Το εταιρικό «greenwashing» μπορεί να μην ενοχλεί ιδιαίτερα τους stakeholders

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
Το εταιρικό «greenwashing» μπορεί να μην ενοχλεί ιδιαίτερα τους stakeholders
greenwashing
Το πραγματικό αποτέλεσμα των δεσμεύσεων βιωσιμότητας είναι λιγότερο σημαντικό από τις εντυπώσεις που δημιουργούν.

Οι υποσχέσεις που μπορεί να δίνει η διοίκηση μιας εταιρείας για την υλοποίηση μιας «πράσινης» στρατηγικής μπορούν να επηρεάσουν θετικά την αγοραία αξία της ακόμη και εάν αυτές δεν εκπληρωθούν.

Νέα έρευνα δείχνει ότι ενώ τα υψηλότερα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις επιχειρήσεις προκαλούν αρνητικές συσχετίσεις από τους ενδιαφερόμενους, η αγοραία αξία μιας εταιρείας επηρεάζεται θετικά εάν απλώς υποσχεθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή.

Το πραγματικό αποτέλεσμα των δεσμεύσεων βιωσιμότητας είναι λιγότερο σημαντικό από τις εντυπώσεις που δημιουργούν, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ περιβαλλοντικών βελτιώσεων και εταιρικού greenwashing.

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Management, η οποία εξέτασε 592 εταιρείες από 35 χώρες που είχαν δραστηριότητα μεταξύ 2002 και 2019.

Η έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τις επιπτώσεις των μέτρων μείωσης του άνθρακα και το πραγματικό αποτέλεσμα αυτών των μέτρων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οικονομίες διαφορετικών κρατών. Τα δεδομένα εξέτασαν επίσης τις επιπτώσεις των μέτρων μείωσης του άνθρακα που μετριάζονται από τις επιτροπές βιωσιμότητας της εταιρείας.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι εκπομπές άνθρακα αυξήθηκαν μαζί με τις πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή και ότι τα ανεπαρκή αποτελέσματα από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν αποδυνάμωσαν την αξία της εταιρείας.

«Η παρουσία μιας επιτροπής βιωσιμότητας στο διοικητικό συμβούλιο— η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο σχεδιασμό περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης βιωσιμότητας — συνδέθηκε επίσης με υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», αναφέρει η έκθεση.

«Παρά τη σταθερά αυξανόμενη έρευνα στη βιβλιογραφία για την κλιματική αλλαγή, μέχρι στιγμής έχει δοθεί περιορισμένη προσοχή στις εταιρικές πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή που βασίζονται σε διαδικασίες που στοχεύουν στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης άνθρακα με πραγματικές εκπομπές και οικονομικά αποτελέσματα», αναφέρει η μελέτη.

Οι συντάκτες της μελέτης θεωρούν ότι οι εταιρείες είναι πιθανό να αναπτύσσουν στρατηγικές greenwashing για να «δημιουργήσουν θετικές εντυπώσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και να προστατεύσουν τη νομιμότητα».

Παρόλο που τα αρμόδια συμβούλια σε όλες τις εταιρείες εργάζονται για την προώθηση της βιωσιμότητας και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων, οι ερευνητές προτείνουν ότι θα πρέπει να διεξαχθούν βαθύτερες έρευνες για τα αποτελέσματα τέτοιων προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα επιτυγχάνουν πραγματικά αυτό που σχεδιάζουν να κάνουν, αντί απλώς να φαίνεται ότι κάνουν.

Πιο αυστηρή πολιτική από τα διοικητικά συμβούλια και τις εποπτικές αρχές

Ωστόσο, η αυστηροποίηση του πλαισίου και η ενίσχυση της εποπτείας μπορεί να περιορίσει το εταιρικό greenwashing. Όπως προτείνει η μελέτη, τα διευθυντικά στελέχη και τα εταιρικά συμβούλια δεν πρέπει να παραμελούν τις επιζήμιες επιπτώσεις των υπερβολικών εκπομπών άνθρακα στο περιβάλλον και την κοινωνία. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να αναλάβουν δράση την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ρυθμιστικές αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναπτύξουν εφαρμόσιμες πολιτικές/κατευθυντήριες γραμμές για τα PCCI με υποχρεωτικούς στόχους μετριασμού του άνθρακα σε εταιρικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι υπεύθυνοι θέσπισης προτύπων θα πρέπει να αναπτύξουν και να εκδώσουν συγκεκριμένα πρότυπα για την αναφορά της κλιματικής αλλαγής και των πληροφοριών που σχετίζονται με τον άνθρακα, ιδίως ελλείψει υποχρεωτικής αναφοράς εκπομπών άνθρακα. Για παράδειγμα, οι εταιρείες παροχής στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνουν εξωτερική διασφάλιση για τις γνωστοποιήσεις τους για την κλιματική αλλαγή από ανεξάρτητους παρόχους διασφάλισης, οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα πρέπει να εξετάζουν και να επαληθεύουν εάν η εταιρική αναφορά αντικατοπτρίζει τη δέσμευση μιας εταιρείας. Τέτοια μέτρα θα αποτρέψουν συμβολικές/πράσινες πρακτικές και θα βοηθήσουν τους περιβαλλοντικά ευαίσθητους επενδυτές να επιλέγουν φιλικά προς το περιβάλλον έργα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τελευταίες πινελιές για την ευρωπαϊκή νομική θωράκιση κατά του Greenwashing

ΜΚΟ κατηγορεί την Παγκόσμια Τράπεζα για greenwashing

Το 78% των επενδυτών πιστεύει ότι το greenwashing κυριαρχεί στις εταιρικές αναφορές

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider