Ελλάδα
16-06-2021 | 07:59

Ηλέκτωρ: «Κλείδωσε» σύμβαση 26,5 εκατ. ευρώ για διαχείριση αποβλήτων

Ηλέκτωρ: «Κλείδωσε» σύμβαση 26,5 εκατ. ευρώ για διαχείριση αποβλήτων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και την κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (θυγατρική της Ελλάκτωρ)- W.A.T.T A.E «άνοιξε» η προ ημερών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

Το περιβαλλοντικό «οκ» δόθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 11 Ιουνίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με χτεσινή απόφαση (αναρτήθηκε στη «Διαύγεια») του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής απεστάλη πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» στον οικονομικό φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ-W.A.T.T. με προθεσμία 20 ημερών.

Η σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν ΗΛΕΚΤΩΡ-W.A.T.T. αποτελεί τμήμα του ευρύτερου project. Υπενθυμίζεται ότι, το Νοέμβριο 2020, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. μέσω κοινοπρακτικού σχήματος στο οποίο συμμετέχει με 83% αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Μελέτη-κατασκευή Α' Φάσης αποκατάστασης ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής & μεταβατική Διαχ/ση αποβλήτων» με οικονομικό αντικείμενο 26,5 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος του ομίλου Ελλάκτωρ για το 2020 ανήλθε σε 102 εκατ. ευρώ, έναντι 87 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 17%. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ. έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2019 καταγράφοντας πτώση 38%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. κατά το 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ κατά το 2019 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές 0,4 εκατ. έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Πρόσφατα επίσης, προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο» ανακηρύχθηκε κοινοπραξία υπό την ΗΛΕΚΤΩΡ, με οικονομική προσφορά 49,1 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μετατροπή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης σε «πράσινο εργοστάσιο», ώστε σταδιακά και εντός της πρώτης φάσης υλοποίησης της παρούσας σύμβασης (περίοδος μεταβατικής λειτουργίας) να μπορεί να δέχεται και επεξεργάζεται 300.000 τόνους/έτος σύμμεικτα-υπολειμματικά σύμμεικτα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.

Από κει και πέρα, το ευρύτερο έργο αφορά όσον αφορά στην ΟΕΔΑ της Δυτικής Αττικής, χωροθετείται σε έκταση εμβαδού περί τα 2.800 στρ., στην οποία διακρίνονται δύο επιμέρους τμήματα με βάση την ιστορική εξέλιξή της: η ΟΕΔΑ Λιοσίων που αποτελεί το παλαιότερο τμήμα και η ΟΕΔΑ Φυλής που αντιστοιχεί στη μετέπειτα επέκτασή της.

Το έργο που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με την παραπάνω απόφαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους εγκαταστάσεις και έργα (υφιστάμενα και νέα), για τη διαχείριση των οποίων είναι υπεύθυνος o ΕΔΣΝΑ:

i.                     Εγκαταστάσεις εισόδου ΟΕΔΑ.

ii.                   Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων ή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ) Δυτικής Αττικής ή Φυλής,, αποτελούμενος από τα ακόλουθα τμήματα: α) Χώρος απόθεσης Α και Β Φάσης συνολικής χωρητικότητας περί τα 31.400.000m3 αποβλήτων. β) Έκτακτο κύτταρο (κύτταρο επέκτασης) σε περιοχή όμορη της Β φάσης χωρητικότητας 700.000 m3 περίπου. γ) Νέα κύτταρα επί τμήματος των υφιστάμενων κυττάρων Α και Β Φάσης, συνολικής χωρητικότητας 4.153.000 m3 αντιστοιχούσα κατ΄ εκτίμηση σε 3.322.400 tn αποβλήτων (για ειδικό βάρος 0,8tn/m3 και υλικό κάλυψης 15% του όγκου).

iii.                 Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) που εξυπηρετεί τον ΧΥΤΑ Φυλής, πλην των νέων κυττάρων.

iv.                 Έργα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων, εφεξής «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) μεταβατικής διαχείρισης», δυναμικότητας περί τους 20.000 tn/έτος Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ή/και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

v.                   Κινητή ΜΕΣ προς εξυπηρέτηση των νέων κυττάρων του ΧΥΤΑ και της ΜΕΑ μεταβατικής διαχείρισης.

vi.                 Αποκατεστημένος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Άνω Λιοσίων.

vii.                Αποκατεστημένοι ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων.

viii.              ΜΕΣ των ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ.

ix.                 Έργα αποκατάστασης μη αποκατασταθέντων τμημάτων των ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ (περιοχές «κυττάρου Αθηνών» και Δέματος), και των τμημάτων της ΟΕΔΑ στα οποία θα παύσει οριστικά η λειτουργία.

x.                   Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), το οποίο κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης δύναται να επεξεργαστεί έως 365.000 tn/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ, καθώς και ποσότητα της τάξης των 25.000 tn/έτος χωριστά συλλεχθέντων βιοαποβλήτων (πράσινα, κλαδέματα), ενώ μετά την υλοποίηση της προβλεπόμενης από την παρούσα τροποποίησης, θα δύναται να επεξεργασθεί 350.000 tn/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 100.000 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

xi.                 Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του ΕΜΑΚ. xii. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 8ΜW.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.