Νέο γύρο εθελουσίων εξόδων, αλλά και μαζικές απολύσεις φέρνει η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιακοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Πλέον, τίθενται σε εφαρμογή τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν καταθέσει στις Βρυξέλλες και στα οποία προβλέπεται «ψαλίδι» τόσο στον αριθμό των εργαζομένων όσο και στα καταστήματα.

Στόχος, είναι μέχρι το 2018 να μειωθεί ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων κατά τουλάχιστον 10.000, ενώ συνολικά –από την αρχή της κρίσης- οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα έχουν συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον 45%.

Σε αντίθεση μάλιστα με τις μαζικές εθελούσιες που είχαν «τρέξει» οι τράπεζες το 2013, τα νέα προγράμματα είναι σαφώς πιο στοχευμένα, καθώς οι ίδιες οι τράπεζες γνωρίζουν σε ποιους κλάδους και διευθύνσεις υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και πού υπάρχουν αυξημένες ανάγκες. Μάλιστα, καθώς τα οικονομικά περιθώρια στενεύουν, δεν θα υπάρξουν ξανά τα «γενναιόδωρα» πακέτα του παρελθόντος για τους αποχωρούντες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα πρόκειται για εθελούσιες αλλά για απωλήσεις.

Στόχος να μειώσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των εργαζομένων τους, ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που έφερε η ραγδαία συρρίκνωση του τραπεζικού συστήματος την τελευταία πενταετία. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι στο τέλος του 2009 οι τραπεζικοί όμιλοι στην Ελλάδα απασχολούσαν 66.969 άτομα. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2014 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 46.236 άτομα. Δηλαδή σε λιγότερο από μια πενταετία οι τραπεζοϋπάλληλοι μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20.000, ενώ έπεται και συνέχεια. Οπως εκτιμούν τραπεζικά στελέχη, το 2018, με το τέλος των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, αναμένεται να πέσουν στους 35.000, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιοδοτήσεων, δηλαδή συνολικά η μείωση θα ξεπεράσει το 45%.

Και μείωση στον αριθμό υποκαταστημάτων

Πέραν της αποχώρησης του προσωπικού, οι τράπεζες τρέχουν αντίστοιχα προγράμματα μείωσης των καταστημάτων τους, αλλάζοντας παράλληλα και τις διαδικασίες λειτουργίας τους. Ενδεικτικό είναι ότι στο τέλος του 2009 στην Ελλάδα υπήρχαν 4.264 υποκαταστήματα τραπεζών ενώ στο τέλος του 2013 ο αριθμός τους είχε μειωθεί στα 2.886. Σύμφωνα μάλιστα με τραπεζικές εκτιμήσεις, στο τέλος του 2017 θα λειτουργούν στην Ελλάδα λιγότερα από 2.000 τραπεζικά υποκαταστήματα . Το μπαράζ συγχωνεύσεων και εξαγορών προκάλεσε πολλές «διπλοκαλύψεις», καθώς υπήρχαν περιπτώσεις καταστημάτων του ίδιου τραπεζικού ομίλου τα οποία βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο.

Ταυτόχρονα, η μείωση των συναλλαγών που γίνονται από το γκισέ οδηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη μείωση του δικτύου τους, με στόχο να συρρικνώσουν αντίστοιχα τις λειτουργικές τους δαπάνες. Απώτερος στόχος είναι ένα σημαντικό – αν όχι το μεγαλύτερο – μέρος των καθημερινών συναλλαγών να γίνεται από τα εναλλακτικά δίκτυα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι τράπεζες προσθέτουν νέες υπηρεσίες και δυνατότητες στα ΑΤΜ αλλά και στο e-banking, ενώ δίνουν έμφαση και στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.