Tip of the Day

Πώς να κάνετε ένσταση για το «Τουρισμός για όλους»

27-07-2021 | 07:40
Μοιράσου το

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν από την Δευτέρα 26 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού «Τουρισμός για όλους» και δεν συγκαταλέγονται στους προσωρινούς δικαιούχους του.

Ειδικότερα, οι αποκλειόμενοι οι οποίοι αριθμούν τους 70.888, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου

Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων, μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. Η ένσταση μπορεί να είναι μία ανά υποψήφιο και πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη καθώς και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία και θα πρέπει να επισυνάπτονται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να υποβάλετε ένσταση είτε επί εγκεκριμένης ή επί απορριφθείσας αίτησης αρκεί να έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Ωστόσο αν η αίτησή σας δεν οριστικοποιήθηκε, δεν θεωρείται έγκυρη οπότε και δεν μπορείτε να κάνετε καμία ενέργεια.

Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν δύναται να υποβληθεί ένσταση για αίτηση που καταχωρήθηκε το 2020, ούτε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόσθεσμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην την ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.

Πώς να δείτε το το αποτέλεσμα της αίτησης σας

Αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να ελέγξετε το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

  • Αναζήτηση στο Excel

Αρχικά μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό της αίτησής σας στα αρχεία excel που βρίσκονται αναρτημένα στην αρχική σελίδα του www.tourism4all.gov.gr. Μπείτε στη σελίδα και κατεβείτε στο κάτω μέρος της μέχρι να εντοπίσετε τα πεδία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2021 και ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 2021. Στη συνέχεια κάντε κλικ για να κατέβουν τα excel αρχεία στον υπολογιστή σας και ανοίξτε τα. 

Για εύκολη αναζήτηση πατήσετε Ctrl +F και στο παράθυρο που θα ανοίξει καταχωρήστε τον αριθμό της αίτησής σας και πατήσετε ΕΥΡΕΣΗ.

  • Σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet

O δεύτερος τρόπος αναζήτησης προϋποθέτει την σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet ώστε να μεταβείτε στην αίτηση που υποβάλατε. 

Για την ακρίβεια μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.tourism4all.gov.gr/Home/Login , να επιλέξετε Σύνδεση και αφού κάνετε ταυτοποίηση με τους κωδικούς του taxisnet να επιλέξετε και πάλι Σύνδεση

Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ΑΦΜ σας, ώστε να προβληθεί η αίτησή σας για να δείτε αν εγκρίθηκε προσωρινά ή όχι.

Βήμα - βήμα η διαδικασία για την υποβολή της ένστασης

  • ΒΗΜΑ 1ο

Αφού μεταβείτε στην αίτηση ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία σελίδα θα πάτε στη σελίδα της ένστασης ώστε να διαπιστώσετε αν η αίτηση σας είναι οριστικοποιημένη ή έχει απορριφθεί. 

Αν υπάρχει λόγος απόρριψης, όπως εισοδηματικά κριτήρια, έλλειψη εκκαθαρισμένης δήλωσης το φορολογικό έτος 2019, ή πιστοποιητικό αναπηρίας που δεν είναι ορθό, ή δεν ανοίγει ή δεν είναι ευκρινές, θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο.

Εικόνα
  • ΒΗΜΑ 2ο

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε το κείμενο της ένστασής και να επισυνάπτετε τα συνημμένα που χρειάζονται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορείτε να επισυνάψετε ένα ή και περισσότερα αρχεία.

Εικόνα

Για παράδειγμα αν η ένσταση αφορά στην προσθήκη ωφελούμενων μελών θα πρέπει να επισυναφθεί δικαιολογητικό ή δικαιολογητικά από όπου να προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται στο κείμενο της ένστασης τα ΑΜΚΑ και τα ονοματεπώνυμα των ωφελούμενων μελών που προστίθενται. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόνο δεν αρκεί καθώς δεν αναγράφονται τα ΑΜΚΑ των μελών της οικογένειας. Όσο για τα αρχεία που επισυνάπτονται θα πρέπει να έχουν τη μορφή .jpg ή .pdf και να είναι αποθηκευμένα με όνομα που θα περιέχει αποκλειστικά γράμματα ή/και αριθμούς (αν χρησιμοποιηθούν σύμβολα στο όνομα του αρχείου που θέλετε να επισυνάψετε (πχ. %, &, *, $ κλπ.) δεν θα επισυναφθεί σωστά).

Εφόσον η ένσταση υποβληθεί ορθά, τα ωφελούμενα μέλη που δεν καταχωρήθηκαν αρχικά στην αίτησή σας θα καταχωρηθούν από την επιτροπή ενστάσεων και θα τρέξει εκ νέου έλεγχος εισοδηματικών κριτηρίων μέσω διαλειτουργικότητας με την σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Αν ξεπερνάτε τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ωφελούμενα μέλη σας δεν θα αποθηκευτούν και η αίτησή σας θα απορριφθεί εκ νέου παρότι η ένστασή σας θα έχει γίνει δεκτή. Αν δεν ξεπερνάτε τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ωφελούμενα μέλη θα αποθηκευτούν και η αίτησή σας θα εγκριθεί.

Σε περίπτωση τώρα που η ένσταση αφορά πιστοποιητικό αναπηρίας που δεν ανοίγει και πρέπει να

επισυναφθεί εκ νέου προσέξτε και πάλι τη μορφή και το όνομα του αρχείου. Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .jpg ή .pdf αποθηκευμένο με όνομα που θα περιέχει μόνο γράμματα ή/και

αριθμούς και καθόλου σύμβολα (πχ. %, &, *, $ κλπ.).

Αν η ένσταση αφορά αλλαγή στοιχείων που καταχωρήσατε λάθος ή παραλείψατε να συμπληρώσετε για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή ηλεκτρονική διεύθυνση, επισημάνετε στην ένσταση το στοιχείο που πρέπει να διορθωθεί ή να συμπληρωθεί.

Τέλος αν η ένσταση αφορά την συμπλήρωση ΣΥΝΟΔΟΥ δικαιούχου ή ωφελούμενου

με αναπηρία
που εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκε, αρκεί να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΣΥΝΟΔΟΥ στο πεδίο της ένστασης, δε  χρειάζονται δικαιολογητικά. Ο/Η συνοδός δεν δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με ωφελούμενο που ήδη περιλαμβάνεται στην αίτηση.Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων από την επιτροπή, θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα για το μητρώο ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ και θα ακολουθήσει η διαδικασία της κλήρωσης για την ανάδειξη των τελικών δικαιούχων. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση 

Η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων είτε

δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με

ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα.

Από την εν λόγω κλήρωση θα προκύψουν οι δικαιούχοι που θα λάβουν διατακτική ταξιδιού (e-voucher), αρχικά για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους».

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης στην εφαρμογή και στον ιστότοπο του

Υπουργείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγξουν εάν έχουν ενταχθεί στο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2021 από το αντίστοιχο αρχείο .xls ή να συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet που χρησιμοποιήσαν για την υποβολή της αίτησης, όπως περιγράφετε παραπάνω. 

Αν η αίτηση κληρώθηκε θα δείτε αυτόματα τον κωδικό voucher και την κατηγορία του

voucher
(καταλύματος ή τουριστικού γραφείου) αν η αίτησή σας δεν κληρώθηκε θα υπάρχει

η ένδειξη «Η αίτηση δεν κληρώθηκε».

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.