Ολοκληρώνεται αύριο 25 Ιανουαρίου η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές της Τιτάν.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την Titan Cement International, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής του ανταλλάγματος για κάθε μία μετοχή Τιτάν.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου του 2019.
Να σημειωθεί ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2018, συνεχίζοντας την τάση που είχε διαφανεί στο 3ο τρίμηνο, ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ως προς τον κύκλο εργασιών, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT). Οι επιδόσεις τους τελευταίους τρεις μήνες του 2018, και για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ενισχύθηκαν, αντιστρέφοντας την τάση του σχετικά αδύναμου πρώτου εξαμήνου του 2018.

Σύμφωνα και με προηγούμενες ενημερώσεις της διοίκησης για τις προοπτικές του Ομίλου, τα αποτελέσματα το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2017 παρουσιάζοντας υψηλότερο κύκλο εργασιών ο οποίος οδήγησε σε βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και υψηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους. Η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση μέρους των απωλειών στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν σημαντική αύξηση τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η βελτιωμένη κερδοφορία προήλθε κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αγορές με αυξανόμενα έσοδα, ενώ οι υπόλοιπες αγορές δεν παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή.