Σχέδιο Ανάκαμψης: Οι 68 κινήσεις που πρέπει να γίνουν έως τον Ιούλιο - Επιδοτήσεις για βιομηχανία, τουρισμό & αγροτοδιατροφή

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Σχέδιο Ανάκαμψης: Οι 68 κινήσεις που πρέπει να γίνουν έως τον Ιούλιο - Επιδοτήσεις για βιομηχανία, τουρισμό & αγροτοδιατροφή
Τα 68 ορόσημα του 1ου εξαμήνου που συνδέονται με την επόμενη δόση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Όλη η λίστα. Μεγάλες ευκαιρίες για επιδοτήσεις, παρεμβάσεις στήριξης πολλών κλάδων αλλά και μεγάλες προκλήσεις υλοποίησης από την πλευρά των – πολλών – αρμόδιων υπουργείων. Τα φορολογικά εργαλεία, οι υποδομές, οι δημόσιες επενδύσεις και οι πολλές μεταρρυθμίσεις.

Μέχρι τον Ιούλιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα πάρα πολύ σύνθετο και απαιτητικό πλέγμα επενδυτικών κινήσεων και μεταρρυθμίσεων σε 68 πεδία. Η υποχρέωση προκύπτει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για επιδοτήσεις, παρεμβάσεις στήριξης πολλών κλάδων αλλά και μεγάλες προκλήσεις υλοποίησης από την πλευρά των – πολλών – αρμόδιων υπουργείων.

Εκτείνεται από σειρά προκηρύξεων για την ψηφιοποίηση βιομηχανικών επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ για τον οικονομικό μετασχηματισμό στον γεωργικό τομέα, αλλά και ειδικό ταμείο υδατοκαλλιέργειας, σειρά χρηματοδοτικών μέσων για ειδικές μορφές τουρισμού (ορεινού, υγείας και ευεξίας, καταδυτικού και υποβρύχιου), αλλά και νέα βιομηχανικά πάρκα. Περιλαμβάνει επίσης το καθεστώς παροχής κινήτρων συγχωνεύσεων (που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή), σειρά από φορολογικά εργαλεία όπως είναι οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS , το νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών και η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Στα έργα πρέπει να αρχίσει μεταξύ άλλων η διαδικασία υποβολής προσφορών για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, για τη ψηφιοποίηση αρχείων, στις υποδομές υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τον Ε-65, τον ΒΟΑΚ τον ΟΣΕ, ενώ υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις για την αγορά ενέργειας μαζί με την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 210 δημόσιων κτιρίων. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις που εκτείνονται από την ολοκλήρωση της πλατφόρμας κατάρτισης για την επίγνωση της διαφορετικότητας και τη διά βίου μάθηση έως το νέο σύστημα αμοιβής βάσει επιδόσεων στο δημόσιο, το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών των δημόσιων συμβάσεων, την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων και την πρωτοβάθμια υγεία.

Τα 68 εν λόγω Ορόσημα και Στόχους, αλλά και τα ενδιάμεσα βήματα που έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή, πρέπει να γίνουν μέχρι… κεραίας για να μπορέσει η χώρα να υποβάλλει πριν τον Σεπτέμβριο το επόμενο αίτημα για δόση 3,6 δισ. ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και έτσι τα χρήματα να έρθουν πριν το τέλος του χρόνου. Τα ορόσημα και οι στόχοι που έχουν τεθεί όπως έχει κάνει σαφές ο αρμόδιος Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Θεόδωρος Σκυλακάκης είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Ήδη ο όγκος αυξήθηκε σε σχέση με τα 25 μόνο ορόσημα για το προηγούμενο πακέτο δόσεων και όσο περνά ο καιρός η «λίστα» θα μεγαλώνει με τέλος χρόνου το καλοκαίρι του 2026.

Όλη η λίστα με τα ορόσημα

Αναλυτικά τα ορόσημα και οι στόχοι του 1ου Εξαμήνου του 2022, κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει ή δρομολογούνται, είναι τα εξής:

Επιχειρήσεις

1. *Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης. Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον μεταποιητικό τομέα σε επενδύσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G, τον μηχανικό, εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, τον εξοπλισμό λογισμικού και πληροφορικής, τις άδειες λογισμικού, τις άδειες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού, τις υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις δαπάνες πιστοποίησης.

2. *Νέα βιομηχανικά πάρκα. Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανάπτυξης βιομηχανικών πάρκων για επενδύσεις σε α) υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, β) υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, γ) ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δ) έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων [οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5], ε) συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, στ) ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών), ζ) έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών. Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Στην περίπτωση κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας, και στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων το μέτρο θα οδηγεί σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). Οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και θα αφορούν εναλλακτικά καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών.

3. *Διευκόλυνση εμπορίου. Έγκριση του επικαιροποιημένου χάρτη πορείας για τη διευκόλυνση του εμπορίου 2020. ο οποίος θα περιλαμβάνει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση όλων των δράσεων στο πλαίσιο του έργου.

4. *Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και του Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων.

Τουριστικές επενδύσεις

5. *Τουριστική ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων για τους τουριστικούς λιμένες, σχετικά με τα χιονοδρομικά κέντρα. Σύσταση γραφείου διαχείρισης έργου για την εποπτεία των επενδύσεων αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων.

6. *Τουριστική ανάπτυξη. Υπουργικές αποφάσεις για τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για 10 Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMO) στον τομέα του τουρισμού. Δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για έργα στον τομέα του ορεινού τουρισμού. Δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για τον τομέα της υγείας και της ευεξίας. Σύσταση γραφείου διαχείρισης έργου για τουριστικούς λιμένες. Κατάρτιση προγράμματος για τη δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες. Δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για έργα καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού.

7. *Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού. ΚΥΑ για την υποβολή προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων πιστοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων.

Γεωργία

8. *Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα. Δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό στον γεωργικό τομέα: Ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση μονάδων παραγωγής, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών εγκαταστάσεων (κτιρίων), φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα κ.λπ.), στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια), μέτρα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα πρόληψης και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη φυσική κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους"

9. *Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ. Έγκριση της διυπουργικής επιτροπής ΣΔΙΤ. Οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης.

10. *Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα. Δημοσίευση βάσεων δεδομένων για τις διαδικασίες της διεθνούς αγοράς και των εξαγωγών. Δημιουργία υπηρεσίας διαμεσολαβητή για την παροχή συνδρομής στους εξαγωγείς όσον αφορά την άρση των εμποδίων κατά τη διαδικασία των εξαγωγών.

11. *Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Θέσπιση νέου χρηματοδοτικού μέσου — ταμείο προγράμματος με τίτλο «Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας 2021-2025».

Το φορολογικό πακέτο

12. *Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων). Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Το εγκριθέν νομικό κείμενο περιλαμβάνει διευρυμένο φάσμα επιλέξιμων επιχειρήσεων προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα ώστε να ενθαρρυνθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις: α) να αυξήσουν το μέγεθός τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να αποκτήσουν διεθνή προσανατολισμό και β) να βελτιώσουν την πρόσβαση σε οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων, μετατροπών, εξαγορών και νέων προγραμμάτων και πλατφορμών συνεργασίας.

13. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS. Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τις τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες και για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

14. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων. Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια). Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία περιλαμβάνει χάρτη πορείας για τις αποφάσεις/εγκυκλίους που αφορούν την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Θα περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα που είναι αναγκαία για τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και ELENXIS, και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ιεραρχούνται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης και δημιουργούνται τα καλύτερα δυνατά προφίλ ελέγχου, με την αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις δεδομένων.

15. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων. Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ. Ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος επιστροφής ΦΠΑ και όλων των αναγκαίων απαιτήσεων για τη θέση σε λειτουργία του πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφής ΦΠΑ (τεχνικές προδιαγραφές), όπως πιστοποιείται με έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

16. *Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων. Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών. Έναρξη ισχύος εγκυκλίου σχετικά με κοινό χάρτη πορείας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για τη διασφάλιση της συνοχής των αρμοδιοτήτων και λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα ΤΠ που υποστηρίζονται από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Γνωστοποιήσεις ανάθεσης συμβάσεων για ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, αναβάθμιση και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, υπηρεσίες διαχείρισης γραφείου, προμήθεια εξοπλισμού, σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της ΑΑΔΕ.

17. *Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας Ορόσημο. Δημοσίευση παράγωγου δικαίου για τη σύσταση μονάδας κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών και Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ.

Ψηφιακά έργα

18. *Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση του συστήματος κουπονιών (voucher) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (υποέργo 1), τις βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων και τους χώρους δεδομένων (υποέργο 2), καθώς και την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS (υποέργο 4). Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

19. *Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών. Έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

20. *Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών. Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για 9 υποέργα.

21. *Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές. Θέσπιση του συνόλου της εξουσιοδοτικής παράγωγης νομοθεσίας του νόμου 4727/2020 που αφορά τις υπηρεσίες gov.gr Ολοκλήρωση πιλοτικής επανεξέτασης του κανονιστικού αντίκτυπου ενός νέου ή υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Ενδεικτικά: κάρτα απασχόλησης).

22. *Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων. Πλήρης επανεξέταση της υφιστάμενης κατάστασης και θέσπιση χάρτη πορείας και δομών υλοποίησης / παρακολούθησης για την ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου που θα φέρει τις τεχνολογικές εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση για τους σκοπούς της αποτελεσματικής συλλογής. επεξεργασίας. παρουσίασης και αποθήκευσης δεδομένων.

Έρευνα και τεχνολογία

23. *Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Πράξεις πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων.

24. *Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών ερευνητικών κέντρων.

25. *TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system).

Έργα υποδομής

26. *Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε-65 με πιστοποιητικό ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένο από το Υπουργείο Υποδομών, για την επιβεβαίωση της έναρξης των εργασιών (π.χ. εκκαθάριση του χώρου, κατεδαφίσεις, οδοί πρόσβασης, χωματουργικές εργασίες και ολοκλήρωση του γραφείου εργοταξίου).

27. *Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος του έργου για την ολοκλήρωση του έργου.

28. *Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα. Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδίου νόμου για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων.

29. *Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα. Ολοκλήρωση πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την πλήρη αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

30. *Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα.

Ενέργεια - περιβάλλον

31. *Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων.

32. *Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ. Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα σχέδια νόμου. Προσδιορισμός και συνοπτική περιγραφή των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων.

33. *Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ. Νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου.

34. *Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ . Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης, προσδιορισμός και συνοπτική περιγραφή των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων.

35. *Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ. Έναρξη ισχύος του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπουργικών αποφάσεων, και του κανονιστικού πλαισίου από τη ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ.

36. *Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης). Αποκατάσταση των εδαφών — νόμος-πλαίσιο. Έγκριση και έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για τις συμβάσεις του προγράμματος που καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που θα μεταβιβαστούν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στο Δημόσιο, το περιεχόμενο των μελετών των έργων, τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό.

37. *Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση των συμβάσεων.

38. *Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών. Καθορισμός των δράσεων που θα ενταχθούν στο υποπρόγραμμα με στόχο την παροχή στήριξης σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

39. *Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης. Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του 30 % του συνόλου των συμβάσεων. σύμφωνα με τον τομέα παρέμβασης για το κλίμα του παρόντος μέτρου.

40. *Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα. Έναρξη προγραμμάτων για την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 210 δημόσιων κτιρίων.

41. *Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Έναρξη διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

42. *Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός. Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σε ισχύ πρωτογενής/δευτερογενής νομοθεσία για την απλούστευση της αναγκαίας διαδικασίας αδειοδότησης και την εγκατάσταση δημόσιων προσβάσιμων σημείων φόρτισης. ιδίως σε δημόσιους χώρους και προδιαγραφές/απαιτήσεις για την κατάρτιση τεχνικών ηλεκτρικών οχημάτων.

43. *Ηλεκτρικά λεωφορεία: υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

44. *Σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων.

45. *Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα. Έγγραφο βασικών εννοιών με τις αρμοδιότητες και την οργάνωση της αρχής ύδρευσης και αποχέτευσης.

46. *Υποδομές ύδρευσης: Πρόσκληση των δήμων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος

47. *Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος, έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για το GPS.

48. *Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα. Οι προδιαγραφές στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.

49. *Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Έγκριση λεπτομερούς σχεδίου έργου για την αγορά του εξοπλισμού με σαφή οριοθέτηση της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και την ΕΤΕπ.

50. *Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών. Έγκριση σχεδίου για την ολοκλήρωση του έργου με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα.

Κοινωνία - ενσωμάτωση

51. *Επίγνωση της διαφορετικότητας. Ολοκλήρωση της πλατφόρμας κατάρτισης για την επίγνωση της διαφορετικότητας με έτοιμο και διαθέσιμο προς χρήση το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού από 680 000 διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους εξυπηρέτησης κοινού.

52. *Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδίου νόμου για τη στρατηγική διά βίου μάθησης.

53. *Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου. Με βάση την εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε ισχύ πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων του νέου πλαισίου διά βίου μάθησης (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως κεντρικού εποπτικού οργάνου, για την κατάρτιση λογαριασμών παροχής δεξιοτήτων διά βίου μάθησης, εθνικού καταλόγου και πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας).

54. *Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία / ενεργοποίηση νέων πρόσθετων προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική. με έμφαση στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους και ανάδειξη της σύνδεσης με τη στρατηγική στελέχωσης της ΠΦΥ. δηλαδή του τρόπου με τον οποίο συμβάλλουν στη δημιουργία αποθέματος οικογενειακών ιατρών για την επίτευξη πλήρους πληθυσμιακής κάλυψης. και περιγραφή της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών και το απόθεμα ιατρών.

55. *Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές. Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος. Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα προσωπικής βοήθειας. Έναρξη ισχύος του νόμου για την αποϊδρυματοποίηση της φροντίδας ατόμων με αναπηρία και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη φάση πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας επιλεξιμότητας που βασίζεται σε ιατρική και λειτουργική αξιολόγηση της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή αξιολόγησης.

Δημόσιο

56. *Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Σύστημα ανταμοιβών των δημόσιων υπαλλήλων. Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τα κριτήρια (που δεν αφορούν τον καθορισμό στόχων / αξιολόγηση) επιβράβευσης των δημόσιων υπαλλήλων όσον αφορά την ικανοποίηση των πολιτών και μελέτη σχετικά με τους όρους και τα παραδοτέα της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των υποψήφιων οντοτήτων.

57. *Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων. Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δημιουργία πιλοτικού συστήματος ανταμοιβών. Δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων για καθορισμένο αριθμό πιλοτικών οντοτήτων και για έως 6 000 δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ευρύτερη μεταρρύθμιση με την εισαγωγή συστήματος διαχείρισης των στόχων (βλ. ορόσημο 4ο τρίμηνο 2023). Το πιλοτικό σύστημα θα καλύψει τους δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).

58. *Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομερούς ανάλυσης και αποτύπωσης της τρέχουσας κατάστασης ανά τομέα πολιτικής (αρμοδιότητες. αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων. πολυπλοκότητα κ.λπ.) και καταγραφή των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και της αντίστοιχης εμπειρίας

59. *Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής. Εκτίμηση επιπτώσεων: εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης και διαδικασίας διαπίστευσης για τους δημόσιους υπαλλήλους. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας: δημιουργία υποδείγματος ψηφιακής κωδικοποίησης.

60. *Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων. Κατάρτιση χάρτη πορείας για την έκδοση της νομοθεσίας που απαιτείται για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025.

61. *Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Θέσπιση πρωτογενούς νομοθεσίας για τη δημιουργία δικαστικής αστυνομίας.

62. *Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεσης και προτάσεων της επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη (διοικητικά δικαστήρια). Έναρξη διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος.

63. *Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) Στόχος 10 δικαστικοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

64. *Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice). Έγκριση χάρτη πορείας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας: α) του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α′ Φάση. β) του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β′ Φάση. γ) του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. δ) του συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου και ε) του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ορόσημα στα Δάνεια

65. *Δανειακή διευκόλυνση. Υπογραφές των επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των εμπορικών τραπεζών που επιλέχθηκαν μέσω της πρόσκλησης.

66. *Δανειακή διευκόλυνση. Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης (Mezzanine Fund of Funds) ονομάζονται επισήμως «Q-Equity Fund of Funds» και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Innovate Now Equifund) ονομάζεται επισήμως «Innovate Now Fund of Funds. Υπογραφή της σύμβασης εντολής μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια.

67. *Δανειακή διευκόλυνση. Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU.

68. *Τεχνική βοήθεια. Έκθεση για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης έκθεσης ελέγχου από την ΕΔΕΛ, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της έναρξης πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

14:34

Τουρκία: Αμετάβλητο στο 14% το επιτόκιο, παρά τους κινδύνους σε λίρα και πληθωρισμό 

14:25

Απειλές Τσαβούσογλου στην Ελλάδα: Δεν μπλοφάρουμε

14:25

Νταβός: Τον Ιανουάριο του 2023 επιστρέφει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

14:15

Η διμερής οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βαυαρό πρωθυπουργό

14:07

Λιζ Τρας: Ο πρόεδρος Πούτιν κρατάει όμηρο την διεθνή κοινότητα μέσω των τροφίμων

14:05

Ανδρουλάκης: Κλιματικός νόμος, οδικός χάρτης για μια ανθεκτική κοινωνία

13:58

Ποδόσφαιρο: Χορός δισεκατομμυρίων στα ευρωπαϊκά club κόντρα στο ρίσκο της εποχής

13:57

Σολτς: «Πεπεισμένος» πως ο Πούτιν δεν θα κερδίσει τον πόλεμο

13:43

Οικονόμου: Η παρουσία Μητσοτάκη στο Νταβός μήνυμα ότι η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά

13:31

Apple: Προανήγγειλε αυξήσεις μισθών για να «χτυπήσει» τον ανταγωνισμό

13:30

Συνάντηση Μητσοτάκη - Σακελλαροπούλου: Έρχεται συνολικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας

13:22

Τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης 

13:21

Το πρώτο ελβετικό ρολόι που πήγε στο διάστημα αποκτά διάδοχο 60 χρόνια μετά

13:20

Eurobank Research: Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη λίστα μεταρρυθμίσεων και ορόσημα

13:16

Foreign Affairs: Ο Πούτιν θα χάσει τον πόλεμο του

13:07

Πλεύρης: Επαναφορά μέτρων και εμβολιασμός από το Σεπτέμβριο

12:59

Lenovo: Αύξηση των κερδών κατά 48% στο δ' τρίμηνο - Στα 16,7 δισ. τα έσοδα

12:56

Κίνα: Η Σανγκάη οδεύει προς την έξοδο από το lockdown

12:45

Η Pfizer παρουσιάζει το «Σύμφωνο για έναν Υγιέστερο Κόσμο» για τη βελτίωση της Ισότητας στον τομέα της Υγείας

12:37

Kaspersky: Πώς να αποφύγετε τους απατεώνες στον τελικό του Champions League

12:37

Η Ισπανία ανακοινώνει μια μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών

12:21

Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια εντόπισε το ΣΔΟΕ

12:13

ECDC: Περισσότερα από 200 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο

12:03

Φορέας Ακινήτων: Αναζητούνται κίνητρα για τους επενδυτές – Στις «ράγες» μπήκε η διαδικασία 

11:51

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν περισσότερες από 40 πόλεις στο Ντονμπάς

11:50

Σόρος: Η διαπραγματευτική θέση του Πούτιν δεν είναι τόσο ισχυρή όσο προσποιείται

11:47

Δασικοί χάρτες: Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

11:44

Διπλωματικές πηγές: Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ αποδομεί τις αιτιάσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο

11:29

Στόλτενμπεργκ: Στόχος μου παραμένει η ταχεία ενταξιακή διαδικασία για τη Φινλανδία και τη Σουηδία

11:27

Συνεργασία υπ. Οικονομικών με την DG Reform για την ανάπτυξη της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς