Συνέχεια στο «ράλι» των ελληνικών τραπεζών αναμένει η Morgan Stanley - Νέες τιμές στόχοι - Ξεκινά κάλυψη της Εθνικής

Ανδρέας Βελισσάριος
Μοιράσου το
Συνέχεια στο «ράλι» των ελληνικών τραπεζών αναμένει η Morgan Stanley - Νέες τιμές στόχοι - Ξεκινά κάλυψη της Εθνικής
Παρά την ισχυρή ανοδική κίνηση που έχουν καταγράψει οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά το νέο έτος (10% - 25%), η Morgan Stanley εντοπίζει περαιτέρω ευκαιρίες εισόδου σε αυτές και μια δυναμική διατήρησης του «ράλι». «Overweight» για Eurobank - Πειραιώς. Εκκινεί κάλυψη της Εθνικής.

Παρά την ισχυρή ανοδική κίνηση που έχουν καταγράψει οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά το νέο έτος (10% - 25%), η Morgan Stanley εντοπίζει περαιτέρω ευκαιρίες εισόδου σε αυτές και μια δυναμική διατήρησης του «ράλι», υπό τη βάση της αναβάθμισης των κερδών και των φθηνών αποτίμησεων.

Ο αμερικανικός οίκος ενσωματώνει μια υψηλότερη «γραμμή» στα επιτόκια, αυξάνοντας τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) κατά 6% περίπου κατά μέρο όρο για το εφετινό έτος, ενώ ξεκινά την κάλυψη και της μετοχή της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρει, οι ελληνικές τράπεζες είναι θετικά προσανατολισμένες στα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ, δεδομένου ότι το 85% - 90% των δανειακών τους χαρτοφυλακίων είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ το 83% περίπου των καταθέσεων είναι κατά μέσο όρο τρεχούμενοι λογαριασμοί. Η ενίσχυση των καθαρών περιθωρίων από τόκους (NIM) για τις ελληνικές τράπεζες μόλις ξεκίνησε (το τρίτο τρίμηνο του 2022) με τη Morgan Stanley να αναμένει μια περαιτέρω ώθηση ως προς αυτό το σκέλος το 2023. Επιπλέον, η υψηλή ρευστότητα για τον τραπεζικό κλάδο (στο 61% περίπου είναι ο δείκτης LDR - δείκτης δανείων προς καταθέσεις) σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, η πίεση στην ανατιμολόγηση των καταθέσεων είναι περιορισμένη, με ένα μέσο όρο beta στις καταθέσεις περίπου στο 1% από τον Νοέμβριο του 2022, όπως υπολογίζει η Morgan Stanley. Η τελευταία ενσωματώνει πλέον έναν υψηλότερο «πήχη» για τα επιτόκια, ήτοι στο 3% για το 2023 έναντι 2,5% που ανέμενε προηγουμένως, γεγονός που επιφέρει μια ενίσχυση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη κατά 6% περίπου κατά μέσο όρο. Παράλληλα, υποθέτει ένα 55% - 60% περίπου ως προς το beta των προθεσμιακών καταθέσεων για το 2023, το οποίο εκτιμά ότι χρήζει κοντίνης παρακολούθησης.

Ξεκινά κάλυψη της Εθνικής Τράπεζας - Νέες τιμές στόχοι - «Overweight» για Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς

Η Morgan Stanley, πέραν αυτών, ξεκινά την κάλυψη και της Εθνικής Τράπεζας, με σύσταση «equal - weight» και τιμή στόχο στα 4,86 ευρώ (βασικό σενάριο - στα 6,15 ευρώ στο «bull case» και 2,31 ευρώ στο «bear case», εκτίμηση για 0,73 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή το 2023, στα 0,59 ευρώ η μέση τιμή), τονίζοντας πως αποτελεί το καλύτερο «play» στη βάση της μακροοικονομικής ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας, με i) τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη NPE στον κλάδο, στο 6,1% και την υψηλότερη κάλυψη NPEs που φτάνει στο 82% περίπου ii) την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση, με δείκτη CET 1 στο 15,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 και iii) δείκτη ROTE στο 11% περίπου για το 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του οίκου.

Όπως και για τη Eurobank, έτσι και για την Εθνική Τράπεζα, η Morgan Stanley αναμένει να επανέλθει στο «δρόμο» της διανομής μερισμάτων από τα κέρδη του 2022, κάτι που εκτμά ότι θα αποτελέσει έναν ακόμη θετικό «καταλύτη» για αυτές τις μετοχές. Μάλιστα, η Morgan Stanley αναμένει μια διανομή της τάξεως των 0,20 ευρώ ανά μετοχή και 0,07 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική και τη Eurobank αντίστοιχα (FY 2023). Παρότι λοιπόν το «ράλι» για τις ελληνικές τράπεζες αναμένεται να συνεχιστεί, η σύσταση «equal - weight» για την Εθνική βασίζεται στην σχετικά καλύτερη ανοδική κίνηση των υπολοίπων (καλύτερο risk - reward σε Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς).

Ίδια σύσταση με αυτή της Εθνικής Τράπεζας («equal - weight») διατηρεί για την Alpha Bank, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 1,37 ευρώ από 1,34 ευρώ προηγουμένως (βασικό σενάριο - στα 1,67 ευρώ στο «bull case» και 0,48 ευρώ στο «bear case», εκτίμηση για 0,23 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή το 2023, στα 0,19 ευρώ η μέση τιμή). Από την άλλη, για τη Eurobank θέτει σύσταση «overweight» με τιμή στόχο στα 1,45 ευρώ από 1,38 ευρώ προηγουμένως (βασικό σενάριο - στα 1,82 ευρώ στο «bull case» και 0,66 ευρώ στο «bear case», εκτίμηση για 0,22 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή το 2023, στα 0,18 ευρώ η μέση τιμή), όπως και για την Τράπεζα Πειραιώς με τιμή στόχο τα 2,24 ευρώ πλέον από 1,96 προηγουμένως (βασικό σενάριο - στα 2,92 ευρώ στο «bull case» και 0,76 ευρώ στο «bear case», εκτίμηση για 0,41 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή το 2023, στα 0,40 ευρώ η μέση τιμή).

To «bull case» βασίζεται στην ισχυρότερη μακροοικονομική ανάκαμψη που οδηγεί σε υψηλότερη αύξηση των δανείων και χαμηλότερα NPEs. Το NIM είναι καλύτερο από το βασικό σενάριο, καθώς το κόστος χρηματοδότησης είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Από την άλλη, το «bear case» βασίζεται στην πιο βραδεία από την αναμενόμενη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ασθενέστερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη που οδηγεί σε πιο ασθενική αύξηση των δανείων έναντι του βασικού σεναρίου. Αυτό έχει επίσης ως συνέπεια υψηλότερα NPEs αλλά και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης εξαιτίας ενός ασθενέστερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Morgan Stanley

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ακόμη φθηνές

Στα τρέχοντα επίπεδα, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύονται με δείκτη P/BV για το 2023 στο 0,6x, για δείκτη ROTE (αποδοτικότητα ενσώματων κεφαλαίων) στο 12,5% και 11% περίπου αντίστοιχα, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank διαπραγματεύονται με δείκτη P/BV (σε όρους λογιστικής αξίας) για το 2023 στο 0,4x, για δείκτη ROTE 9% περίπου. Η Morgan Stanley αναμένει παράλληλα μια αύξηση κατά 35% περίπου των βασικών λειτουργικών κερδών κατά το εφετινό έτος και 19% περίπου σε ετήσιο ρυθμό αύξησης CAGR για τη χρονική περίοδο 2022 - 2024. Η ανάλυσή της δείχνει ότι η αγορά «βλέπει» ένα αυξημένο κόστος κεφαλαίου, COE για τις ελληνικές τράπεζες στο 15% - 21% περίπου, το οποίο η Morgan Stanley εκτιμά ότι θα πρέπει να συμπιεστεί καθώς η ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας εξελίσσεται μεσοπρόθεσμα. «Κάθε παραδοχή για 0,5% χαμηλότερου COE συνεπάγεται ένα 4% περίπου ως προς τα περιθώρια ανόδου της τεκμαρτής εύλογης αξίας μας για τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτουμε» αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τα μηνύματα της JP Morgan για τις ελληνικές τράπεζες από το ταξίδι της στην Αθήνα

Citi: Το μεγάλο δίλημμα της Fitch με την Ελλάδα - Τι θα κάνει στην αυριανή αξιολόγηση