Εξαήμερη εργασία: Από πότε ξεκινά, ποιους αφορά και πώς θα πληρώνεται

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Εξαήμερη εργασία: Από πότε ξεκινά, ποιους αφορά και πώς θα πληρώνεται
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, η εισαγωγή της 6ήμερης εργασίας αποτελεί μία εξαιρετική συνθήκη που έρχεται να καλύψει μία έκτακτη ανάγκη η οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί από εξειδικευμένο προσωπικό

Δυνατότητα δήλωσης και εφαρμογής εξαήμερης εργασίας σε επιχειρήσεις που από τη φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας, καθώς και σε όσες ήδη λειτουργούν επί 24ωρης βάσης, 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα, ισχύει από την Δευτέρα 1η Ιουλίου.

Εργοδότες σε κλάδους από τους λεγόμενους συνεχούς ροής, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μονομερώς από τους υπαλλήλους τους να εργαστούν και την 6η ημέρα της εβδομάδας, με επιπλέον ημερομίσθιο αλλά χάνοντας το ένα από τα δύο ρεπό τους.

Η δυνατότητα εξαήμερης εργασίας θεσπίστηκε με τα άρθρα 25 και 26 του Ν.5053/2023 με στόχο να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, που μοιραία οδηγούν σε αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, σε εργασία επιπλέον του ωραρίου τους προκειμένου να βγουν οι βάρδιες.

Με τον τρόπο αυτό καταπολεμούνται αδήλωτες υπερωρίες που ενδεχομένως γίνονταν σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, ενώ αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων που θα δουλεύουν την 6η ημέρα, αφού το ημερομίσθιό τους για την ημέρα αυτή θα είναι προσαυξημένο κατά 40%.

Σε περίπτωση που η 6η ημέρα συμπίπτει με Κυριακή ή επίσημη αργία, ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιό του προσαυξημένο κατά 115% (40% από την προσαύξηση της 6ης ημέρας συν 75% για την απασχόλησή του την Κυριακή/αργία), προσαύξηση η οποία δυνητικά μπορεί να ξεπεράσει και το 115% σε περίπτωση εργασίας σε νυχτερινές ώρες για τις οποίες ισχύει επιπρόσθετη προσαύξηση 25%.

Η δυνατότητα εξαήμερης εργασίας αφορά αποκλειστικά:

- επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας από τη φύση τους, που λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας επί 24ωρου βάσεως με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζομένους τους καθώς και

- επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας που λειτουργούν 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα επί 24ωρου βάσεως με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζομένους τους, σε περίπτωση αυξημένου φόρτου εργασίας, με υποχρέωση σχετικής δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Δεν θα εφαρμοστεί σε ΔΕΚΟ, δημόσιο τομέα και τράπεζες, ενώ εξαιρούνται της ρύθμισης ο τουρισμός και ο επισιτισμός.

Η απασχόληση σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως, ενώ διατηρούνται στο ακέραιο τα όρια προστασίας των εργαζομένων που αφορούν την 11ωρη υποχρεωτική ημερήσια ανάπαυση, την υποχρεωτική 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση (1 ρεπό) και τη διατήρηση του μέσου όρου εβδομαδιαίας εργασίας των 48 ωρών (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της 6ημερης εργασίας υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την 6η ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Ήδη τέθηκε σε εφαρμογή η δυνατότητα προδήλωσης του συγκεκριμένου μέτρου.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, η εισαγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την κατάργηση του θεσμοθετημένου και εφαρμοζόμενου στην εκάστοτε επιχείρηση πενθήμερου συστήματος εργασίας. Αποτελεί μία εξαιρετική συνθήκη που έρχεται να καλύψει μία έκτακτη ανάγκη η οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Απολογιστικό σύστημα καταχώρισης υπερωριών

Ταυτόχρονα, με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από 1ης Ιουλίου και στον κλάδο της Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου.

Η Κάρτα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τράπεζες, σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security και ΔΕΚΟ.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στοχεύει στην πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα είναι δυνατή η καταχώρηση τυχόν τροποποιήσεων ωραρίου και υπερωριών.

Πλέον ο ν. 5053/2023 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις/εργοδότες που το επιθυμούν, να κάνουν χρήση της δυνατότητας υιοθέτησης απολογιστικού συστήματος καταχώρησης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών για τους εργαζομένους τους.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 22 του ν.5053/2023 εισάγεται η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εφόσον το επιθυμούν, να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Εφόσον οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση αυτής της επιλογής, υποχρεούνται:

α) να δηλώνουν, έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα, στην «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός ημερολογιακού μήνα, θα καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών απολογιστικά, εντός του ίδιου μήνα.

β) να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τον μήνα πραγματοποίησής τους.

Για παράδειγμα, έστω ότι επιχείρηση επιθυμεί να κάνει χρήση του απολογιστικού συστήματος από τον μήνα Απρίλιο και μετά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μπει στο σύστημα μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου και να δηλώσει ότι από την 1η Απριλίου θα καταχωρίζει τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών απολογιστικά.

Εν συνεχεία, θα πρέπει να μπει μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου και να καταχωρίσει τυχόν αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωρίες που έλαβαν χώρα κατά τον μήνα Απρίλιο.

Αντιστοίχως για τον μήνα Μάιο, θα πρέπει να μπει μέχρι το τέλος Ιουνίου και να καταχωρίσει τυχόν αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωρίες που έλαβαν χώρα κατά τον Μάιο και ούτω καθεξής.

Η εν λόγω επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να επιλέγει κάθε μήνα διαφορετικό σύστημα (είτε προαναγγελτικό, είτε απολογιστικό) καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών. Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική εφαρμογή των δύο συστημάτων εντός του ίδιου μήνα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι ισχύει σε Βιομηχανία και Λιανεμπόριο

ΕΡΓΑΝΗ: Ξεκινά από 1ης Ιουλίου η απολογιστική δήλωση ωραρίου - Πώς θα δηλώνεται η εξαήμερη εργασία

Τσακλόγλου: Πώς θα λειτουργήσει η εξαήμερη εργασία

gazzetta
gazzetta reader insider insider