Ελλάδα
16-07-2021 | 20:07

Space Hellas: Αγορά 1.683 ιδίων μετοχών - Κατέχει το 0,57% του συνόλου της εταιρείας

Newsroom
Μοιράσου το
Space Hellas: Αγορά 1.683 ιδίων μετοχών - Κατέχει το 0,57% του συνόλου της εταιρείας
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην αγορά 1.683 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.464 ευρώ προχώρησε η Space Hellas, στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 16η  Ιουλίου 2021, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 36.836 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,57052318% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 16η  Ιουλίου 2021 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  σε αγορά  1.683 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,00€ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.464,00€.

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 36.836 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,57052318% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε της αποφάσεις του ΔΣ, μετά τη σημερινή συνεδριάση. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η SPACE HELLAS ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην με ημερομηνία 16-07-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

(1) Την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ. Τυχόν αποκλίσεις από τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης θα αναφέρονται απολογιστικά μέσω της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας.

(2) Τη σύσταση ενιαίας επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας και την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της.

Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Θεόδωρος Γάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

β) Εμμανουήλ Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,  και

γ) Θεόδωρος Χατζησταματίου, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

(3) Την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, του κανονισμού λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 και του ν. 4706/2020.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθέτησε η εταιρεία, η περίληψη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, καθώς και το κείμενο των ως άνω αναφερόμενων κανονισμών έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.space.gr/el/corporate-governance-code.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.