Ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 4,25%, πολύ χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις για 5,25%, πέτυχε σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. 

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς η ζήτηση υπερκαλύφθηκε 11 φορές με τις προφορές να ξεπερνούν το 5,5 δισ. ευρώ. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται με το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς.

H διοίκηση της Alpha Bank αποφάσισε με την σημερινή έκδοση να αξιοποιήσει τόσο το θετικό momentum που δημιουργήθηκε μετά την άκρως επιτυχημένη έκδοση 15ετούς ομολόγου από το Ελληνικό ∆ημόσιο και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όσο, κυρίως, τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Project Galaxy) και το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας για την περίοδο 2020 – 2022.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, πως η τράπεζα διαθέτει τους καλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά, ακόμη και πριν την υλοποίηση του Galaxy. H υψηλή κεφαλαιακή βάση διατηρείται άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων και διασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τριετούς πλάνου, καθώς η Alpha Bank το 2022 στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.

Όπως είχε γράψει το insider.gr με την επικείμενη συναλλαγή, η τράπεζα ξεκινά την αξιοποίηση του διαθέσιμου περιθωρίου 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier II), επιτυγχάνοντας τη διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης, την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την ενίσχυση του προφίλ της στις διεθνείς επενδυτικές αγορές.

Το σχέδιο μετασχηματισμού της Alpha Bank

Όπως είχε εξαγγείλει στα τέλη του 2019 ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, στόχος είναι να τιτλοποιηθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 12 δισ. ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν σε πέντε οχήματα ειδικού σκοπού (SPV). Αυτά περιλαμβάνουν κυρίως εξασφαλισμένες απαιτήσεις από όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων και ένα μικρό μέρος μη εξασφαλισμένων δανείων.

Για τον σκοπό αυτό έχουν συσταθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε SPV στα οποία θα μεταφερθούν δάνεια στεγαστικής πίστης, λιανικής, μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α. Τα οχήματα ειδικού σκοπού θα εκδώσουν τίτλους από τους οποίους η νέα Alpha Bank θα διακρατήσει τα senior bonds. Το 95% των mezzanine και junior bonds θα μεταβιβαστεί στον στρατηγικό επενδυτή που θα αναδείξει ο διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θυμίζεται ότι η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών θα γίνεται από τη νέα Cepal, τον servicer που θα πωληθεί κατά 80% στο προτιμητέο fund. Το μοντέλο μετασχηματισμού που έχει προδιαγράψει η Alpha Bank προσομοιάζει αρκετά σε εκείνο της Eurobank, καθώς προβλέπει hive down του ομίλου με στόχο την οχύρωση του Δημοσίου σε περίπτωση καταγραφής ζημιών δεδομένων των αναβαλλόμενων φόρων. Στη Cepal θα μεταφερθούν 800 εργαζόμενοι της τράπεζας που απασχολούνται στη διαχείριση κόκκινων δανείων, όπως συνέβη με την Τράπεζα Πειραιώς και τώρα με τη Eurobank.