Απέχουν έως τις 4/5 οι Συμβολαιογράφοι από μεταβιβαστικές πράξεις ακινήτων – Κανονικά οι πλειστηριασμοί

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Απέχουν έως τις 4/5 οι Συμβολαιογράφοι από μεταβιβαστικές πράξεις ακινήτων – Κανονικά οι πλειστηριασμοί
Η απόφαση για την αποχή θα επανεξεταστεί, καθώς οι Συμβολαιογράφοι όρισαν τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης για επανεξέταση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων, στις 9 Μαΐου 2022.

Σε ένα μήνα αποχής από μεταβιβαστικές πράξεις ακινήτων, θα προχωρήσουν οι Συμβολαιογράφοι, αντιδρώντας στον τρόπο έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Σε συνέχεια της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της κατά πλειοψηφία ληφθείσας απόφασης από σήμερα 05.04.2022, οι Συμβολαιογράφοι απέχουν από παντός είδους μεταβιβαστική πράξη ακινήτων (στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π.) και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, δηλ. μέχρι και τις 04.05.2022. Κατά το διάστημα της αποχής, σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να χορηγηθεί άδεια για την κατάρτιση μεταβιβαστικής πράξης ακινήτου μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η απόφαση για την αποχή θα επανεξεταστεί, καθώς οι Συμβολαιογράφοι όρισαν τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης για επανεξέταση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων, στις 9 Μαΐου 2022.

Ερωτώμενος σχετικά, ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κ. Γιώργος Ρούσκας διευκρινίζει στο insider.gr ότι η αποχή των συμβολαιογράφων από μεταβιβαστικές πράξεις ακινήτων δεν αφορά τη διενέργεια πλειστηριασμών, οι οποίοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Σχετικά με την απόφαση για την αποχή, ο κ. Ρούσκας αναφέρει στο insider.gr τα εξής:

« Η προσπάθειας της Ελληνικής Πολιτείας για την ψηφιοποίηση των πάντων και την λύση όλων με ένα ηλεκτρονικό κλικ δεν λαμβάνει υπόψιν της τις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας και ειδικά για το ακίνητο θα πρέπει, τουλάχιστον, οι ψηφιακές αλλαγές που επιδιώκει και σωστά επιθυμεί, να τις διακοινωνήσει και να συνεννοηθεί με αυτούς που θα τις υλοποιήσουν.

Οι Έλληνες Συμβολαιογράφοι είμαστε ουσιαστικοί στυλοβάτες στη διαδικασία μετεξέλιξης της συναλλαγής στο ακίνητο. Καλούμαστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να απορροφήσουμε δομικές αλλαγές, χωρίς ενημέρωση για τη διαδικασία υλοποίησης των αλλαγών αυτών, βλέπε ΤΑΠ, και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή σε αυτά που θα ενεργήσουμε και θα υλοποιήσουμε εμείς.

Το Σώμα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πίεση και ακόμη μεγαλύτερη κόπωση. Δεν είναι δυνατόν όλα να τα υλοποιήσουν οι Συμβολαιογράφοι και να αντικαταστήσουν σε όλα το Ελληνικό Δημόσιο και τις ελληνικές υπηρεσίες οι οποίες αποχωρούν».

Σημειώνεται ότι οι Συμβολαιογράφοι αντιτίθενται στην ηλεκτρονική καταβολή εγγυοδοσίας από τον συμβολαιογράφο για την έκδοση του Πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ, για λογαριασμό είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος ένα ακίνητο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Συμβολαιογράφοι, ο νέος – εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚΑ’63/24-3-2022), δημιουργεί νομικά ζητήματα και είναι στη πράξη ανεφάρμοστος διότι:

  1. Ειδικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας νομοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία – παρά την ύπαρξη αιτιολογημένης πρότασης νόμου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία και επισυνάπτεται – η ηλεκτρονική καταβολή εγγυοδοσίας από τον συμβολαιογράφο για λογαριασμό είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος, στο Ταμείο του Δήμου – που αργοπορεί πέραν των πέντε ημερών για την έκδοση του Πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ, χωρίς να υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη στο νόμο για τη διαδικασία της καταβολής της εγγυοδοσίας, τη σύνδεση της εγγυοδοσίας με το υπό μεταβίβαση ακίνητο ή της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων της εγγύησης όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η διακίνηση χρηματικών ποσών που αφορούν στην εγγύηση του 3 ‰ από το λογαριασμό των συμβολαιογράφων και προς αυτόν, στην περίπτωση της επιστροφής της εγγύησης, δημιουργεί έντονα νομικά και φορολογικά ζητήματα από τυχόν ελέγχους είτε της ΑΑΔΕ είτε της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
  2. Η αξία του 3 ‰ υπολογίζεται είτε στην αξία πώλησης είτε στην αντικειμενική αξία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν προκρίνεται η υψηλότερη, δημιουργώντας και στο σημείο αυτό ασάφεια και σχετική ευθύνη του συμβολαιογράφου.
  3. Κατά παράβαση του νόμου κατά τον οποίο ο υπόχρεος στην καταβολή του ΤΑΠ και υποσχόμενος το ακίνητο ελεύθερο χρέους είναι ο μεταβιβάζων, με την παράγραφο γ’ του ίδιου άρθρου, ορίζεται η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης από τον αποκτώντα.
  4. Η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης εκ μέρους του αποκτώντος γεννά έντονα νομικά ζητήματα καθώς η άσκηση εκ μέρους του αποκτώντος της συγκεκριμένης εναλλακτικής δύναται να ερμηνευτεί είτε ως αναδοχή χρέους είτε ως εγγύηση υπέρ τρίτου είτε ακόμα και ως προσαύξηση, κατά το ποσό της εγγύησης, του τιμήματος της μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας ή της όλης αξίας της μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη υποχρεώσεων καταβολής τελών και δικαιωμάτων.

Συνεπώς, όπως αναφέρουν οι Συμβολαιογράφοι αποφασίζοντας να απαντήσουν με αποχή από τις μεταβιβαστικές πράξεις σε ακίνητα, με τις ανωτέρω νέες διατάξεις ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μίας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά.

Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, οι Συμβολαιογράφοι επεσήμαναν ότι ο Δήμος Αθηναίων, ήδη, στις αρχές της εβδομάδας, με σχετική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση της έκδοσης της Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ και την αντικατάστασή της μέσω των e-services στην ιστοσελίδα του Δήμου από μία απλή αίτηση περί μεταβίβασης ακινήτου του ν.4915/2022, η οποία θα συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, με συγκεκριμένα πεδία (μισής σελίδας περίπου) και με βάση τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα έγγραφα που θα προσκομίζει ο μεταβιβάζων στο συμβολαιογράφο. Η εν λόγω αίτηση, συμπληρωμένη, θα επέχει θέση Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ακίνητα: Τέλος χρόνου για «φθηνές» μεταβιβάσεις και διορθώσεις στο Ε9

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά η αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης θανόντος Δημοσίου - Εντός 2 μηνών η απονομή

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Εξπρές έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ εντός τριών ημερών

Όλες οι ειδήσεις

19:52

Ερντογάν: Ακύρωσε ομιλία στην Προύσα εν μέσω έντονης φημολογίας για την υγεία του

19:32

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

19:23

Συνολικά 53 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο

19:10

Ιταλία: Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες από κατάρρευση παγετώνα στις Άλπεις

19:04

Πέθανε η ηθοποιός Ντίνα Κώνστα

18:01

Τουρκία: Κατασχέθηκε ρωσικό εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την Ουκρανία

17:50

Πυρκαγιές σε Αχαΐα και Λευκάδα

17:41

Meteo: Ηλιοφάνεια και ζέστη τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας

17:32

Πώς έγινε το μακελειό με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες σε Πατήσια και Αγίους Αναργύρους

17:26

Χάμπεκ: Η Γερμανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για μεγαλύτερες περικοπές στις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου

17:00

Αέριο: Ξεκινά το Market Test για τον αγωγό με τη Β. Μακεδονία

16:53

«Χάλκινη» η εθνική πόλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

16:40

Οικονόμου: Διεκδικούμε καθαρή εντολή αυτοδυναμίας ώστε οι πολίτες να νιώθουν την απαιτούμενη σιγουριά

16:27

Ουκρανία: Αρκετοί νεκροί και τραυματίες από σφοδρό βομβαρδισμό στην πόλη Σλοβιάνσκ

16:17

Kορονοϊός: 11.629 νέα κρούσματα, 26 νεκροί και 98 διασωληνωμένοι

16:12

Gmotion 87: Το καλύτερο περιοδικό για την αυτοκίνηση δεν κάνει διακοπές

16:12

Ρωσία: Νεκρός ο επιστήμονας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπία υπέρ της Κίνας

15:53

Γερμανία: Ανακαλούνται Tesla λόγω βλάβης στο σύστημα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης

15:31

Μπάιντεν: Θα απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας σε κληρικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου

15:19

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα

14:59

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 4-8 Ιουλίου

14:45

Δένδιας: Δεν ετεροκαθοριζόμαστε με βάση τις επιδιώξεις της Tουρκίας

14:23

Γερμανία: Σε συζητήσεις με τους συμμάχους της για μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία

14:17

Αμαλιάδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Χάβαρι

14:09

Αλγερία: Αύξηση 70% στα κέρδη από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, το πρώτο πεντάμηνο του 2022

14:04

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Παιανία

13:54

Βαρβιτσιώτης: Οι Έλληνες δεν θα κάνουν το χατίρι στον κ. Ερντογάν

13:46

Φραγκογιάννης: Καταφέραμε να διαχειριστούμε όλες τις κρίσεις, ενισχύοντας μάλιστα τη διεθνή παρουσία και φωνή μας

13:39

Κόρινθος: Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 1.210 δενδρύλλια κάνναβης στην περιοχή Ρειτό

13:32

Ρωσία: Ολόκληρη η περιοχή του Λουχάνσκ «απελευθερώθηκε»