Στην είσπραξη έως και 560 εκατ. ευρώ από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί, αλλά και την επιβολή ειδικού τέλους πέντε λεπτών ανά στήλη στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ στοχεύει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που συνοδεύει το νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» που κατατέθηκε τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,4 ευρώ ανά λίτρο κρασιού, είτε αυτό είναι εμφιαλωμένο είτε διακινείται και πωλείται χύμα. Ενδεικτικά για μια φιάλη κρασί (0,75 λίτρα) η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε περίπου 0,30 ευρώ. Από το μέτρο αυτό αναμένονται έσοδα 110 εκατ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με τις ίδιες διατάξεις επιβάλλεται ειδικό τέλος 0,05 ευρώ σε κάθε στήλη όλων των τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Το τέλος θα βαρύνει τους παίκτες και θα αποδίδεται από τον ΟΠΑΠ στο Δημόσιο. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, τα έσοδα από το τέλος  στα τυχερά παιχνίδια θα είναι 350- 450 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές στις 100 δόσεις

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και τις αλλαγές στις 100 δόσεις. Συγκεκριμένα προβλέπει τη σταδιακή εξάλειψη ως την 1η Ιανουαρίου 2018 του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών το οποίο ισχύει σήμερα για εξόφληση δόσης ληξιπρόθεσμης οφειλής προκειμένου ο οφειλέτης να μην τίθεται εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Ειδικότερα, για το διάστημα από 15.12.2015 ως και 30.6.2016, το χρονικό αυτό περιθώριο θα εξακολουθεί να είναι οι 30 ημέρες. Για το διάστημα από 1.7.2016 έως και 31.12.2017, το διάστημα αυτό θα περιορισθεί στις 15 ημέρες. Επιπλέον, προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2017, η ρύθμιση θα χάνεται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση νέων οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη εξόφληση. Επίσης, από 1.1.2018 προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης των 100 δόσεων είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εφόσον οι νέες οφειλές ενός φορολογούμενου μαζί με αυτές εντός της ρύθμισης των 100 δόσεων υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών θα χορηγείται μόνο εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολής τους εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Τα ανείσπρακτα ενοίκια

Το νομοσχέδιο εμπεριέχει και τη νέα ρύθμιση για τη μη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων. Σύμφωνα με αυτήν, προϋπόθεση είναι να υπάρχει δικαστική απόφαση σε βάρος του ενοικιαστή που δεν καταβάλει τα ενοίκια προκειμένου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αποφύγει να φορολογηθεί για τα ενοίκια που δεν εισέπραξε.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, «τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και αποκτώνται από 1.1.2015 και εξής φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολή ή επιδίκασης μισθωμάτων».

Αυξημένες αρμοδιότητες σε ΓΓΔΕ

Το νομοσχέδιο προβλέπει τον περιορισμό στα δύο χρόνια της θητείας του νέου επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αντί για πέντε χρόνια που προβλέπεται σήμερα, ενώ τροποποιεί και τις υφιστάμενες διατάξεις για την απαλλαγή από τις ποινικές ευθύνες των ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια , τα οποία καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται.

Τέλος, διευκρινίζεται πως απόρρητα στοιχεία που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση δύναται να χορηγηθούν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό της αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Θανάσης Κουκάκης