Σημαντική ώθηση στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών ομολόγων δίνει η επιτυχημένη έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, μέσω του οποίου η Αθήνα άντλησε 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 3,90%.

Η συγκεκριμένη έκδοση έστειλε το σήμα για μείωση του κόστους αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους και ως εκ τούτου οδηγεί σε μείωση του ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) που ζητούν οι επενδυτές από τις ελληνικές επιχειρήσεις όταν αυτές εκδίδουν ομολογίες.

Αυτό αναμένεται να γίνει αισθητό σύντομα, ειδικά εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για έκδοση ομολόγων από ελληνικές τράπεζες. Ενδεικτικά το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει την έκδοση σε αμέσως επόμενο διάστημα ομολόγου Tier 2, ώστε να δημιουργήσει περαιτέρω κεφαλαιακό απόθεμα έναντι των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η συγκυρία είναι καλή για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα έχουν γενικότερα παρουσιάσει καλή εικόνα φέτος, κάτι που εάν συνεχιστεί θα έχει αντίκτυπο και στην οικονομία. Η πρόσβαση των ελληνικών εκδοτών στις αγορές με φθηνό κόστος δανεισμού είναι σημαντική, καθώς πέραν από τυχόν νέες εκδόσεις ομολόγων, θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν και παλαιότερες εκδόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο φθηνό είναι το κόστος χρήματος τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα μιας εταιρείας για επενδύσεις, προσλήψεις και επέκταση των δραστηριοτήτων της.