Σταθερή διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ο καναδικός οίκος DBRS στο BB (low) με σταθερό trend/outlook, επιβεβαιώνοντας τα όσα ανέφερε το insider.gr την Παρασκευή.

Ο καναδικός οίκος είχε διατηρήσει και στην προηγούμενη αξιολόγηση σταθερό το rating, αλλάζοντας το outlook (οικονομικές προοπτικές) σε σταθερό από θετικό, εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας στο οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο. 

Παράλληλα η επιβεβαίωση του σταθερού trend αποτυπώνεται στο ότι η χώρα εισήλθε στην κρίση της πανδημίας έχοντας πίσω της χρόνια ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης και με αρκετά υψηλά αποθέματα ρευστότητας. Το γεγονός αυτό παρέχει στη χώρα μια ορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να αντεπεξέλθει στις επιπτώσεις της κρίσης.

Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία και την απασχόληση, θα πληγεί σοβαρά φέτος σύμφωνα με την DBRS και η ανάκαμψή του θα εξαρτηθεί από την πορεία του ιού.

Παρά το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα PEPP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διασφαλίζει την ικανότητα της Ελλάδας να έχει πρόσβαση στις αγορές με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. Επιπλέον, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει ένα σημαντικό ποσό επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης που ανέρχεται στο 8,9% του ΑΕΠ, το οποίο πιθανότατα θα υποστηρίξει την ανάκαμψη και μια πιο βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Κατά της DBRS η ικανότητα της Ελλάδας να βελτιώσει την ικανότητα απορρόφησής της, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της μεταρρύθμισης θα είναι καθοριστικής σημασίας για τον καθορισμό του ρυθμού της οικονομικής ανάκαμψης.

Πώς θα έρθει η αναβάθμιση:

  • αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του κορονpϊού, με την οικονομία να επιστρέφει σε σταθερή ανάπτυξη.
  • συμμόρφωση με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συνεργασία στο δημοσιονομικό σκέλος και συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Πώς θα προκύψει η υποβάθμιση:

  • επίμονες αρνητικές οικονομικές επιδόσεις
  • αντιστροφή ή καθυστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μακροπρόθεσμα, έλλειψη δημοσιονομικής προσπάθειας
  • ανανεωμένη αστάθεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Όπως σημειώνει ο οίκος ο δείκτης χρέους αναμένεται να αυξηθεί, φθάνοντας το 197,4% του ΑΕΠ το 2020  προτού μειωθεί στο 184,7% του ΑΕΠ το 2021, σύμφωνα με το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021.

«Κόκκινα» δάνεια

Η αβεβαιότητα που προκαλείται από την πανδημία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων και της πώλησης των κόκκινω δανείων των τραπεζών όπως σημειώνει ο οίκος. Επιπλέον, η αναστολή αποπληρωμής των εγχώριων δανείων που χορηγήθηκε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προκειμένου να μετριάσει την πίεση των εταιρειών και των νοικοκυριών δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ποιότητα των assets των τραπεζών, ενώ τα δάνεια υπό αναστολή ανέρχονταν σε περίπου 18,9 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου 2020. Η απόφαση της ΕΚΤ να διευκολύνει προσωρινά τους κανόνες ασφάλειας και να αποδεχτεί τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως ενέχυρα έχει ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν το δανεισμό.