«Παράθυρο» για συνταξιοδότηση με λιγότερα ένσημα ανοίγει διάταξη του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που αφορά περίπου 190.000 ασφαλισμένους οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος του εργασιακού τους βίου.

Η νέα διάταξη μειώνει τον αριθμό των ενσήμων που χρειάζονται τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από τη σύνταξη, από 500 που είναι σήμερα σε 300 ένσημα, «ξεκλειδώνοντας» έτσι την σύνταξη για ασφαλισμένους που έχουν εγκλωβιστεί.

Η προϋπόθεση των 500 ενσήμων που ισχύει σήμερα δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μακροχρόνια άνεργους που αδυνατούν να βρουν δουλειά για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα, αλλά και όσους εργάζονται περιστασιακά και δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα 100 ένσημα κάθε έτος.

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για την τελευταία πενταετία εργασίας, από το 58ο έως και το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Η μείωση των απαραίτητων αριθμών ενσήμων που απαιτούνται τα πέντε τελευταία χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος, αφορά περίπου 190.000 άνεργους οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Τι ισχύει για τους άνεργους

Υπενθυμίζεται πως για τους μακροχρόνια άνεργους ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς βάσει του οποίου ο ΟΑΕΔ καταβάλλει τις εισφορές έως και 5 ετών, προκειμένου οι άνεργοι να θεμελιώσουν δικαίωμα για σύνταξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι άνεργοι να έχουν τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης (ένσημα), δηλαδή 10ετία ασφάλισης οπουδήποτε (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.), αρκεί ο τελευταίος φορέας ασφάλισής τους να ήταν το ΙΚΑ.

Επίσης θα πρέπει να χρειάζονται έως 5 έτη ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης. Τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι μακροχρόνια άνεργοι (άντρες και γυναίκες), προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα σε σύνταξη είναι: 

  • το 62ο έτος (παλαιοί - νέοι) για θεμελίωση (εκτός καθεστώτος Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων), 
  • το 57ο έτος για θεμελίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ' αυτήν. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης συνιστά λόγο αναστολής της προαιρετικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά την διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση από το σημείο που είχε διακοπεί