Ανατροπή με τις τριετίες: Υπό όρους οι πρώτες αυξήσεις των νέων ασφαλισμένων - Γιατί μπορεί να διακοπούν πριν το 2027

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ανατροπή με τις τριετίες: Υπό όρους οι πρώτες αυξήσεις των νέων ασφαλισμένων - Γιατί μπορεί να διακοπούν πριν το 2027
«Ο νόμος θα επανεξεταστεί αν η ανεργία ανέβει πάνω από το 10%» δήλωσε κατά την πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, αφήνοντας να ενοηθεί πως το μέτρο θα μπει ξανά στον «πάγο» αν η ανεργία κλιμακωθεί

Ένας κρυφός «κόφτης» θα συνοδεύει το ξεπάγωμα των επιδομάτων προϋπηρεσίας από 1/1/2024, για όσους ασφαλισμένους έπιασαν δουλειά μετά τις 14/2/2012.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για το ξεπάγωμα των τριετιών, όσοι θεμελιώνουν την πρώτη τους τριετία μεταξύ 2024 και 2027 υπόκεινται σε «ρήτρα ανεργίας», δηλαδή η χορήγηση του επιδόματος του 10% εξαρτάται από την πορεία του δείκτη της ανεργίας.

Αν η ανεργία το 2026 είναι κάτω από το 10%, τότε θα λάβουν κανονικά τις αυξήσεις που δικαιούνται. Αν όμως η ανεργία «σκαρφαλώσει» πάνω από το 10%, τότε η εξέλιξη των μισθολογικών ωριμάνσεων «ξαναπαγώνει».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία, «από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων». Εάν δηλαδή από το 2027 το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το 10% και μέχρι να διαμορφωθεί ξανά σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται αυτοδικαίως οι μισθολογικές αυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας.

Για την εφαρμογή του ποσοστού ανεργίας, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Όσο για τους παλαιούς εργαζόμενους (που είχαν δουλέψει έως τον Φεβρουάριο του 2012) όποτε θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2024 μέχρι και το 2027, τα επιδόματα προϋπηρεσίας τους καταβάλλονται κανονικά, για μία, δύο ή και τρεις τριετίες.

«Ο νόμος θα επανεξεταστεί αν η ανεργία ανέβει πάνω από το 10%» δήλωσε κατά την πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, αφήνοντας να ενοηθεί πως το μέτρο θα μπει ξανά στον «πάγο» αν η ανεργία κλιμακωθεί. Τα δικαιώματα που έχουν «χτιστεί» το μεσοδιάστημα μέχρι το 2027 δεν θα χαθούν, αλλά θα «παγώσουν».

Η ΓΣΕΕ με ανακοίνωσή της επισημαίνει πως το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών παροχών, θα πρέπει να γίνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις ακριβώς όπως περιγράφεται στο σχετικό νόμο. « Η άρση της επιβληθείσας αναστολής χορήγησης των πολυετιών πρέπει να είναι πραγματική και με αναδρομικότητα. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε απελευθέρωση του καθορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου μέσω της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, μέσω ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων».

Η τροπολογία

Άρθρο 1

Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων – Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

1. Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 38), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, των οποίων η αναστολή αίρεται, ισχύουν τα εξής:
α) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.
β) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

3. Ειδικώς για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.
β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

4. Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

5. Για το χρονικό διάστημα από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.

6. Από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία αυτοδίκαιης αναστολής ισχύος, την οποία προβλέπει το παρόν. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά από γνώμη των κοινωνικών εταίρων της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), δύναται να αποφασίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναστολής της ισχύος του παρόντος και πέραν των περιπτώσεων εφαρμογής της παρ. 6, για τη διασφάλιση της σταθερότητας της εθνικής οικονομίας, λαμβανομένης υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ανεργίας και του πληθωρισμού.

8. Από την 1η .1.2024, καταργείται το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ξεπαγώνουν από 1/1/2024 τα επιδόματα χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας και πολυετίας - Με ρήτρα ανεργίας

Ξεπάγωμα τριετιών: Οι τρεις κατηγορίες των αυξήσεων από το 2024 - Για ποιους εργοδότες είναι υποχρεωτικές

Ξεπάγωμα τριετιών: Κερδισμένοι οι παλιοί εργαζόμενοι - Τι ισχύει για όσους έχουν ατομική ή επιχειρησιακή σύμβαση

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider