Προϋπολογισμός Νοεμβρίου: Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ στήριξαν τα έσοδα

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Προϋπολογισμός Νοεμβρίου: Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ στήριξαν τα έσοδα
Τις πηγές των εσόδων που στήριξαν τα κρατικά ταμεία τον Νοέμβριο καταγράφει η 2η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ για την εκτέλεση προϋπολογισμού το 11μηνο Ιανουάριους-Νοέμβριος

Τις πηγές των εσόδων που στήριξαν τα κρατικά ταμεία τον Νοέμβριο καταγράφει η δεύτερη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ για την εκτέλεση προϋπολογισμού το 11μηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος. Για τον μήνα Νοέμβριο, η υπέρβαση εσόδων προήλθε κυρίως από το πεδίο των φόρων και πιο συγκεκριμένα από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, ενώ πιέσεις παρατηρήθηκαν σε ΕΦΚ και φορολογία ακινήτων.

Σε επίπεδο 11μήνου, καταγράφηκε επίσης υπέρβαση στόχου φορολογικών εσόδων κατά 448 εκατ. ευρώ. Στο πεδίο των δαπανών υπήρξε υπερσυγκράτηση, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το πρωτογενές πλεόνασμα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τον Νοέμβριο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,285 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 193 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,003 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 326 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Νοέμβριο 2023 έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,361 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ ή 9,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,086 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 137 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 585 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 13 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,988 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 190 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 325 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 158 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ποσό 124 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 349 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ποσό 20 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 718 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (584 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 144 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 342 εκατ. ευρώ από τον στόχο (486 εκατ. ευρώ).

Η εικόνα στο 11μηνο

Για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.826 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.771 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.091 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022. Το σημαντικότερο μέρος της διαφοράς οφείλεται στον ετεροχρονισμό πληρωμών των δαπανών, που εμφανίζονται μειωμένες κατά 1.774 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Παράλληλα, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.032 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.001 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και ελλείμματος 5.648 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 59.162 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 65.430 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 328 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Ι. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56.040 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 21.663 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 131 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6.390 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.364 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 22 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 18.900 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 183 εκατ. ευρώ.
ΙΙ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5.423 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 154 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 5.423 εκατ. ευρώ, ποσό 2.669 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 348 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΙV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 794 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 3.114 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 3.114 εκατ. ευρώ, ποσό 285 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6.267 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (6.134 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.954 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 340 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.294 εκατ. ευρώ).

Δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023 ανήλθαν στα 60,194 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,774 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (61,969 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 1,116 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,291 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,270 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 568 εκατ. ευρώ, καθώς και τον ετεροχρονισμό της ανάλωσης των πιστώσεων υπό κατανομή.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8,586 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 504 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 124 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Αγώνας μετ' εμποδίων η πιστωτική επέκταση το 2023 – Υψηλή ρευστότητα χωρίς αντίστοιχη ζήτηση

gazzetta
gazzetta reader insider insider