Επιχειρήσεις
02-01-2021 | 09:22

Κυκλική οικονομία μέσω της «έξυπνης» γεωργίας

Newsroom
Μοιράσου το
Κυκλική οικονομία μέσω της «έξυπνης» γεωργίας

Αύξηση της αγροτικής παραγωγής, με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων για λιπάσματα, φάρμακα,  νερό και ενέργεια αλλά και προστασία του περιβάλλοντος είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την παροχή τεχνογνωσίας των επιστημόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη περιφέρεια της χώρας, η οποία θα ωφεληθεί από την «έξυπνη γεωργία» θα είναι της Στερεάς Ελλάδας και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες.

Στόχος του εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι η στήριξη της ελληνικής γεωργικής παραγωγής σε μια δύσκολη περίοδο ύφεσης και αστάθειας των αγορών, προκειμένου αφενός να αυξήσουν την παραγωγή και τα κέρδη τους και αφετέρου να προστατέψουν το περιβάλλον. Το ίδρυμα θα στηρίξει τους αγρότες ώστε να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εργαλεία, ξεφεύγοντας από τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής,  και να γίνουν ανταγωνιστικοί.  Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες  αναμένεται ότι θα στηρίξουν τους Έλληνες παραγωγούς να περιορίσουν τις απώλειες στην παραγωγή και τις διαφυγές του αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που επιτείνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα ακραίων καιρικών συνθηκών.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργήσει έναν κόμβο καινοτομίας για την ευφυή γεωργία και κυκλική βιοοικονομία σε εγκαταστάσεις του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) υπέβαλε σχετική πρόταση η οποία αξιολογήθηκε με άριστα και η υλοποίηση της ξεκινά άμεσα.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας και ειδικότερα της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προϋποθέτει βελτίωση των μεθόδων παραγωγής για παραγωγή ασφαλών, υγιεινών, υψηλής ποιότητας προϊόντων, που παράγονται κάτω από συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος.  Διεθνώς, έχει βρει σημαντική ανταπόκριση η έννοια της Γεωργίας Ακριβείας με βάση την οποία γίνεται χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον ακριβή έλεγχο των εισροών στο σύστημα καλλιέργειας αλλά και τον ακριβή προγραμματισμό των εκροών.

Γι΄ αυτό,  το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της δράσης Περιφερειακή Αριστεία, προχωράει στη δημιουργία μιας σύγχρονης ερευνητικής υποδομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με εστίαση στις τεχνολογίες και συστήματα ευφυούς αγροτικής παραγωγής και κυκλικής βιοοικονομίας. Η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή θα επεκτείνει, θα συνδυάζει και θα δικτυώνει τη βασική ερευνητική υποδομή που έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Κωπαΐδα (Αλίαρτο) και με νέες υποδομές στα νέα τμήματα σε Θήβα και Άμφισσα.

Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα εγκατασταθούν σε πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει τα αντίστοιχα Τμήματα και υπάρχει το Πανεπιστημιακό αγρόκτημα. Ειδικότερα θα εγκατασταθούν σε:

Αλίαρτο: Μονάδα ελέγχου διασποράς ψεκαστικού νέφους. Μονάδα παρακολούθησης καλλιεργειών με συστήματα ευφυούς γεωργίας. Μονάδα κομποστοποίησης, αξιοποίησης για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και βιοδιεγερτών. Αυτοματοποίηση πρότυπου θερμοκηπίου με συμμόρφωση στην κλιματική αλλαγή.

Θήβα: Μονάδα έρευνας για την ολοκληρωμένη διαχείριση αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων και την ανάπτυξη καινοτομικών επιχειρηματικών Πρακτικών/Λύσεων 

Άμφισσα: Μονάδα σχεδιασμού & ανάπτυξης συσκευασίας προϊόντων αγροδιατροφής με τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης.

«Η ίδρυση του πολυδύναμου κόμβου καινοτομίας για την αγροδιατροφή η οποία θα υπηρετεί ολόκληρη την παραγωγική κοινότητα της Στερεάς Ελλάδας με επιμέρους μονάδες στην Αλίαρτο, τη Θήβα και την Άμφισσα είναι ένα μεγαλόπνοο έργο, με επιπτώσεις εθνικής εμβέλειας όσον αφορά στα νέα πρότυπα της αγροτικής παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θέτει το νέο τεχνικό πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση της ελληνικής γεωργίας στην μετά covid, πιο πράσινη εποχή. Στον κόμβο καινοτομίας θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην ευφυή γεωργία, στους βιοαισθητήρες και τα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην κομποστοποίηση και τους βιοδιεγέρτες», αναφέρει ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρος Κίντζιος.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.