Για τις επιπτώσεις του Covid-19 στις εταιρείες διαχείρισης μίλησε ο Αναστάσιος Πανούσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank FPS & Πρόεδρος της Ένωσης Διαχειριστών Δανείων στο πανευρωπαικό συνέδριο της SmithNovak NPL VIRTUAL.

Τι ανέφερε ο κ. Πανούσης:

Σημαντικό και κύριο μέλημα μας ήταν το πώς θα διασφαλίσουμε και θα εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής για το προσωπικό της εταιρίας μας.

Παράλληλα κληθήκαμε να εφαρμόσουμε όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, εφαρμόζοντας τηλεργασία στο μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων μας, ώστε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά.

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλη την περίοδο είναι πως η πανδημία θα επηρεάσει και τι αλλαγές θα επιφέρει στο λειτουργικό μοντέλο των εταιριών διαχείρισης στην μετά Covid εποχή.

Σημαντική πρόκληση αποτελεί η διαχείριση του μεγάλου όγκου αναστολών δόσεων στα Τραπεζικά χαρτοφυλάκια.

Είναι γεγονός ότι όλες οι εταιρείες διαχείρισης αντιμετώπισαν πρόβλημα στις ανακτήσεις ειδικά το 2ο 15νθήμερο του Μαρτίου και όλο τον Απρίλιο. Διαφαίνεται όμως σταθεροποίηση τον μήνα Μάιο γεγονός που σηματοδοτεί επαναφορά στην κανονικότητα σε επίπεδο πληρωμών.

Τα χαρτοφυλάκια που επηρεάστηκαν αρνητικά ήταν τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις κυρίως καταναλωτικά και επαγγελματικά, ενώ καλύτερη εικόνα εμφάνισαν τα στεγαστικά και επιχειρηματικά με εξασφαλίσεις, γεγονός που δίνει ένα θετικό μήνυμα για τις τιτλοποιήσεις που έγιναν ή που προγραμματίζονται.

Επιπρόσθετο πρόβλημα στο ήδη βεβαρυμμένο από καθυστερήσεις σκέλος των νομικών ενεργειών, δημιούργησε το γεγονός παύσης λειτουργίας των δικαστηρίων και αναγκαστικής εκτέλεσης νομικών ενεργειών και πλειστηριασμών που έχει αρνητική επίπτωση στα Business plans των επενδυτών καθώς και στους στόχους NPEs των τραπεζών.

Η μείωση των recoveries σημαίνει αυτομάτως και μείωση των εσόδων για τις εταιρίες διαχείρισης, γεγονός που επιτάσσει την επανεξέταση των λειτουργικών δαπανών και τον εξορθολογισμό των εξόδων.

Αυτό μπορεί να επισπεύσει την δημιουργία συγχωνεύσεων στον κλάδο και δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων ειδικά στους μικρότερους παίχτες.

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επηρεάσουν την πορεία των NPLs

Το πλαίσιο αλλαγών της επόμενης μέρας θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα εξής 4 σημαντικά σημεία:

  1. Ο νέος πτωχευτικός νόμος που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο και θα εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2021 εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την πτωχευτική διαδικασία τόσο για νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις

  2. Η αλλαγή στο Ν.3869 με βάση την οποία όλα τα αιτήματα που δεν έχουν εκδικαστεί θα μπουν πλέον στη νέα πλατφόρμα με συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης. Με αυτό τον τρόπο θα εξορθολογιστεί η διαδικασία και θα ενταχθούν στο νόμο αυτοί που πρέπει να μπουν και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπει μία τάξη στα NPL των στεγαστικών δανείων και το σημαντικότερο θα αντιμετωπιστούν με σωστά κριτήρια οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

  3. Ο νόμος 4605 περί προστασίας της κύριας κατοικίας με βάση τον οποίο, έως τον Ιούλιο θα δοθεί ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία προστασίας. Προβλέπεται σημαντική αύξηση των αιτημάτων.

  4. Το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων που θα τεθεί σε εφαρμογή από την πολιτεία 1η Ιουλίου και το οποίο είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει πάνω από 250.000 δανειολήπτες που σημαίνει περισσότερα από 13διs δάνεια.

Εάν όλα τα παραπάνω τεθούν σε εφαρμογή είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι των τραπεζών για την μείωση των NPEs, θα εξορθολογιστεί η δευτερογενής αγορά δανείων και θα επιτευχθούν οι στόχοι των τιτλοποιήσεων μέσα από το πρόγραμμα Ηρακλής, ενώ θα δούμε σταδιακή βελτίωση στους δείκτες της ελληνικής οικονομίας και στο πλάνο εξυγίανσής της μετά την πανδημία.