Η «Folli Follie» σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσης και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έκδοση της υπ' αριθμ. 4666/22.9.2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), δυνάμει της οποίας διατάσσεται η αναστολή κάθε μέτρου – εκκρεμούς ή μη – ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της Εταιρείας και απαγορεύεται η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της περιουσίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (συναινετικής ή κατ' αντιδικία) και την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2020.

Να σημειωθεί πως η εταιρεία είχε καταθέσει τον περασμένο Ιούνιο  αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η αίτηση κατατέθηκε  στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη κάνει γνωστό η διοίκηση της εταιρείας, αναζητείται ενδιάμεση χρηματοδότηση, προκειμένου η Folli Follie να διατηρηθεί στην αγορά.