Ελλάδα
25-07-2021 | 09:09

Αναζητάει νέα «στέγη» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αναζητάει νέα «στέγη» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην προκήρυξη διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου (χώρου γραφείων) ελάχιστης συνολικής μικτής επιφάνειας 3.600 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, κοινόχρηστων χώρων, χώρων κλιμακοστασίων με τα πλατύσκαλα τους, χώρων ανελκυστήρων και οποιοσδήποτε άλλος χώρος που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κτηριολογικής μελέτης), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της προχώρησε η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως προκύπτει και από σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 22/07/2021, που έχει «έδρα», ως γνωστόν, στην Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής όπου τα όριά της εκτείνονται έως 500 μέτρα από το μικρό δακτύλιο της Αθήνας και επιπλέον σε απόσταση 500 μέτρων το ανώτερο από σταθμό του Μετρό.

Η διάρκεια της νέας μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη αρχόμενα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του κτηρίου, με το μηνιαίο μίσθωμα να υπολογίζεται σε έως 85.000,00 (πλέον χαρτοσήμου). Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 15η-09-2021, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Για τα 3 πρώτα έτη της μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό. Από το 4ο έτος της μίσθωσης και για τα επόμενα έτη, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγούμενου έτους εφόσον αυτός ξεπεράσει το 2% και στο 50% της μεταβολής εφόσον πρόκειται για μεταβολή έως 5% και με ανώτερο όριο το 8%

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η μίσθωση ακινήτου (ή μέρος ακινήτου), ελάχιστης συνολικής μικτής επιφάνειας 3.600 τ.μ. (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, κοινόχρηστών χώρων, χώρων κλιμακοστασίων με τα πλατύσκαλα τους, χώρων ανελκυστήρων και οποιοσδήποτε άλλος χώρος που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κτιριολογικής μελέτης), για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Το ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκτός των άλλων, σε χώρους αρχειοθέτησης, συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, χώρους αποθήκευσης καθώς και χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού κέντρου.

Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω χρήση, φωτεινό και με άρτιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές, διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους της κείμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα του Κτιριοδομικού Κανονισμού ΠΔ 14-07-1999 (ΦΕΚ 580 Δ΄), του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄), του νόμου αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α΄), του Κανονισμού πυροπροστασίας γραφείων αρ. 17/2016 (ΦΕΚ 388 Β΄), καθώς και όλων των απαιτήσεων που ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης, υπαίθριου ή ημιυπαίθριου χώρου, φυσικού αερίου, ενεργητικής πυροπροστασίας (sprinclers) αντλιοστασίου και δεξαμενής πυρόσβεσης, θα συνυπολογιστεί θετικά. Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά τόσο της μικτής προσφερόμενης επιφάνειας όσο και της επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι ή βοηθητικοί χώροι.

Στην ανωτέρω μικτή επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα, λεβητοστάσια, ψυχροστάσια, είσοδοι, στεγασμένες θέσεις στάθμευσης κ.λπ.. H επιφάνεια θα αναφέρεται συνολικά και αναλυτικά (μικτή – βοηθητικοί χώροι) τουλάχιστον για κάθε όροφο. Υπόγειες αποθήκες, βοηθητικοί χώροι ή χώροι στάθμευσης (και εν γένει χώροι που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό δεν συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου), θα αναφέρονται ξεχωριστά. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δωδεκαετής. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.