Αρνητικό αντίκτυπο είχε η πανδημία για την ανθρώπινη ζωή ενώ το lockdown που την ακολούθησε επηρέασε και θα επηρεάσει πολλές βιομηχανίες μεταξύ αυτών και αυτή της τεχνολογίας παρότι είχε την τιμητική της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας Αγοραστών Πληροφορικής της International Data Corporation (IDC), την οποία αναδημοσιεύει ο ΣΕΠΕ, οι εταιρείες αναμένουν να μειώσουν τις δαπάνες Πληροφορικής λόγω της υγειονομικής κρίσης.

«Σε πολλές βιομηχανίες και πλέον αναμένουμε σημαντική επιβράδυνση των δαπανών τεχνολογίας, λόγω παύσης των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις και λόγω της νέας ιεράρχησης των αναγκών τους», σχολιάζει η IDC.

Όπως εξηγεί η IDC, η μείωση της ζήτησης από πλευράς πελατών, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και η εκτεταμένη απομακρυσμένη εργασία αναγκάζουν πολλές εταιρείες να αναβάλλουν για μια περίοδο με λιγότερη αμφιβολία καινοτόμα έργα, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών στον τομέα του blockchain.  

Να θυμίσουμε ότι προ κορονοϊού, η IDC είχε προβλέψει ότι οι ευρωπαϊκές δαπάνες blockchain θα ανέρχονταν σε 1,4 δισ. δολάρια το 2020, πετυχαίνοντας μια υγιή ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό 58%, έως το 2023. Πλέον, εξαιτίας των γενικότερων αλλαγών που συντελούνται, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους προς τα χείρω υπολογίζοντας ότι οι σχετικές δαπάνες αναμένεται να επιβραδυνθούν κατά 8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Βέβαια η επιβράδυνση θα είναι προσωρινή, σύμφωνα με τους αναλυτές κι αυτό χάρη στα οφέλη της εν λόγω τεχνολογίας. Οι επενδύσεις αναμένεται να ανακάμψουν σύντομα, μετά από την πάροδο της πανδημίας» επισημαίνει η μελέτη. 

Τα προβλήματα που θα μπορούσε να λύσει το Blockchain

Παρότι η πανδημία θα μπλοκάρει τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσε να ξεκλειδώσει και μερικές νέες ευκαιρίες για το blockchain, απαντώντας σε προβλήματα που έχουν ανακύψει για αρκετές βιομηχανίες» τονίζει η μελέτη.

Για παράδειγμα, το Blockchain θα μπορούσε να βοηθήσει στις διαταραχές που προκάλεσε η κρίση του κορονοϊού στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, παρέχοντας διαφάνεια και διορθώνοντας κάποιες απ’ αυτές τις ασυνέχειες της.

Ένα άλλο πρόβλημα που θα μπορούσε να λύσει είναι η συλλογή πληροφοριών για την εξάπλωση του ιού διασφαλίζοντας παράλληλα και την ιδιωτικότητα των πολιτών. Το Blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων ασθενών και για την παρακολούθηση των κινήσεων τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική απόσταση αλλά και να προστατευτεί η ταυτότητά τους. 

Στο μεταξύ, πολιτικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές και οι ψηφοφορίες, είναι ένας άλλος τομέας που έχει διαταραχθεί από την πανδημία. Η παραδοσιακή διαδικασία θέτει σε κίνδυνο τους πολιτικούς, τους ψηφοφόρους και όλους εκείνους που εμπλέκονται. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω μιας ασφαλούς εφαρμογής για κινητές συσκευές ψηφοφορίας blockchain.