Με ανακοίνωσή της η Creta Farms έκανε γνωστό ότι «η εταιρεία Deloitte Business Solutions AE Συμβούλων Επιχειρήσεων παρέδωσε στην Εταιρεία την τελική έκθεση ειδικού ελέγχου (forensic) που διενήργησε».

Όπως επισημαίνεται, εντός των προσεχών ημερών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με σύνοψη αποτελεσμάτων του ειδικού ελέγχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην από 22.07.2019 συμφωνία Standstill MoU μεταξύ των Πιστωτριών Τραπεζών, της Εταιρείας και των βασικών μετόχων της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 29 Ιουλίου 2020 η εταιρεία Deloitte Business Solutions AE Συμβούλων Επιχειρήσεων παρέδωσε στην Εταιρεία την τελική έκθεση ειδικού ελέγχου (forensic) που διενήργησε. Εντός των προσεχών ημέρων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με σύνοψη εκ μέρους της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ των αποτελεσμάτων του ειδικού ελέγχου».

Διαβάστε επίσης: 

 

Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα εποχή της Creta Farms