Η Κυκλική Οικονομία ως Μοχλός Ανάπτυξης της Χώρας

Γιώργος Κρεμλής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Η Κυκλική Οικονομία ως Μοχλός Ανάπτυξης της Χώρας
Η κυκλική οικονομία ενσωματώνεται σε επίπεδο ΕΕ σε όλες τις πολιτικές της για να τις καταστήσει με τη σειρά τους κυκλικές, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αντίστοιχα σχέδια κυκλικής οικονομίας.

Η κυκλική οικονομία αποτελεί εμβληματική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μαζί με την πράσινη μεγέθυνση, τη γαλάζια και τη ψηφιακή οικονομία, προτεραιότητες νέας γενεάς της ΕΕ που στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας και ενόψει μιας Covid resilience, υποστηρίζονται από το νέο χρηματοδοτικό μέσο Next Generation EU και τα άλλα Ταμεία της ΕΕ.

Αφετηρία της κυκλικής οικονομίας που αποτελεί μετεξέλιξη της resource efficiency - ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων - είναι ότι οι πόροι του πλανήτη δεν είναι ανεξάντλητοι με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών που εκφράζεται από την αρχή της αειφορίας.

Η κυκλική οικονομία ενσωματώνεται σε επίπεδο ΕΕ σε όλες τις πολιτικές της για να τις καταστήσει με τη σειρά τους κυκλικές - λχ. κυκλική γεωργία, κυκλικές μεταφορές, κυκλική ενέργεια, κ.ο.κ. - αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αντίστοιχα σχέδια κυκλικής οικονομίας. Εντός των κρατών μελών λειτουργεί τόσο κατακόρυφα - από το κεντρικό στο τοπικό - όσο και οριζόντια με την ενσωμάτωση της και σε όλες τις εθνικές πολιτικές, λχ. υγεία και τουρισμό.

Στη χώρα μας η εθνική στρατηγική κυκλικής οικονομίας που ενσωμάτωσε το πρώτο σχέδιο δράσης της ΕΕ εξειδικεύεται τώρα με οδικό χάρτη και συγκεκριμένα μέτρα δράσης που μεταφέρουν στη χώρα μας το δεύτερο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία της ΕΕ, που είναι πιο φιλόδοξο και συγκεκριμένο. Το σχέδιο αυτό έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, καλύπτοντας και τα νέα αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, την οικοκαινοτομία και περισσότερα ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλογή στην πηγή με χωριστά ρεύματα και υψηλότερα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Κατά μείζονα λόγο, η κυκλική οικονομία εφαρμόζεται και σε επίπεδο επιχειρήσεων, τόσο στο πλαίσιο μιας διευρυμένης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όσο και της ESG και θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε Circular entrepreneurship που θα διαπνέει όλο τον κύκλο λειτουργίας και παραγωγής της επιχείρησης.

Η κυκλική οικονομία υποστηρίζεται και από τις πράσινες χρηματοδοτήσεις - green financing - ώστε τόσο τα έργα που χρηματοδοτούνται να είναι κυκλικά από πλευράς τρόπου κατασκευής και υλικών, όσο και οι επιχειρήσεις που αντλούν τα συγκεκριμένα κονδύλια να μετατρέπονται σε κυκλικές στον τρόπο λειτουργίας και παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Κανονισμός Taxonomy (EU) 2020/852, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Ιουνίου 2020 και άρχισε να ισχύει από τις 12 Ιουλίου 2020, θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση αειφόρων επενδύσεων με χαμηλό κλιματικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, πρωτοπορώντας στα οικονομικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας μας, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση και την ανάγκη εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας από τα μέλη του, με τη σύσταση επιτροπής κυκλικής οικονομίας, που θα ενημερώνει, καθοδηγεί και υποστηρίζει τα μέλη του, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως sounding board και think-tank στη διαμόρφωση πολιτικής στα θέματα αυτά.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider