Εξαήμερη εργασία: Ποιοι κλάδοι ζητούν αυξημένο ημερομίσθιο τη μία επιπλέον ημέρα - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Εξαήμερη εργασία: Ποιοι κλάδοι ζητούν αυξημένο ημερομίσθιο τη μία επιπλέον ημέρα - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Η Διοίκηση της ΠΟΕΕΤ αντιτίθεται στην εξαίρεση των δύο κλάδων (ξενοδοχεία και εστίαση) από τις διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Την αντίθεσή της στην εξαίρεση των εργαζόμενων σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις από την ρύθμιση για την εξαήμερη απασχόληση και την προσαύξηση που αυτή συνεπάγεται στις αποδοχές τους, εκφράζει η ΠΟΕΕΤ.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας αντιτίθεται στην εξαίρεση των δύο κλάδων από τις διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, καθώς -όπως υποστηρίζει- τα ξενοδοχεία λειτουργούν επί επτά ημέρες την εβδομάδα και είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα (συνεχής λειτουργία), καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ ειδικά στην εστίαση η συντριπτική πλέον πλειοψηφία των επιχειρήσεων δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα.

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης «σήμερα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα εργαζομένων ειδικά στη βιομηχανία, χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι παραπάνω ώρες, για να βγαίνει η βάρδια και πληρώνονται "μαύρα". Πλέον, θα δίνεται το δικαίωμα να έχουν μία επιπλέον βάρδια το Σάββατο, με τον εργαζόμενο να δικαιούται ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησής του, προσαυξημένο κατά 40%».

«Για ποιο λόγο η προσαύξηση δεν έχει πεδίο εφαρμογής στους ξενοδοχοϋπάλληλους, που παραμένουν να πληρώνονται την 6η ημέρα με χαμηλότερες αποδοχές; Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την εστίαση» επισημαίνει η ΠΟΕΕΤ. «Απαιτούμε λοιπόν η προσαύξηση του 40% κατά την 6η ημέρα απασχόλησης να αποδίδεται και στους εργαζόμενους του κλάδου μας και να μην υπάρχει η εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 25».

Επιπλέον η Ομοσπονδία εκφράζει την διαφωνία της με τις λεγόμενες «συμβάσεις κατά παραγγελία» ή «μηδενικών ωρών» που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, οι οποίες όπως αναφέρει «καταργούν τις συμβάσεις μιας ημέρας (εξτρατζήδες) προς το χειρότερο βέβαια, καθώς δεν αποσαφηνίζεται πότε ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη εργασίας».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η εξαήμερη εργασία θα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, με σκοπό να δώσει λύση μεταξύ άλλων στο πρόβλημα των βαρδιών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 7ήμερη βάση ή 24ωρη βάση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νομοσχεδίου για τα άρθρα 25 και 26, επιχειρείται η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν

  • κατά την οργάνωση του προγράμματος των εναλλασσόμενων βαρδιών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν επτά (7) ημέρες συνεχώς.
  • σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά την οργάνωση του προγράμματος των εναλλασσόμενων βαρδιών σε επιχειρήσεις που έχουν εικοσιτετράωρη λειτουργία πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες την εβδομάδα.

Η ρύθμιση ορίζει πως η κατ’ εξαίρεση απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας ισχύει:

1. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, δύναται να επιτρέπεται, η απασχόλησή τους κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας, εφόσον καταχωρίζεται από τον εργοδότη, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

2. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Στον εργαζόμενο καταβάλλεται το ημερομίσθιο της έκτης (6ης) ημέρας, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

3. Η απασχόληση σύμφωνα με την παρ. 1 τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 162 έως 179 του ΠΔ 80/2022.

4. Δεν υπάγονται στο παρόν οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Κατ’ εξαίρεση απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας

1. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδος. Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η απασχόληση κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας καταχωρίζεται από τον εργοδότη, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

3. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Στον εργαζόμενο καταβάλλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

4. Δεν υπάγονται στο παρόν οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

5. Η απασχόληση σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 162 έως 179 του ΠΔ 80/2022.

Συνεπώς, από την ημέρα που θα ισχύσει η νέα διάταξη, επιτρέπεται η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας με

  • υποχρεωτική προ δήλωση της εργασίας αυτής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και
  • χωρίς την δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως, ενώ
  • ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% για την 6η ημέρα απασχόλησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι είναι οι συμβάσεις μηδενικού ωραρίου - Πώς «ξεκλειδώνει» η εξαήμερη απασχόληση

Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι νέες υποχρεώσεις των εργοδοτών για συμβάσεις, άδειες, δοκιμαστική περίοδο

gazzetta
gazzetta reader insider insider