Τεχνολογία
08-09-2021 | 08:04

Προσεχώς νέο πλαίσιο για τους Τεχνοβλαστούς (Spin-off)

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Προσεχώς νέο πλαίσιο για τους Τεχνοβλαστούς (Spin-off)
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία μίας εταιρείας - τεχνοβλαστού (spin – off) αλλά και την άρση των ασαφειών που έχουν εντοπιστεί, φιλοδοξεί να επιτύχει το νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Τεχνοβλαστούς» του υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων. Όπως διευκρινίζεται μάλιστα στο σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο και έως και τις 17 Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση στόχος είναι ο καθένας γνωρίζει εύκολα και απλά πως ιδρύεται και ποιοι είναι οι κανόνες λειτουργίας μίας εταιρείας - τεχνοβλαστού. 

Η ρύθμιση αφορά στους Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας και στους Ερευνητές, όπως αυτοί ορίζονται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Κατ’ επέκταση βέβαια αφορά και σε επενδυτές που σκοπεύουν να επενδύσουν στις εταιρείες αυτές, αφού εντός του περιλαμβάνονται και οικονομικά κίνητρα.

Ειδικότερα το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται, θέτει σαφείς ορισμούς αναφορικά με τις εταιρείες - τεχνοβλαστούς ώστε να μην υφίσταται καμία ασάφεια αναφορικά με το ποια είναι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, με το πώς ορίζεται το εκτελεστικό μέλος διοίκησης των εταιρειών - τεχνοβλαστών, ποια είναι η έννοια του Ερευνητή,  ποιοι είναι οι ερευνητικοί οργανισμοί, πώς ορίζεται η εταιρεία - τεχνοβλαστός (spin-off), ποιος είναι ο κανονισμός ερευνητικού οργανισμού, πώς ορίζεται η μεταφορά τεχνολογίας, και τέλος ποια είναι η έννοια της σύμβασης τεχνοβλαστού.

Παράλληλα καθορίζει και τον τρόπο συμμετοχής των ερευνητών και των ερευνητικών οργανισμών σε αυτές - προβλέπεται η σχέση των εταιρειών αυτών με τους ερευνητικούς οργανισμούς, οι όροι της σχετικής σύμβασης, το πλαίσιο συμμετοχής στις εταιρείες τρίτων προσώπων επενδυτών αλλά και η κατανομή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων στους εταίρους. 
 
Επιπλέον περιλαμβάνει και κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών - τεχνοβλαστών ενώ καταργεί ή τροποποιεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση.  

Ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, για την ίδρυση Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, αποφασίζει:

  • το πρυτανικό συμβούλιο, στην περίπτωση των Α.Ε.Ι.,
  • το διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή κάθε άλλου Ερευνητικού Οργανισμού.

Το πρυτανικό συμβούλιο μάλιστα δύναται να εκχωρεί τη σχετική αρμοδιότητα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του πανεπιστημίου. 

Στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., για τη λήψη της απόφασης του πρυτανικού συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ενώ στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή άλλου οργανισμού, για τη λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη εισήγηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Πέρα από το ποιος και με ποιο τρόπο αποφασίζει για την ίδρυση μίας εταιρείας - τεχνοβλαστού, περιγράφονται και τα ακριβή βήματα που ακολουθούνται από τους ενδιαφερόμενους ιδρυτές, το περιεχόμενο της εισήγησης για την ίδρυση της εταιρείας, τι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει άρνηση για την έγκριση ίδρυσης της εταιρείας, τι περιλαμβάνει η θετική απόφαση για έγκριση ίδρυσης της εταιρείας και ποια είναι τα βήματα που αμέσως μετά ακολουθούν οι ιδρυτές της εταιρείας. 
 
Επιπλέον, τίθεται προθεσμία για την ίδρυση της Εταιρείας από τη λήψη της απόφασης του ερευνητικού οργανισμού για την έγκριση ίδρυσής της, η οποία ανέρχεται σε έξι μήνες. 
 
Εν συνεχεία προβλέπεται ότι στο εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας - Τεχνοβλαστού δύναται να συμμετάσχει είτε Ερευνητικός Οργανισμός είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκτώντας εταιρική συμμετοχή είτε κατά την ίδρυσή της, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο - αποκτώντας δηλαδή μετοχές ή εταιρικά μερίδια είτε συμμετέχοντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

Κίνητρα για τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών-Τεχνοβλαστών 

Όσον αφορά στην παροχή οικονομικών κινήτρων, προβλέπεται ότι οι Ερευνητικοί Οργανισμοί  μπορούν να κρατούν ποσοστό 0,5% από τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τον τακτικό προϋπολογισμό ή από τις δαπάνες (overheads) των κρατήσεων του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε περίπτωση Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) και μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση λοιπών Οργανισμών, προκειμένου να τα διαθέσουν ως κεφάλαιο σποράς για συμμετοχές τους στις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς του Οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως επισημαίνεται στο σχέδιο νόμου για τις προτάσεις που προωθούνται ελήφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές χωρών του εξωτερικού, και συγκεκριμένα των ΗΠΑ της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και του Βέλγιου.
 
Από την ανάπτυξη δε των εν λόγω εταιρειών αναμένεται να προκύψουν οφέλη για την ελληνική οικονομία, με την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών και την ενίσχυση της ευημερίας. Παράλληλα όμως αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, το ήδη αυξημένο ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής σκηνής για ελληνικές startup. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Xρονιά – ρεκόρ το 2021 για τις επενδύσεις σε startups κρυπτονομισμάτων

Η startup νευροτεχνολογίας του Έλον Μασκ αντλεί 205 εκατ. δολ. από την Google Ventures και άλλους

Federico Menna: Προβάδισμα στον κλάδο του digital finance έχουν οι ελληνικές startups