Τειρεσίας: Από τη «μαύρη» στη «λευκή» λίστα για την πρόληψη της υπερχρέωσης – Credit score για όλους

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τειρεσίας: Από τη «μαύρη» στη «λευκή» λίστα για την πρόληψη της υπερχρέωσης – Credit score για όλους
Κομβικός ο ρόλος του «Τειρεσία» στην επόμενη μέρα αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους. Με Credit Report και Credit Score ιδιώτες και επιχειρήσεις. Πώς βαθμολογείται η πιστοληπτική ικανότητα. Ποιους αφορά.

Με το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 235 δισ. ευρώ και μετά την εντατική προσπάθεια για την αντιμετώπισή του από την κυβέρνηση από το 2019 και μετά, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην πρόληψη της υπερχρέωσης. Η θέσπιση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που θα βαθμολογεί τους οφειλέτες του Δημοσίου και θα ενημερώνει και τις τράπεζες, αλλά και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα συμπληρώσουν το πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και θα ενισχύσουν τη ροή χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα προς την πραγματική οικονομία. Κομβικό, όμως, ρόλο στην επόμενη μέρα θα παίξει και ο παλιός γνωστός, «Τειρεσίας».

Στα χρόνια της κρίσης ο «Τειρεσίας» συνδέθηκε με τις ακάλυπτες επιταγές, τις απλήρωτες συναλλαγματικές και τη «μαύρη λίστα» του. Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων καταγραφών του «Τειρεσία» έχει να κάνει με τη «λευκή» λίστα, δηλαδή τη συλλογή στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς κάθε πολίτη που αποκτά σχέση με τις τράπεζες ή εταιρείες παροχής πιστώσεων. Την πληροφόρηση που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, ο «Τειρεσίας» την παρέχει σε τράπεζες και επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τις να αξιολογούν τους πιστωτικούς κινδύνους. Όπως έγραψε το insider.gr, ο «Τειρεσίας» δίνει σε μηνιαία βάση πάνω από 250 χιλιάδες «σκορ» πιστοληπτικής αξιολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μάλιστα, το ελληνικό Γραφείο Πίστης έχει από τα πιο ισχυρά scoring στην Ευρώπη και αυτό οφείλεται στο ότι οι τράπεζες κυριαρχούν στο 99,9% των πιστώσεων (όταν π.χ. στην Αγγλία μόνο το 35% - 40% των πιστώσεων δίνονται από τις τράπεζες).

Σε αντίθεση με τον τυφλό μάντη Τειρεσία, ο σύγχρονος «Τειρεσίας» βλέπει τα πάντα. Και βοηθά ποικιλοτρόπως για την αποφυγή της υπερχρέωσης:

• Τον πιστωτή που αποκτά ολοκληρωμένη πιστωτική εικόνα για το αξιόχρεο και την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και μπορεί, έτσι, να παρέχει χορηγήσεις στους δανειολήπτες, όταν εκτιμά ότι έχουν την ικανότητα αποπληρωμής τους.
• Τον δανειολήπτη που αποκτά γνώση της οικονομικής του εικόνας και της πιστοληπτικής του ικανότητας και άρα μπορεί να βοηθηθεί στον υπεύθυνο δανεισμό.
• Γενικότερα, τα Γραφεία Πίστης, ως Συστήματα Ανταλλαγής Δεδομένων, αποδεδειγμένα επιτελούν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της υποδομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ επέκταση της οικονομίας μιας χώρας και για αυτό αποτελούν ένα από τους τρεις βασικούς πυλώνες ενός αποτελεσματικού οικονομικού συστήματος, συνεισφέροντας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.

Επομένως, το όφελος των υπηρεσιών της «Τειρεσίας» αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που εμπλέκονται με τον θεσμό της πίστης:

• Τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες factoring & leasing, εταιρείες διαχείρισης καρτών, εταιρείες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, εταιρείες πληρωμών

• Τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

• Την Τράπεζα της Ελλάδας

• Τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Το Credit Report

H «Τειρεσίας» συλλέγει πληροφορίες από τους πιστωτές και άλλες πηγές και συνθέτει το Credit Report κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης. Δηλαδή, την πιστωτική τους εικόνα, είτε ως οφειλέτες/συνοφειλέτες, είτε ως εγγυητές/πάροχοι εξασφάλισης σε όλες τις τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Ελλάδα. Το Credit Report αποστέλλεται στο πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο ο ιδιώτης ή η επιχείρηση έχει αιτηθεί τη χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδρύματος.

Το Credit Report είναι πολύ σημαντικό και για μια επιχείρηση. Έχοντας την πιστωτική εικόνα ενός επιχειρηματία ή ιδιώτη πελάτη/ υποψήφιου πελάτη της, μέσω της υπηρεσίας Instant Credit ID της «Τειρεσίας», μία επιχείρηση είναι σε θέση να περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει σε περίπτωση που παρέχει δυνατότητα πίστωσης σε προϊόντα/υπηρεσίες της. Ταυτόχρονα όμως, της παρέχεται η ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα την οικονομική συμπεριφορά και τις δυνατότητες των πελατών της. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στα αιτήματά τους, κτίζοντας μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης και παράλληλα να εντοπίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες κι έτσι να αυξάνει το πελατολόγιό της.

Σημειώνεται ότι κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση μπορεί να ζητήσει και να λάβει δωρεάν το Credit Report του στην «Τειρεσίας».

Το Credit Score

Το πιστωτικό σκορ είναι ένας τριψήφιος αριθμός που βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα (από το 1 μέχρι το 600). Οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό σας σκορ για να εκτιμήσουν εάν έχετε τη δυνατότητα αποπληρωμής μίας νέας πίστωσης, όπως στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ώστε κατ’ αρχήν να αποτραπεί η πιθανότητα υπερχρέωσης, αλλά και μέσω της μείωσης των επισφαλειών, να μειώνονται τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού.

Το σκορ παράγεται με βάση το σύνολο των δεδομένων σας όπως εμφανίζονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «Τειρεσίας» από χρηματοοικονομικά στατιστικά μοντέλα που το υπολογίζουν βάσει αποτίμησης της προηγούμενης πρόσφατης συναλλακτικής συμπεριφοράς σας. Είναι δε δυναμικό και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα που σας αφορούν. Συνεπώς το σκορ αποτυπώνει την πιστοληπτική σας ικανότητα τη δεδομένη στιγμή που το αιτείται το πιστωτικό ίδρυμα ή εσείς.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το σκορ είναι:
- Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
- Αδυναμία αποπληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων
- Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων
- Η συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
- Η αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων

Το σκορ σας αξιολογείται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που το αιτούνται όταν υποβάλλετε αίτημα για δανεισμό/πίστωση, τα οποία λαμβάνουν τη σχετική απόφαση για χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης, σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν. Επομένως, η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση δεν συνεπάγεται μόνη της τη χορήγηση ή μη δανείου/πίστωσης.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε ανά πάσα στιγμή δωρεάν το σκορ σας μαζί με τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσής του, κάνοντας αίτημα ενημέρωσης για τα δεδομένα σας στην Τειρεσίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το ΤΧΣ πήρε φόρα – Μια ενδιαφέρουσα στατιστική - Ο ξένος επενδυτής των 1,5 δισ. ευρώ

gazzetta
gazzetta reader insider insider