Παρά τις πρωτοφανώς αντίξοες συνθήκες, που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος, κατάφερε το 2014 να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστικό εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία. 
Αυτό αναφέρουν ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γ. Συριανός και Δ. Κωνσταντινίδης με επιστολή προς τον υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα.
Ο κλάδος που "για κάθε δική του θέση εργασίας δημιουργεί στην οικονομία άλλες 3 και για κάθε ένα ευρώ δικής του δραστηριότητας δίνει το μισό και πλέον πίσω στο δημόσιο σε φόρους και εισφορές είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες, με 149.400 εργαζόμενους και διεκδικεί από την πολιτεία μόνο τη δίκαια μεταχείρισή του” σημειώνεται στην επιστολή.
Αναλυτικά, η επιστολή: 
"Ο ΣΤΕΑΤ απέστειλε την με αρ. πρωτ. 3675/4-11-2015 επιστολή προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Μάρδα με θέμα: "Ο κατασκευαστικός κλάδος επεκτάθηκε και επεκτείνεται συνεχώς στο εξωτερικό, σε πείσμα των καιρών και του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού", που έχει ως ακολούθως:
"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων, στα οποία διατυπώνονται εσφαλμένες θέσεις σχετικά με την εξωστρέφεια του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν πως το 2014 το εισαχθέν συνάλλαγμα από κατασκευαστικές υπηρεσίες έφτασε τα 845,3 εκ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσιο δηλαδή από το συνάλλαγμα που ήρθε την ίδια χρονιά στη χώρα από εξαγωγές λαδιού (231 εκ. ευρώ) και διπλάσιο από εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (324,5 εκ. ευρώ εξαγωγές τυριών και 111,9 εκ. ευρώ εξαγωγές γιαουρτιού).
Η ανάδειξη του κατασκευαστικού τομέα σε πρωταγωνιστικό εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία είναι πραγματικός άθλος, κύριε Υπουργέ, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε:
- Σε συνθήκες βαθύτατης οικονομικής ύφεσης
- Με συσσωρευμένες ζημίες του κλάδου άνω του 1 δισ. ευρώ
- Με τις ελληνικές τράπεζες σε αδυναμία να παρέχουν υποστήριξη
- Απέναντι σε ξένους ανταγωνιστές πολλαπλάσιου μεγέθους
- Χωρίς την αναγκαία και εύλογη υποστήριξη που οι τελευταίοι απολαμβάνουν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους στην εξαγωγική προσπάθεια
- Και παρότι το Δημόσιο καθυστερεί πληρωμές και επιστροφές προς τον κλάδο που ισούνται ή και ξεπερνούν τα έσοδά του από τις εξαγωγές.
Από τους μεγαλύτερους εργοδότες, με 149.400 εργαζόμενους, ο κλάδος που για κάθε δική του θέση εργασίας δημιουργεί στην οικονομία άλλες 3 και για κάθε ένα ευρώ δικής του δραστηριότητας δίνει το μισό και πλέον πίσω στο δημόσιο σε φόρους και εισφορές, διεκδικεί από την πολιτεία μόνο τη δίκαια μεταχείρισή του.
Είμαστε βέβαιοι, κύριε Υπουργέ, ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα επιτύχει πολύ περισσότερα στην εξαγωγική του προσπάθεια, παρά το μικρό σχετικά μέγεθος των ελληνικών εταιρειών, σε σχέση με τους κολοσσούς της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς, στον βαθμό που θα τύχει, επιτέλους, της αναγκαίας σχετικής ουσιαστικής αρωγής και στήριξης της Πολιτείας, στην οποία και ευελπιστούμε.
Θα είναι χαρά μας, να μας δώσετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την εξωστρέφεια του κλάδου, καθώς και για τις απαιτούμενες από την πολιτεία ενέργειες και πρωτοβουλίες, σε συνάντησή μας, που αναμένουμε να καθορίσετε”.
Ημερίδα για το βέλτιστο κόστος στα δημόσια έργα
Να σημειωθεί ότι ο ΣΤΕΑΤ διοργανώνει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υποδομών ημερίδα με θέμα "δημόσια έργα: βέλτιστο κόστος για μέγιστο κοινωνικό όφελος”.
Η εκδήλωση ξεκινάει στις 09:30 με χαιρετισμό του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη και στο πλαίσιο αυτής θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα σχετικά με το κόστος των δημοσίων έργων, την οδηγία 2014/24/ΕΕ, ενώ θα λάβει χώρα πάνελ με στελέχη της κυβέρνησης, του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς.