Επιστολή προς την επικεφαλής των πιστωτών Εθνική Τράπεζα απέστειλε σήμερα ο ένας εκ των δύο βασικών μετόχων της Creta Farms, Κωνσταντίνος Δομαζάκης στην οποία δηλώνει, όπως λέει, τη συναίνεσή του στην πρότασή τους για άρση του αδιεξόδου μέσω της τοποθέτησης διοίκησης κοινής αποδοχής.

«Αναμένω τη συγκεκριμενοποίηση της πρότασης προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει μετά τις ακατανόητες πρακτικές του κ. Εμ. Δομαζάκη και η εταιρεία να λειτουργήσει στο μεταβατικό στάδιο έως την εύρεση επενδυτή» προσθέτει ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης.

Αναλυτικά ο κ. Δομαζάκης αναφέρει: 

"Τα συμφέροντα της Creta Farm, των εργαζομένων και των μετόχων ήταν και παραμένουν πρώτη προτεραιότητά μου.

Στο πλαίσιο αυτό απέστειλα σήμερα επιστολή προς την επικεφαλής των πιστωτών Εθνική Τράπεζα στην οποία δηλώνω τη συναίνεσή μου στην πρότασή τους για άρση του αδιεξόδου μέσω της τοποθέτησης διοίκησης κοινής αποδοχής, όπως προφορικά δήλωσα και ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Αναμένω τη συγκεκριμενοποίηση της πρότασης προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει μετά τις ακατανόητες πρακτικές του κ. Εμ. Δομαζάκη και η εταιρεία να λειτουργήσει στο μεταβατικό στάδιο έως την εύρεση επενδυτή.

Οφείλω να επισημάνω ότι τόσο ο κ. Εμ. Δομαζάκις προσωπικά όσο και οι εντολοδόχοι του στην εταιρεία δυσχεραίνουν την είσοδο σε υποψήφιους επενδυτές, πλήττοντας την εξ εξελίξει διαδικασία ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή. Επιπλέον με δεδομένη τη θέση των τραπεζών σε σχέση με τη διοίκηση της Creta Farm αδυνατώ να αντιληφθώ από ποιον αντλεί το δικαίωμα ο κ. Εμ Δομαζάκις να παραμένει ως καταληψίας στην εταιρεία".