Τράπεζες
26-07-2021 | 11:10

BofA: Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες και νέες τιμές στόχοι - Οι προοπτικές και οι κίνδυνοι

BofA: Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες και νέες τιμές στόχοι - Οι προοπτικές και οι κίνδυνοι
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αναμένει η Bank of America καθώς όπως επισημαίνει θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τα business plans τους για την εξυγίανση των ισολογισμών τους από τα NPEs. Ωστόσο, η απορρόφηση κινδύνου, derisking, από μόνη της από τα υψηλά επίπεδα δεν αρκεί για την απελευθέρωση της αξίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αύξηση των δανείων και των διαχειριζόμενων assets.

Για την ώρα, όλες οι ελληνικές τράπεζες «βαδίζουν» προς τη σωστή κατεύθυνση, κάτι που κάνει τον οίκο να αισθάνεται θετικά για τον κλάδο, που συνεχίζει να διαπραγματεύεται με ένα υψηλό discount σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Εικόνα
BofA

Παράλληλα, η BofA εστιάζει στην Εθνική Τράπεζα καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση του project «Frontier» που κατέληξε στην κοινοπραξία της DoValue, Bain Capital και Fortress, με την τράπεζα να διατηρεί μια καλή κεφαλαιακά θέση (CET1 FL, 14%), με 110 μ.β ακόμη σε risk weighted assets, RWA να μην έχουν περάσει από το χαρτοφυλάκιο «Frontier», ώστε και με τον αρνητικό οργανικό σχηματισμό NPEs του α' τριμήνου να φτάσει σε δείκτη NPE 13% (περίπου 60% NPEs).

Υπό αυτό το πρίσμα, ο αμερικανικός οίκος θέτει σύσταση «buy» για τις μετοχές των Alpha Bank (upside 37%), Eurobank (upside 48%) και της Εθνικής Τράπεζας (upside 50%), με τιμές στόχους 1,45 ευρώ, 1,15 ευρώ και 3,30 ευρώ αντίστοιχα. Για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς θέτει σύσταση «underperform» με τιμή στόχο τα 1,40 ευρώ και upside μόλις 5%. Σε όρους αποτίμησης P/E (δείκτης τιμής προς κέρδη) για το 2021 η Alpha Bank διαπραγματεύεται στο 3,2χ, η Eurobank στο 7,6x όπως και η Εθνική Τράπεζα και η Τρ. Πειραιώς στο 6,1x.

Εικόνα
BofA

Τι «βλέπει» στις τέσσερις συστημικές

Alpha Bank: Για την Alpha Bank (Cost of Equity 11,6%) οι παράγοντες που δύναται να οδηγήσουν σε θετική αναθώρηση είναι: 1) η επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την Covid-19 που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερους όγκους και ταχύτερη μείωση των NPEs (οργανικά). 2) το σχέδιο προστασίας «Ηρακλής» το οποίο μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ανοδική τάση στο σχέδιο τιτλοποίησης της Alpha. Οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ήταν: 1) η βραδύτερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις των NPEs και τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων και 2) τα αρνητικά επιτόκια στην Ευρωζώνη τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους (NNI). Επιπλέον, η Alpha ξεκινά με ένα μεγάλο ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους να προέρχονται από NPEs και το σχέδιό της να μειώσει τα NPEs μέσω αυξημένων τιτλοποιήσεων θέτει κινδύνους μεγαλύτερης και ταχύτερης συρρίκνωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM).

Eurobank: Για την Eurobank (Cost of Equity 11,1%) οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε θετική αναθεώρηση στοιχειοθετούνται από την επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερους όγκους και ταχύτερη μείωση των NPEs (οργανικά) ενώ 2) σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η Eurobank έχει επιλέξει να αναπτυχθεί διεθνώς έχοντας παρουσία στη Βουλγαρία, τη Σερβία και στην Κύπρο. Μια επιβράδυνση στη βασική της ελληνική αγορά θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μέσω των σταθερών επιδόσεων των θυγατρικών της στο εξωτερικό. Οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι: 1) οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της ελληνικής οικονομίας και η αυξημένη εξάρτηση από τις εξαγωγές καθώς είναι ευάλωτες σε μακροοικονομικά σοκ, όπως οι εμπορικοί «πόλεμοι», το Brexit και μια επιβράδυνση της ΕΕ. Μια βραδύτερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις NPEs και το ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, 2) με τη βελτίωση των συνθηκών στην Ελλάδα, οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ή τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Εθνική Τράπεζα: Οι παράγοντες με βάση την τιμή στόχο για την Εθνική Τράπεζα (Cost of Equity 11,3%) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετική αναθεώρηση είναι: 1) η ισχυρότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ θα μπορούσε να επιταχύνει τις μειώσεις των NPE και τη δανειοδοτική ικανότητα, καθιστώντας ευκολότερη την επίτευξη των στόχων. 2) Η ΕΤΕ έχει το χαμηλότερο ποσοστό από έσοδα από προμήθειες μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η βελτίωση της βάσης προμηθειών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση και η BofA ενσωματώνει μια καλύτερη απόδοση στο σκέλος αυτός, αλλά η επίδοση της τράπεζας θα μπορούσε να υπερβεί την εκτίμηση του οίκου, λαμβάνοντας υπόψη το χάσμα με τις άλλες εγχώριες τράπεζες. Οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ήταν οι εξής: 1) η ΕΤΕ προβλέπει ότι ο καθαρός οργανικός σχηματισμός NPEs να παραμείνει βαθιά αρνητικός, αλλά αυτό μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν η οικονομία δεν βελτιωθεί με αρκετά γρήγορο ρυθμό. 2) Παράλληλα, η ΕΤΕ αποτελεί το καλύτερο set στη βάση των υψηλών επιπέδων κεφαλαίων και έτσι θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει μερίσματα. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιβάλουν μελλοντικά πιο αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αποτρέποντας έτσι αυτή τη δυνατότητα.

Τράπεζα Πειραιώς: Οι θετικοί παράγοντες με βάση την τιμή στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς (Cost of Equity 12,2%) είναι: 1) μια ισχυρή αύξηση των μακροοικονομικών μεγεθών, τη στιγμή που το υψηλό beta της τράπεζας την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στις μακροοικονομικές τάσεις. 2) Ο νέος Πτωχευτικός και η συμφωνία με την Intrum θα μπορούσε να αυξήσει τις οργανικές μειώσεις των NPEs. Οι «καθοδικοί κίνδυνοι» θα ήταν: 1) η Τράπεζα Πειραιώς έχει μεγαλύτερη βάση εσόδων από τόκους που προέρχονται από NPEs σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Συνεπώς, οι αυξημένες ανόργανες μειώσεις των NPEs μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων μπορεί να πλήξουν περισσότερο τα έσοδα. 2) μια πιθανή μακροοικονομική διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα NPEs, να μειώσει το ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, 3) οι βραδύτερες μειώσεις των NPEs που προκαλούνται από την αναποτελεσματική εκτέλεση του business plan μπορεί να προκαλέσει την απαίτηση των ρυθμιστικών αρχών για πρόσθετα κεφάλαια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.