Τα capital controls, η πολιτική και οικονομική αστάθεια και οι οφειλές προς το Δημόσιο επιβραδύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο νομό Θεσσαλονίκης με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να καταγράφει μείωση των πωλήσεων λόγω capital controls. Τη δυσμενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι βασικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας καταδεικνύει και η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του νομού Θεσσαλονίκης (Βαρόμετρο ΕΒΕΘ), η οποία διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, μία στο τέλος Σεπτεμβρίου και μία στο τέλος Μαρτίου.

Μείωση πωλήσεων για το 70% των επιχειρήσεων λόγω capital controls

Οι τραπεζικοί περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων φαίνεται ότι επηρέασαν περισσότερο την λειτουργία των επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των κατασκευών, ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών φαίνεται να επηρεάζεται κάπως λιγότερο.

Ο αντίκτυπος στον τζίρο των επιχειρήσεων είναι εμφανής, καθώς επτά στις 10 επιχειρήσεις αναφέρουν μείωση των πωλήσεων τους λόγω των capital controls. Παράλληλα, ένας στους δύο περίπου επιχειρηματίες (47%) δηλώνουν ότι οι περιορισμοί στις διεθνείς πληρωμές επηρέασαν ουσιαστικά την λειτουργία της επιχείρησής τους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, ήταν κυρίως η απαίτηση των προμηθευτών για πληρωμές τοις μετρητοίς (58%), προβλήματα στις εισαγωγές λόγω διαδικασίας εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (50%), καθώς και οι καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων (42%). Σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις (35%) επέλεξαν τις πωλήσεις μόνο έναντι μετρητών, ως μέτρο αντιμετώπισης της ασφυκτικής κατάστασης που δημιουργήθηκε από τα capital controls, ενώ σημαντική επίπτωση υπήρξε και στα επίπεδα παραγωγής/ παραγγελιών, στο χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών, στις μισθολογικές και μη μισθολογικές δαπάνες κτλ.

Πολιτική αστάθεια

Η πολιτική αστάθεια θεωρείται η βασική αιτία της αβεβαιότητας που επικρατεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως υποστηρίζουν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης ενώ ως δεύτερη βασική αιτία αστάθειας θεωρείται η εσωτερική οικονομική πολιτική.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο αποτελούν άλλον έναν επιβραδυντικό παράγοντα της οικονομίας καθώς σύμφωνα με την έρευνα του ΕΒΕΘ, το 29% των επιχειρήσεων του νομού δηλώνουν ότι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς φορείς του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών να καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό (36%) και τις επιχειρήσεις από τον κλάδο της βιομηχανίας - μεταποίησης το πιο χαμηλό (20%). Οι περισσότερες οφειλές αφορούν στον ΟΑΕΕ (62%) και ακολουθούν οι οφειλές προς την εφορία (55%), η καταβολή ΦΠΑ (49%), οι οφειλές προς το ΙΚΑ (48%) και άλλα ασφαλιστικά ταμεία (17%).