Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-08-2021 | 21:52

Intracom: Παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της εταιρείας Intrakat

Newsroom
Μοιράσου το
Intracom: Παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της εταιρείας Intrakat
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την παροχή εγγυητικής χρηματοοικονομικής υποστήριξης προς την εταιρεία INTRAKAT έναντι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφάσισε η Intracom, προς κάλυψη των χρηματοοικονομικής φύσεως υποχρεώσεων που θα δηλωθούν με την προσφορά της διαγωνιζόμενης INTRAKAT ότι θα αναληφθούν κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, εφόσον η INTRAKAT ανακηρυχθεί ανάδοχος του ως άνω έργου.

Η παροχή εγγυητικής χρηματοοικονομικής υποστήριξης γίνεται στο πλαίσιο συμμετοχής της INTRAKAT στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό - ανταγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε το ως άνω Υπουργείο για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στη νήσο Λέσβο, στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», εκτιμώμενης αξίας 142.400.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 28.07.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, την παροχή εγγυητικής χρηματοοικονομικής υποστήριξης προς τη συνδεδεμένη εταιρεία INTRAKAT έναντι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο συμμετοχής της INTRAKAT στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό - ανταγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε το ως άνω Υπουργείο για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στη νήσο Λέσβο, στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», εκτιμώμενης αξίας € 142.400.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α),
προς κάλυψη των χρηματοοικονομικής φύσεως υποχρεώσεων που θα δηλωθούν με την προσφορά της διαγωνιζόμενης INTRAKAT ότι θα αναληφθούν κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, εφόσον η INTRAKAT ανακηρυχθεί ανάδοχος του ως άνω έργου.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελήφθη με βάση την από 14.07.2021 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή κ. Αντωνίου Προκοπίδη (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.intracom.com/el/ir/announcements), η οποία (Εκθεση) έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνα με την οποία η εν λόγω συναλλαγή για την παροχή εταιρικής εγγύησης από την Εταιρεία προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για λογαριασμό της INTRAKAT κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, εφόσον το ποσοστό προμήθειας που θα χρεώνει η Εγγυήτρια τη συνδεδεμένη εταιρεία επί του εκάστοτε ανοικτού υπολοίπου της παρασχεθείσας εγγύησης και για όσο χρόνο αυτή θα βρίσκεται σε ισχύ, κυμαίνεται εντός του περιγραφόμενου στην ως άνω Εκθεση εύρους.

Για την παροχή της ειδικής άδειας παροχής της εν λόγω εγγύησης τηρήθηκαν οι κατ΄άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. οι υπ΄αριθμ. πρωτ. 87867/04.08.2021 και 93407/27.08.2021 Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου), η δε κατ΄άρθρο 100 παρ. 3 προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.