Νέα εταιρεία για τις οπτικές ίνες δημιουργεί η Wind - Οι στόχοι και πώς επηρεάζει την επικείμενη εξαγορά από την United

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Νέα εταιρεία για τις οπτικές ίνες δημιουργεί η Wind - Οι στόχοι και πώς επηρεάζει την επικείμενη εξαγορά από την United
Στην σύσταση νέας εταιρείας η οποία θα διαχειρίζεται και θα νοικιάζει χονδρική όλη την υποδομή οπτικών ινών προχωρά η Wind

Στην διάσπαση των δραστηριοτήτων της και στην σύσταση μιας νέας εταιρείας, αποκλειστικά για τις υποδομές των οπτικών ινών προχωρά η Wind Ελλάς, με στόχο να εντείνει την δραστηριότητά της στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των σχετικών δικτύων και να εισπράξει την υπεραξία που δημιουργεί μια τέτοια κίνηση στην οποία στρέφονται όλο και περισσότερες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, η Wind Hellas αποφάσισε ήδη από το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους και προτού προχωρήσει η συμφωνία εξαγοράς της από την United, να συστήσει μια εταιρεία στην οποία και θα ενταχθούν ο ενεργός εξοπλισμός του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών (NGA).

Η εταιρεία, η οποία θα ονομαστεί Hellenic OpenFiber και θα είναι 100% θυγατρική της Wind, θα υλοποιεί, θα συντηρεί, θα λειτουργεί και θα εκμεταλλεύεται τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών (NGA Network) καθώς και τον σχετικό παθητικό εξοπλισμό (υποδομές και καλώδια οπτικών ινών) των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης της Wind Ελλάς.

H έδρα της θα βρίσκεται στην Λεωφ. Αθηνών 106, εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το τεχνικό τμήμα της Wind Ελλάς και σε αυτήν θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής τους. Αντίστοιχα στην Hellenic OpenFiber θα μεταβιβαστούν και τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κλάδου έναντι τρίτων. Τέλος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πρόκειται να αναλάβει η νέα εταιρεία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της αποκλειστικά ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος χονδρικής στην δράση με τίτλο κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Super fast Broadband.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου σχήματος για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (NGA) και δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων (VHCN). Πέρα από την επιτάχυνση των σχετικών επενδύσεων, η νέα εταιρεία θα έχει την δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών χονδρικής αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι σύγχρονες υποδομές υπηρεσιών επικοινωνίας. Να διευκρινιστεί ότι η δραστηριότητα της νέας εταιρείας θα στραφεί αποκλειστικά στην χονδρική εκμετάλλευση των δικτύων, θα πουλά δηλαδή τις υπηρεσίες της σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους μεταξύ των οποίων και η μητρική της εταιρείας, Wind Hellas. Όσο για την τελευταία θα προσηλωθεί στην ανάπτυξη των εμπορικών της δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης.

Τι προβλέπει το Σχέδιο Διάσπασης και Σύστασης της νέας εταιρείας

Η νέα εταιρεία που δημιουργείται αποτιμάται κοντά στα 70 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την αξία του Κλάδου όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης την οποία και πραγματοποίησε η Deloitte.

Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των 69.900.000 € το οποίο θα διαιρεθεί σε 69.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ έκαστης. Κατά την διάσπαση η Wind θα μεταβιβάσει στην νέα εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού καθώς και των υποχρεώσεων του Κλάδου των οπτικών ινών, έναντι απόδοσης των μετοχών της νέας εταιρείας σε αυτήν.

Σημειωτέον ότι η καθαρή θέση του Κλάδου προκύπτει από στοιχεία ενεργητικού ύψους 80.302.950 (μη κυκλοφορούν ενεργητικό ύψους 78.362.886 και κυκλοφορούν ενεργητικό 1.940.064) και από τις υποχρεώσεις που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, υποχρεώσεις από μισθώσεις, αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες ανέρχονται σε 10.402.950.

Να υπενθυμίσουμε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Wind κατά την 31 Ιουλίου 2021 όπου και ολοκληρώθηκε η έκθεση της Deloitte ανερχόταν €296.293.762 ευρώ, διαιρούμενο σε €296.293.762 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμιάς. Όσο για τον Κλάδο των οπτικών ινών να αναφέρουμε ότι η Wind Hellas διαθέτει σήμερα 3.379 χιλιόμετρα υποδομής οπτικών ινών, εκ των οποίων 595 χλμ. είναι σε φάση σχεδιασμού και τα 170 χλμ. ανήκουν στη ΔΕΗ και μισθώνονται αποκλειστικά από τη Wind (το μισθωτήριο θα μεταβιβαστεί στην FiberCo). Από το 2017 μέχρι και σήμερα η Wind έχει εγκαταστήσει περίπου 3.200 καμπίνες, ενώ έχουν αναπτυχθεί περίπου 1.300 χλμ. οπτικών ινών. Επιπλέον η Wind Hellas διαθέτει περισσότερα από 110 χιλ. ενεργούς πελάτες χονδρικής για υπηρεσίες NGA.

Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, η κίνηση της Διάσπασης και της δημιουργίας της νέας εταιρείας η οποία θα ολοκληρωθεί επισήμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται με την στροφή της χώρας από τον χαλκό στις οπτικές ίνες και δεν αναμένεται να επηρεάζει τη συμφωνία για την εξαγορά της Wind από τη United Group. Άλλωστε η τελευταία έχει εκδηλώσει εδώ και μήνες την πρόθεση της για τη σύσταση αντίστοιχης εταιρείας και για την εντατική δραστηριότητά της στο πεδίο των σταθερών επικοινωνιών και των οπτικών ινών. Να θυμίσουμε ότι ήδη από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους η United προχώρησε στην σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας στη χώρα μας, με την επωνυμία UGI Wholesale και έδρα την Καλλιθέα Αττικής, η οποία έχει ως στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τηλεπικοινωνιών χονδρικής σε ολόκληρο τον Όμιλο. Στο ίδιο πλαίσιο η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να προβεί σε επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της σε νέες περιοχές, και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων της με υποδομές που υποστηρίζουν ταχύτητα 10 Gbps, βασισμένες σε τεχνολογία XGS-PON μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα η Nova έχει ήδη καταλήξει σε προσύμφωνο με την ΔΕΗ βάσει του οποίου θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο οπτικών ινών που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο υπάρχον δίκτυό της ΔΕΗ, ως πελάτης χονδρικής.

Νέα τάση στην αγορά

Η εν λόγω κίνηση ωστόσο αντικατοπτρίζει και μια τάση που αρχίζει να διαφαίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως μέσα από αντίστοιχες κινήσεις διάσπασης της παθητικής υποδομής για χονδρική εκμετάλλευση από τις υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές.

Σημειωτέον ότι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) μπορούν να αναπτυχθούν τόσο από καθετοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης για την παροχή των δικών τους υπηρεσιών σε πελάτες λιανικής όσο και από φορείς εκμετάλλευσης χονδρικής, οι οποίοι δεν πωλούν ευρυζωνικές υπηρεσίες απευθείας στη μαζική αγορά. Η τελευταία περίπτωση μάλιστα φαίνεται να φέρνει μεγαλύτερες αποδόσεις επένδυσης.

Όπως άλλωστε επισημαίνει και η έκθεση της Deloitte, η παγκόσμια αγορά οπτικών ινών αναμένεται να καταγράψει υψηλούς ρυθμούς περίοδο 2019 - 2025, ενώ η εξάρτηση των τηλεπικοινωνιών από τις οπτικές ίνες εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά καθώς οι συνδρομητές παγκοσμίως, μετά και την πανδημία, απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης για να έχουν πρόσβαση σε streaming υπηρεσίες, σε εφαρμογές IoT και SaaS και άλλα.

Οι προοπτικές της εν λόγω αγοράς στη χώρα μας μάλιστα, είναι ακόμα μεγαλύτερες αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα σκοράρει χαμηλά μεταξύ των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογιών NGA και στην διείσδυση των υπηρεσιών FTTH.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Την 21η Δεκεμβρίου το πράσινο φως για την εξαγορά της Wind από την United

Χαμηλά συνεχίζει να σκοράρει η χώρα στο δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) - Τα δυνατά και τα αδύναμα της σημεία

Προσωποποίηση τηλεοπτικών πλατφορμών και τοπικό περιεχόμενο στο επίκεντρο της United Group

Όλες οι ειδήσεις

18:20

ΥΠΑΑΤ: Παράταση των αιτήσεων για τον «Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα» και τον «Πράσινο Αγροτουρισμό»

18:17

Την υποψηφιότητα Θανάση Μπακόλα για τη θέση του γγ του ΕΛΚ επιβεβαίωσε ο Μ. Βέμπερ

18:12

Fitch: Προς ύφεση η Ευρωζώνη εάν διακοπεί απότομα το ρωσικό φυσικό αέριο

18:10

Bonhams: Η «Πανσέληνος» του Γ. Μόραλη, πωλήθηκε έναντι 639.125 ευρώ σε δημοπρασία Ελληνικής Τέχνης

18:02

Δήμος Αθηναίων: Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών - Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

17:59

Το Πακιστάν απαγορεύει την εισαγωγή αυτοκινήτων και καλλυντικών - «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση

17:56

100 χρόνια ιαπωνικού ουίσκι σε τέσσερις συλλεκτικές φιάλες Ymazaki

17:52

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για ταχεία έγκριση του «παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών» 15%

17:45

Στόλτενμπεργκ: Το NATO έχει εμπειρία από διαφωνίες - Bρίσκουμε λύσεις

17:40

Ισχυρή η πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Άντεξαν» οι 850 μονάδες

17:37

Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα: H Ρωσία ετοιμάζεται να εκτοπίσει 2 εκατομμύρια Ουκρανούς

17:30

Πώς επιβραβεύτηκε ο μοναδικός κόσμος προνομίων της ΑΒ Plus;

17:20

ΗΠΑ: Σημαντική πτώση των πωλήσεων στις υπάρχουσες κατοικίες για 3ο συνεχόμενο μήνα

17:16

Παρουσιάστηκε η τροπολογία του για την παραχώρηση του κλειστού του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ ΠΑΟ

17:11

Για τη μελλοντική ασφάλεια και τις εξαγωγές σιτηρών συζήτησαν Ζελένσκι και Τζόνσον

17:11

Στις 25 Μαΐου το Smart Cities – City Connect Conference 2022

17:11

ΗΠΑ: Οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνονται λιγότερα - Βγάζουν 83 σεντς για κάθε «ανδρικό» δολάριο

17:06

Ντε Γκαλό: Υπέρ ενός «συνεργατικού πολυμερούς διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος»

17:04

Ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο NATO: Αισιοδοξία της Βρετανίας για συμφωνία της Τουρκίας

17:00

Την Δευτέρα η ανακοίνωση της νέας αναστολής του Συμφώνου Σταθερότητας (2023)

16:57

ΕΟΔΥ: Εντοπίστηκε το στέλεχος ΒΑ.5 της μετάλλαξης Όμικρον

16:55

Αύξηση 22% στον αριθμό των παρανόμως διαμενόντων στην ΕΕ το 2021

16:55

HDB: Πάνω από 39.000 δάνεια αξίας άνω των 8,4 δισ. ευρώ έχουν χορηγηθεί έως σήμερα

16:49

O ΠΟΥ ζητά από τη Μόσχα ιατρική πρόσβαση στα πολιορκημένα μέρη της Ουκρανίας

16:45

Δένδιας σε ΥΠΕΞ Ολλανδίας: Ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας

16:43

Νέες απώλειες στην Wall Street - Συνεχίζεται η ανησυχία στις αγορές

16:40

Ιράν: Δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με διαδηλωτές σε διάφορες επαρχίες της χώρας

16:40

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις πληρώνονται εγκαίρως

16:36

ΙΝΣΕΤΕ: Ανθεκτική η φήμη της Ελλάδας και της Αθήνας ενόψει της αιχμής της τουριστικής περιόδου

16:24

Βουλή: Έκκληση Θ. Λιβάνιου στους πολίτες να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο