Διεθνή
27-10-2021 | 18:14

Η ΕΤΕπ θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης

Newsroom
Μοιράσου το
Η ΕΤΕπ θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε το έγγραφο προσανατολισμού για τη συνοχή, το οποίο παρουσιάζει το νέο πλαίσιο δράσης της ΕΤΕπ σχετικά με τη συνοχή για την περίοδο 2021-2027.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ, αύξησε τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τα έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις περιφέρειες συνοχής, και πιο συγκεκριμένα στις περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ. Η απόφαση θέτει επίσης τα θεμέλια για την ενίσχυση της δράσης για το κλίμα και για την αύξηση των περιβαλλοντικών δανείων στις φτωχότερες περιφέρειες, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στις περιφέρειες συνοχής και διασφαλίζοντας ότι η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα συμπληρώνει τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ στον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ΕΤΕπ, με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης, παροχής συμβουλών και διαχείρισης κονδυλίων για τη συνοχή έχει σκοπό να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες, υποστηρίζοντας έργα στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έγγραφο προσανατολισμού για τη συνοχή επικεντρώνεται σε πέντε νέες δεσμεύσεις:

1)     Έως το 2025 η ΕΤΕπ σκοπεύει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις περιφέρειες συνοχής στο 45% των δανείων που χορηγεί ετησίως εντός της ΕΕ.

2)     Έως το 2025 η ΕΤΕπ θα διοχετεύσει το 23% των δανείων που χορηγεί ετησίως εντός της ΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ).

3)     Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτεί εταιρείες μεσαίες κεφαλαιοποίησης (εταιρείες που αριθμούν από 250 έως 3 000 υπαλλήλους) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες για να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά δοκιμασμένες τεχνολογίες, όταν τα έργα αυτά αποδίδουν απτά οικονομικά ή περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

4)     Στις περιφέρειες συνοχής, η ΕΤΕπ θα διευκολύνει την πρόσβαση των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στη χρηματοδότηση, χορηγώντας απευθείας δάνεια.

5)     Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση του εγγράφου προσανατολισμού για τη συνοχή το 2023.

Η αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Lilyana Pavlova, η οποία είναι αρμόδια για την πολιτική συνοχής και τη χρηματοδότηση της συνοχής δήλωσε: «Μία από τις θεμελιώδεις αποστολές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι η αύξηση της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της υλοποίησης επενδύσεων στις φτωχότερες περιφέρειες και κοινότητές της. Το καθήκον αυτό υπηρετούμε με επιτυχία επί 60 και πλέον έτη. Η ΕΤΕπ, στο έγγραφο προσανατολισμού για τη συνοχή που καλύπτει τα επόμενα επτά έτη, παρουσιάζει μια σαφή νέα φιλοδοξία ώστε η δράση μας για τη συνοχή να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Πρέπει κυρίως να μεριμνήσουμε ώστε κανένας πολίτης και καμία περιοχή να μην αποκλειστούν από τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια σύγχρονη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική στο κλίμα και ψηφιακή οικονομία και κοινωνία».

Η ΕΤΕπ και η συνοχή

Η χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στον πυρήνα των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ από τη στιγμή της σύστασής της το 1958. Τα τελευταία επτά έτη, διαθέσαμε 123,8 δισ. ευρώ για έργα στις περιφέρειες συνοχής της ΕΕ. Μόνο το 2020, το ποσό αυτό ανήλθε περίπου σε 20 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα οικονομικά μοντέλα, οι πράξεις δανειοδότησης της ΕΤΕπ είχαν ισχυρό μακροοικονομικό αντίκτυπο στις περιφέρειες συνοχής, καθώς ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ ανήλθε σε 2%.

Τα δάνεια που χορηγούμε για τους τομείς της συνοχής καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και πρέπει να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις τέσσερις προτεραιότητες της ΕΤΕπ: καινοτομία, υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στις περιφέρειες συνοχής που αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΤΕπ περιλαμβάνονται οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους δεν υπερβαίνει το 75% του μέσου όρου της ΕΕ) και οι περιφέρειες μετάβασης (το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους κυμαίνεται από το 75% έως το 100% του μέσου όρου της ΕΕ), όπως ορίζεται στον χάρτη της πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.