Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Ανέβασε ταχύτητες ο εξωδικαστικός μηχανισμός, έρχεται το myΕΓΔΙΧlive. Στις 13 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η πλατφόρμα για το επίδομα προς τους ευάλωτους μέχρι να συσταθεί ο Φορέας Ακινήτων. Έρχονται τέσσερα έργα μέχρι το 2025 που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την ολιστική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. 

Μετά τις συνεχείς βελτιωτικές κινήσεις για την προώθηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την εκκίνηση της διαδικασίας για τη σύσταση του Φορέα Ακινήτων με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θέτει ένα φιλόδοξο σχέδιο με ορίζοντα το 2025 για την ολιστική αντιμετώπιση του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στην παρουσίαση του έργου της ΕΓΔΙΧ που έγινε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, επισημάνθηκε καταρχάς η θεαματική πρόοδος στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και ανακοινώθηκε η εφαρμογή του myΕΓΔΙΧlive από τον Οκτώβριο, για την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων (κλείσιμο ραντεβού, τηλεδιάσκεψη με εκπρόσωπο της ΕΓΔΙΧ και με τη συμμετοχή των συμβούλων π.χ. δικηγόρων, λογιστών προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών).

Όπως έγραψε το insider.gr, ο εξωδικαστικός μηχανισμός σημείωσε άλμα προόδου το τελευταίο διάστημα, με την εγκρισιμότητα των αιτήσεων να ξεπερνά το 75% τον Αύγουστο από 24% τον Ιούλιο. Όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση, οι ρυθμίσεις οφειλών τον Αύγουστο ανήλθαν σε 175,8 εκατ. ευρώ από 72,2 εκατ. τον Ιούλιο, 18,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, 3,6 εκατ. τον Μάιο και 1,5 εκατ. τον Απρίλιο. Αριθμητικά η εξέλιξη των ρυθμίσεων ήταν 13 τον Απρίλιο, 54 τον Μάιο, 175 τον Ιούνιο, 522 τον Ιούλιο και 840 τον Αύγουστο. Η εικόνα του Αυγούστου που παραδοσιακά είναι μήνας διακοπών, προδιαγράφει ακόμη εντονότερη αυξητική τάση στη χρήση του εργαλείου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών τους επόμενους μήνες.

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε επίσης η πορεία προς τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα των ευάλωτων οφειλετών που θα πτωχεύουν και θα τους τα επαναμισθώνει για 12 χρόνια, προστατεύοντας έτσι το δικαίωμα των πολιτών στη στέγαση.

Αναφέρθηκε επίσης η έναρξη λειτουργίας του μεταβατικού καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, διάρκειας 15 μηνών, μέχρι τη σύσταση του Φορέα.

Όπως έγραψε το insider.gr, η πλατφόρμα για την αίτηση επιδόματος ευαλώτου θα ανοίξει στις 13 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες καταβολές θα γίνουν στα μέσα Οκτωβρίου. Όσο για τον Φορέα Ακινήτων, ο διαγωνισμός «τρέχει» μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προετοιμάζεται για τον ανταγωνιστικό διάλογο που θα ακολουθήσει την υποβολή των προσφορών από τους επενδυτές και ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος Οκτωβρίου.

Τα επόμενα βήματα

Το έργο της ολιστικής αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, πάντως, έχει και επόμενα «κεφάλαια», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από την ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους περιλαμβάνουν έργα που θα γίνουν σε τέσσερις κατευθύνσεις με ορίζοντα το 2025 και θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από το παρελθόν και να χρηματοδοτήσει σε νέες υγιείς βάσεις και σε μεγαλύτερη έκταση την οικονομία.

1. Το πρώτο έργο συνίσταται στη δημιουργία δημόσιου Φορέα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, η οποία θα παρέχει αποτελέσματα σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών βάσει δεδομένων και πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας των οφειλετών. Θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της συναλλακτικής συμπεριφοράς των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων) προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

2. Το δεύτερο έργο αφορά στην ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους.

Στόχος του έργου θα είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη συγκεντρωτικών πληροφοριών για τον προσδιορισμό του συνολικού ύψους, καθώς και της κατανομής του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους των οφειλετών. Η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς πίστωσης, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη πηγή θα βελτιώσει την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του τρέχοντος αποθέματος του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και θα συμβάλει στην πρόληψη της πιθανής συσσώρευσής του στο μέλλον.

3. Το τρίτο έργο θα είναι η δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου και τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων των πελατών όλων των χρηματοπιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

4. Το τέταρτο έργο θα είναι η δημιουργία μηχανισμού για τον προσδιορισμό του κινδύνου κλιμάκωσης του ιδιωτικού χρέους.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου με σκοπό την ανάδειξη των ευπαθειών και των συστημικών κινδύνων κλιμάκωσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους με τη χρήση σύνθετων δεικτών για την αξιολόγηση των δεδομένων που θα αντλούνται από το Μητρώο Παρακολούθησης του Ιδιωτικού Χρέους και από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα καταρτίζονται εκθέσεις σε συστηματική βάση προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως οι προειδοποιητικές ενδείξεις και να διευκολύνεται η λήψη των απαιτούμενων πολιτικών αποφάσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Πώς θα δίνονται οι επιδοτήσεις από Οκτώβριο – Πριμ στην εξοικονόμηση

«Απογειώθηκαν» τα ελληνικά αεροδρόμια τον Αύγουστο

Τι αλλάζει στις γονικές παροχές – δωρεές χρηματικών ποσών