Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για όλη την οικογένεια παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες μάλιστα προσφέρουν και σημαντικές εκπτώσεις σε όσους επιλέξουν να ασφαλίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας τους.  

Για παράδειγμα, η Εθνική Ασφαλιστική στο πρόγραμμα υγείας Εθνική-Πλεονεκτικό προσφέρει έκπτωση ασφαλίστρων: 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το πρώτο παιδί, 40% για το δεύτερο παιδί, 50% για το τρίτο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το τέταρτο παιδί και άνω. Αντίστοιχα, η ΑΧΑ Ασφαλιστική στοπρόγραμμα Medi συν προσφέρει έκπτωση 3% στα ασφάλιστρα αν ασφαλιστούν δύο μέλη της οικογένειας. Το ποσοστό της έκπτωσης αυξάνεται στο 5% εάν ασφαλιστούν τρία μέλη συνολικά και στο 7% αν ασφαλιστούν τέσσερα και πάνω μέλη. Η ασφάλιση Πειραιώς Hospital Care που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Interamerican παρέχει εκπτώσεις 5% για δύο άτομα, 7,5% για τρία άτομα και 10% για οικογενειακό πακέτο.

Πως λειτουργούν 

Ο βασικός ασφαλισμένος (ένας εκ των δύο συζύγων) είναι και ο συμβαλλόμενος με την ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή αυτός ο οποίος υπογράφει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο οποίος έχει την υποχρέωση πληρωμής του ασφαλίστρου. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, προστίθενται ως ασφαλισμένοι με τους ίδιους όρους, απαλλαγές και καλύψεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το ασφάλιστρο είναι ενιαίο για όλους τους ασφαλισμένους και οποιαδήποτε καθυστέρηση στη πληρωμή του σημαίνει απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης για όλους. Ουσιαστικά δεν μπορεί ο συμβαλλόμενος με την ασφαλιστική να επιλέξει να πληρώσει μόνο το «κομμάτι» του ασφαλίστρου που αφορά, για παράδειγμα, τα παιδιά του. 

Τι να προσέξετε 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ασφάλιση των παιδιών. Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει τους δικούς της όρους αλλά σε γενικές γραμμές ασφαλίζονται παιδιά ηλικίας από μερικών ημερών έως 18 ετών. Κάποιες εταιρείες επιτρέπουν την ασφάλιση παιδιών σε οικογενειακά προγράμματα και μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 25ο αν αυτά σπουδάζουν σε κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή αν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. 

Σημαντικό, επίσης, είναι η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξετε να δίνει την δυνατότητα στα παιδιά σας να συνεχίσουν με ένα ατομικό ασφαλιστήριο υγείας όταν συμπληρώσουν το 18ο ή το 25ο έτος της ηλικίας τους, με τις ίδιες προϋποθέσεις και χωρίς έλεγχο της ασφαλιστικής τους ικανότητας.