Στα 725,69 ευρώ διαμορφώθηκε η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούνιο, ενώ η μέση επικουρική έφτασε στα 194,09 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ».

Με αφορμή τα ποσοτικοποιημένα δεδομένα του «ΗΛΙΟΣ» το πλήθος των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.495.039 και τα μηνιαίο ποσό εισοδήματος στα 2.262.117.921,83 ευρώ.

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ, ενώ περίπου μία στις 3 κύριες συντάξεις γήρατος (ποσοστό 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.417.560 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.762.904 ήταν κύριες, οι 1.246.122 επικουρικές και 408.534 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.287.191.131,05 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 28,3% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,0% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,2% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. 

Νέες συντάξεις

Σύμφωνα με το «ΗΛΙΟΣ», οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης τον Ιούνιο ανήλθαν σε 11.132 τον Ιούνιο, όταν τον Μάιο ήταν 13.091 και τον Απρίλιο 19.497. 

Ο ρυθμός έκδοσης νέων συντάξεων «υποχωρεί» αντί να επιταχύνεται, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργού Γιάννη Βρούτση για ψηφιακές συντάξεις «εξπρές» από την 1η Ιουνίου, με την εφαμρογή του συστήματος ΑΛΤΑΣ. Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός είχε δεσμευτεί πως τον Ιούνιο, η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων θα αφορούσε το 40% των νέων αιτημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 47.855.048,61 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.589.166,87 ευρώ για την πληρωμή των 11.132 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.373.465,41 ευρώ  και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.371.403,31 ευρώ για την πληρωμή 2.437 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 4.098.056,28 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 580.909,31 ευρώ για την πληρωμή 1.489 προσωρινών συντάξεων.