Μελέτη ΕΤΕ: Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε hub παραγωγής και καινοτομίας φαρμάκων

Newsroom
Μοιράσου το
Μελέτη ΕΤΕ: Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε hub παραγωγής και καινοτομίας φαρμάκων
H ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία της καθώς και την ανοδική πορεία της τελευταίας περιόδου ώστε να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή της. 

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσα στο ευνοϊκό περιβάλλον που διαμορφώνεται, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία διαγράφει ήδη μία εντυπωσιακά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, εάν εκμεταλλευτεί τις αναδυόμενες ευκαιρίες και αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο hub παραγωγής και καινοτομίας φαρμάκων

Εν μέσω βαθύτατων διεθνών κρίσεων (πανδημία και πρόσφατη κρίση στην Ουκρανία), το ζήτημα των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων και των κινδύνων εξάρτησης που συνεπάγονται έχει καταστεί υψηλής προτεραιότητας κυρίως όσον αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως τα φάρμακα. Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία της καθώς και την ανοδική πορεία της τελευταίας περιόδου ώστε να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή της.

Η μελέτη κατέδειξε ότι η ελληνική βιομηχανία φαρμάκου έχει σημειώσει μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία, με αύξηση πωλήσεων της τάξης του 80% την περίοδο 2017-2021, η οποία στηρίχθηκε κυρίως σε εξαγωγές, αυξάνοντας την εξωστρέφεια του κλάδου στο 45% των πωλήσεων (από 30% το 2017). Η παραπάνω άνοδος αντικατοπτρίζεται σε σχεδόν ισοδύναμη αύξηση του όγκου παραγωγής για την ίδια περίοδο (σωρευτική άνοδος 81% έναντι 43% στην ΕΕ και 7% στη λοιπή ελληνική βιομηχανία). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η άνοδος αυτή συνοδεύτηκε από διπλασιασμό των πάγιων επενδύσεων, οι οποίες έφθασαν το 10% των πωλήσεων στο διάστημα 2018-2021, από 7% το 2010-2017, ωστόσο παραμένουν χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (14%).

Ευνοϊκοί παράγοντες

Η δυναμική αυτή έχει προοπτική να συνεχιστεί περαιτέρω, μέσω ενός συνδυασμού ευνοϊκών παραγόντων. Διεθνώς ο κλάδος φαρμάκου είναι σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης, με προοπτική να διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία, έχοντας ως οδηγό τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις αυξημένες υγειονομικές ανησυχίες. Παράλληλα, σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης εμφανίζονται μέσω της νέας Κοινής Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Στρατηγικής, η οποία ενεργοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας (Νοέμβριος 2020), αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές (με την παρουσία της Κίνας να έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία), καθώς και τα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού (με τις ελλείψεις στην ΕΕ να διπλασιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις φαρμάκων). Πέρα από τη διασφάλιση προσβασιμότητας και την προστασία έναντι ελλείψεων, κυρίαρχος στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία φαρμάκου είναι σε θέση να αξιοποιήσει την κεκτημένη ταχύτητα των τελευταίων ετών αλλά και την ισχυρή της παραγωγική βάση. H μακρόχρονη παρουσία της στην ελληνική οικονομία έχει εξασφαλίσει διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και παραγωγικότητας (μισθολογικά προσαρμοσμένης), ενώ παράλληλα η παραγωγή στην Ελλάδα διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Σημειώνεται ότι ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό μέρος της ελληνικής βιομηχανίας, καλύπτοντας το 7% των εξαγωγών και 7,5% της προστιθέμενης αξίας του κλάδου (έναντι 5% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη), ενώ η Ελλάδα διατηρεί υψηλά επίπεδα αυτάρκειας φαρμάκων μεταξύ των χωρών της ΕΕ (με τις μη-ευρωπαϊκές εισαγωγές να βρίσκονται στα €40 ανά κάτοικο έναντι €210 στην ΕΕ).

Αύξηση της παραγωγικότητας

Παράλληλα, ο εγχώριος κλάδος αναμένεται να ευνοηθεί από την τρέχουσα συγκυρία όσον αφορά το ενισχυτικό χρηματοδοτικό περιβάλλον με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και τις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις κυρίως όσον αφορά την εξισορρόπηση του clawback. Αξιοποιώντας τις διαθέσιμες δράσεις και μεταρρυθμίσεις, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά της, επιτρέποντας χαμηλότερες τιμές σε εγχώρια παραγόμενα γενόσημα φάρμακα, που -σύμφωνα με τη μελέτη- θα μπορούσαν να είναι η εκκίνηση ενός ενάρετου κύκλου αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων και περιορισμού της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης (άρα και των επιβαρύνσεων clawback). Ωστόσο, σημαντικός είναι ο κίνδυνος από την υψηλή πίεση που δέχεται ο κλάδος από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και μεταφορών, ειδικά δεδομένου του ρυθμιζόμενου συστήματος τιμολόγησης των φαρμάκων.

Απαραίτητες οι επενδύσεις

Bάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΕ, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει τη δύναμη πυρός να διπλασιάσει τις πωλήσεις της την επόμενη πενταετία (από €3,4 δις το 2021 σε €7,2 δις το 2026), με βασικούς οδηγούς τόσο την αυξημένη εξωστρέφεια (από 45% της παραγωγής σήμερα, στον ΕΕ μέσο όρο του 60%), όσο και την άνοδο της διείσδυσης των γενοσήμων στην ελληνική αγορά (από 34% του συνολικού όγκου κατανάλωσης σήμερα, στον ΕΕ μέσο όρο του 62%). Σημειώνεται ότι η εν λόγω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας θα απαιτήσει επενδύσεις περίπου €2 δις, με το ½ αυτών να έχει ήδη καλυφθεί από προγραμματιζόμενες επενδύσεις του κλάδου – γεγονός που δεικνύει τη διάθεση του κλάδου να αξιοποιήσει τις διαφαινόμενες ευκαιρίες. Υπό αυτή την προοπτική και αξιοποιώντας το υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο δυναμικό της (3πλάσιου σχετικού μεγέθους σε σχέση με τον ΕΕ μέσο όρο), η Ελλάδα μπορεί παράλληλα να αυξήσει τις ερευνητικές της δαπάνες και να αναχθεί σε ολοκληρωμένο hub παραγωγής και καινοτομίας φαρμάκων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Υγεία και Φαρμακοβιομηχανία: αναπτυξιακοί μοχλοί της Ελληνικής Οικονομίας

Γεωργιάδης: Ή θα οικοδομήσουμε ανταγωνιστική φαρμακοβιομηχανία ή θα βασιζόμαστε σε εφοδιαστικές αλυσίδες άλλων

Κλινικές μελέτες: Μια επένδυση με πολλαπλά οφέλη

Όλες οι ειδήσεις

22:14

Ισπανία: Ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος επέστρεψε στη χώρα, για ολιγοήμερη επίσκεψη

22:03

Oxford Economics: Πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών το 2022-2023 η Ρωσία ακόμα και με εμπάργκο της ΕΕ

22:01

Οι ΗΠΑ εκτιμούν πως είναι δύσκολο να εκτοπιστούν οι ρωσικές δυνάμεις από το Ντονμπάς

21:52

Κέρδη για το πετρέλαιο, βάζοντας τέλος στο διήμερο αρνητικό σερί

21:34

Φινλανδία για NATO: Θα απαντήσουμε στις αντιρρήσεις της Τουρκίας

21:17

Twitter: Δεν έχει ανασταλεί η συμφωνία με τον Μασκ - Όχι σε επαναδιαπραγμάτευση για το τίμημα

21:07

Μητσοτάκης: Στόχος της κυβέρνησης να καταστεί η Ελλάδα «κόμβος» βιοφαρμακευτικής καινοτομίας

20:55

Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο: LNG και φυσικό αέριο για ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

20:52

Μεγάλα κέρδη για τον χρυσό - Σε υψηλό άνω του 1 μήνα

20:48

Ο Λουκασένκο ανακοίνωσε την αγορά S-400 και πυραύλων Iskander από τη Ρωσία

20:34

H&M: Συμβιβασμός 36 εκατ. δολαρίων για την υπόθεση με τις «αναξιοποίητες» δωροκάρτες

20:29

Μισέλ προς Σερβία: Να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

20:23

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το πακέτο 40 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της Ουκρανίας

20:21

Το Twitter θα προειδοποιεί τους χρήστες για κάθε παραπλανητική ανάρτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία

20:16

Το Βρετανικό Μουσείο δεν υποχωρεί από τις θέσεις του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

20:08

O EMA ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca ως ενισχυτική δόση

20:07

Ο Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στην Ανατολία

19:59

Γερμανία: Οι εισαγωγείς αερίου μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς για πληρωμές σε ρούβλια

19:51

Βρετανική κατασκοπεία: Απομακρύνθηκαν δύο υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματικοί για «αποτυχίες» στον πόλεμο

19:45

Δένδιας στην Χάγη: Αρχή της Ελλάδας, η επίλυση όλων των διμερών διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

19:44

Cenergy: Στα 12,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων - Στο 1 δισ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο

19:43

Ρέθυμνο: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 247.798,32 ευρώ για την ενίσχυση των «πράσινων» τρόπων μετακίνησης

19:34

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπογράφει την παροχή επιπλέον 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

19:32

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο Ρόδου - «Ναι» και στην παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου ΟΑΚΑ

19:28

Μπάιντεν: Φινλανδία και Σουηδία πληρούν «όλα τα κριτήρια» για να ενταχθούν στο NATO

19:19

Επιπλέον 36 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,983 εκατ. ευρώ εντάσσονται στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

19:10

Οι G7 δίνουν 18,4 δισ. δολάρια για ενίσχυση στην Ουκρανία

19:08

Ανδρουλάκης: Καλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν το συνέδριό μας

19:04

Μακρόν προς ΕΕ: Να αποφασίσει σύντομα σχετικά με την ένταξη της Μολδαβίας

19:02

Οδ. Αθανασίου - The Ellinikon Experience Centre: Το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο