Πώς θα απονέμεται το ελληνικό σήμα στη μπύρα – Η δυσαρέσκεια για τα κριτήρια και ο ρόλος των πολυεθνικών

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Πώς θα απονέμεται το ελληνικό σήμα στη μπύρα – Η δυσαρέσκεια για τα κριτήρια και ο ρόλος των πολυεθνικών
Τι προβλέπει ο κανονισμός για την απονομή του ελληνικού σήματος στο ζύθο. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία. Σε δημόσια διαβούλευση ως το τέλος Αυγούστου. Πώς ανοίγει την πόρτα στις πολυεθνικές εταιρείες να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης του ελληνικού σήματος. Η αντίδραση των εκπροσώπων της μικροζυθοποιίας. Τι καταγγέλλουν. 

Για 20 μέρες ακόμη – έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 22:00 – θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος στον ζύθο. Πρόκειται για έναν κανονισμό της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος που έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια των εκπροσώπων της εγχώριας μικροζυθοποιίας που κάνουν λόγο για λανθασμένη επιλογή κριτηρίων, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει την πόρτα ώστε να λάβουν το ελληνικό σήμα τα προϊόντα των πολυεθνικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Ιουλίου, ως φορέας απονομής και ελέγχου του σήματος στον ζύθο ορίζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του ελληνικού σήματος

Προκειμένου να επιτρέπεται η απονομή και χρήση του ελληνικού σήματος, ο ζύθος θα πρέπει να παρασκευάζεται - σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που λαμβάνουν χώρα στο ζυθοποιείο - και να εμφιαλώνεται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας από εγκεκριμένους ζυθοποιούς.

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί την απονομή του ελληνικού σήματος υποβάλλει αίτηση στη Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει το ζυθοποιείο, όπου παράγεται το προϊόν.

-Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει α) για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος και β) για τα νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.
-Την ειδική άδεια παραγωγής ζύθου
-Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ζυθοποιείου
-Τα πλήρη στοιχεία του προϊόντος
-Τα πλήρη στοιχεία:

(i) του ζυθοποιείου στο οποίο παράγεται το προϊόν,
(ii) της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας παράγεται ο ζύθος, καθώς και αναφορά στη συμβολαιογραφική σύμβαση, η οποία έχει για τις περιπτώσεις παραγωγής ζύθου για λογαριασμό τρίτου,
(iii) του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων αρμοδίου για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Η Χημική Υπηρεσία, αφού εξετάσει τα ως άνω δικαιολογητικά διαβιβάζει, μαζί με εισήγησή της, την αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι τα εξής:
(i) η ονομασία του προϊόντος,
(ii) η εμπορική ονομασία του προϊόντος,
(iii) άλλες ενδείξεις σημαντικές για την ταυτότητα του προϊόντος,
(iv) ο αλκοολικός τίτλος,
(v) τα πλήρη στοιχεία του ζυθοποιού, δηλαδή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, και πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης,
(vi) τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας παράγεται ο ζύθος στην περίπτωση που παράγεται για λογαριασμό τρίτου,
(vii) τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων αρμοδίου για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεπάγεται άμεσα την απονομή του δικαιώματος χρήσης του σήματος στον δικαιούχο.

Έλεγχος και κυρώσεις

Ο έλεγχος νομιμότητας της χρήσης του ελληνικού σήματος ασκείται από τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους στο πλαίσιο των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του ζύθου με την εθνική νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τροφίμων.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή κυρώσεων είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία επιβάλει τις κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης – αναφοράς της χημικής υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της ζυθοποιίας που παράγει το προϊόν που φέρει το ελληνικό σήμα ή ελέγχει την επισήμανση του προϊόντος.

Η δυσαρέσκεια και οι καταγγελίες για λανθασμένα κριτήρια

Για τη δυνατότητα απόκτησης του ελληνικού σήματος από τα προϊόντα των πολυεθνικών εταιρειών, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως «είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, πολυεθνικοί κολοσσοί έχουν εντάξει στο portfolio τους ελληνικά, ιστορικά brands αφουγκραζόμενοι τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με ελληνικό DNA, ενώ ως μέτοχοι τοπικών, θυγατρικών εταιρειών διατηρούν την Ιδιοκτησία και την έδρα τους στο εξωτερικό.

Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επισημαίνει ότι «είναι λανθασμένη η επιλογή των κριτηρίων με βάση τα οποία αποδίδεται το ελληνικό σήμα στη ζυθοποιία καθώς δεν μπορούν τα προϊόντα μιας θυγατρικής εταιρείας ιδιοκτησίας ξένων πολυεθνικών εταιρειών να χαρακτηρίζονται ελληνικά, ενισχύοντας κατά αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά τους στο κοινό που επιζητεί αμιγώς ελληνικά προϊόντα, ελληνικής δημιουργίας και ιδιοκτησίας». Συγκεκριμένα, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ «υποστηρίζει την άποψη του μέλους της, Μικροζυθοποιία Κυκλάδων, ΝΗΣΟΣ, που εκφράζει τη θέση ότι για να φέρει ένα προϊόν το «ελληνικό σήμα» δεν αρκεί μόνο να παράγεται στη χώρα, αλλά απαιτούνται επιπλέον τα κριτήρια της ιδιοκτησίας και της έδρας να βρίσκονται στην Ελλάδα».

«Τη ζημιά, που εύλογα προκύπτει, υφίστανται, ως συνήθως, οι αυθεντικές, ανεξάρτητες ζυθοποιίες, ιδιοκτητών-επιχειρηματιών που φορολογούνται στη χώρα, έχουν βάση των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και προσφέρουν το μέγιστο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία», καταλήγει στην ανακοίνωση.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί μια κοινότητα ελληνικών παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας, βασιζόμενη στο τρίπτυχο έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ απαιτούν ειδική πιστοποίηση από τη EUROCERT S.A.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη συμπληρώσει δέκα χρόνια ζωής και οδεύει προς τη δεύτερη δεκαετία. Η ιστορία της ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012, στο απόγειο της οικονομικής κρίσης, όταν μια ομάδα ανήσυχων Ελλήνων Επιχειρηματιών άρχισε να συζητά την προοπτική δημιουργίας ενός ζωντανού, κοινού χώρου έκφρασης και δράσης.

Το όραμα για ανάταση της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της φωνής της εγχώριας επιχειρηματικότητας αποτελούν κοινό αξιακό υπόβαθρο των επιχειρήσεων της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, για αυτό και οι εταιρείες γίνονται «συναγωνιστές» και συνεργάζονται εντός κι εκτός συνόρων, ακόμα κι εάν δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς κλάδους της αγοράς. Η πρωτοβουλία λειτουργεί σαν ένας χώρος συνεργειών και σαν μια κοινότητα εξωστρεφών παραγωγικών επιχειρήσεων, που μπορεί να ξεκίνησε από τον κλάδο της αγροδιατροφής, ωστόσο πλέον έχει επεκταθεί σημαντικά. Χωρίς να δηλώνει ενάντια σε κανένα άλλο επιχειρηματικό σχήμα στη χώρα, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γίνεται ο «πρεσβευτής» των ελληνικών προϊόντων που προορίζονται για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο.

Στην πρωτοβουλία σήμερα συμμετέχουν περί τις 70 αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ο κατάλογος ολοένα και μεγαλώνει, καθώς «τα καινοτόμα υψηλής ποιότητας προϊόντα που δημιουργούνται από εξειδικευμένο ανθρώπινο ελληνικό δυναμικό, παράγονται στις ελληνικές επιχειρήσεις και μεταφέρουν διεθνώς μέσω διακρίσεων την ελληνική σημαία είναι εθνικός μας πλούτος».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μερική επούλωση των «πληγών» για την ευρωπαϊκή αγορά μπύρας μετά το σοκ της πανδημίας

Coffee Island: Ανοιχτοί στα νέα προϊόντα οι Έλληνες – Η σύμπραξη με τη Νήσος και το «πάντρεμα» καφέ-μπύρας

Όλες οι ειδήσεις

00:12

Wall Street: Έχασε τις 29.000 μονάδες ο Dow - Πρώτη φορά από το 2020

23:41

ΗΠΑ: Ο Karl Lagerfeld το θέμα του Met Gala 2023

23:26

ΗΠΑ: Την αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον

23:24

Μπουρκίνα Φάσο: Ο στρατός ανέτρεψε τον επικεφαλής της χούντας, ανέστειλε το Σύνταγμα της χώρας

23:07

ΗΠΑ: Τροπολογία για τα F-16 προσπαθεί να βάλει φρένο στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

23:00

Μισέλ (ΕΕ): Πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα Ενεργειακή Ένωση, με μια πραγματική κοινή στρατηγική

22:42

Κύπρος: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση εδαφών της ουκρανικής επικράτειας

22:38

ΟΗΕ: Βέτο Ρωσίας στο ΣΑ για το ψήφισμα καταδίκης της προσάρτησης ουκρανικών εδαφών

22:27

Κινέζοι χάκερ «πείραξαν» πρόγραμμα chat καναδικής εταιρείας

22:03

Κισινάου και Τιφλίδα δεν αναγνωρίζουν τις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία

22:00

Βρετανία: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν την παραίτηση Τρας, Κουάρτενγκ

21:56

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:52

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων ζητά η ΠΕΦ

21:47

Phoenix Vega Mezz: Καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους

21:26

Wall Street: «Άνθρακες» οι προσπάθειες ανάκαμψης - Προς το κλείσιμο ενός «μαύρου Σεπτεμβρίου και ενός αρνητικού τριμήνου

21:25

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Χορήγηση υποτροφιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

21:15

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση πυρηνικών όπλων

21:01

Μικρά κέρδη για τον χρυσό την Παρασκευή, αλλά σε χαμηλό από το 2021 το κλείσιμο γ' του τριμήνου

20:49

Η Μόσχα κατηγορεί τον Γ.Γ. του ΟΗΕ για «προπαγάνδα» 

20:44

Κικίλιας: «Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους του τουρισμού για τις φετινές υψηλές επιδόσεις»

20:39

Μπλε Κέδρος: Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών η Merit

20:37

Intracom  Holdings: Αύξηση πωλήσεων στο α' εξάμηνο του 2022 - Στα 126,5 εκατ. ευρώ

20:29

Υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Κίναρο

20:26

Συνεργασία αρχών Σουηδίας, Γερμανίας και Δανίας στην έρευνα για δολιοφθορά σε Nord Stream

20:13

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την εθνικοποίηση όλων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία

20:10

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ο έλεγχος των ενστάσεων και η δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

20:03

Ξεκινούν από 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής

20:02

Η Βενεζουέλα πήρε τον έλεγχο ενεργειακής εταιρείας με δεσμούς στη Ρωσία 

19:55

Παράταση έως 31/12 η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στη γουνοποιία

19:47

Στις 8 Νοεμβρίου η απόφαση της ΕΕ για το deal Microsoft - Activision, αξίας 69 δισ. δολαρίων