Στο σημερινό περιβάλλον που ζούμε η οικονομική πραγματικότητα αλλάζει με έντονους ρυθμούς και σε αυτό συντελούν τόσο η παγκοσμιοποίηση όσο και η αλματώδης πρόοδος τη τεχνολογίας που έχουν αμβλύνει τις τοπικές διαφορές στο βιοτικό επίπεδο. Ιδίως εν όψει Brexit, τα δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλάζει.

Τα μοντέλα τόπου κατοικίας των φυσικών προσώπων και των οικογενειών τους μεταβάλλονται και αυτά με τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Λόγω της αύξησης της ποιότητας των τοπικών υποδομών και της γενικής ανέλιξης της παγκόσμιας περιφέρειας, παρατηρούμε την επέκταση σε διεθνικό επίπεδο του φαινομένου των οικογενειών με εξοχικές κατοικίες, των οποίων ο χρόνος μοιράζεται μεταξύ των διάφορων τοποθεσιών στον βαθμό που ο διαχωρισμός μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας δεν είναι πια έντονος.

Τα τρέχοντα τουριστικά ρεύματα και οι πληθυσμοί κινούνται από τον Βορρά στον Νότο και από την Ανατολή στη Δύση προς εξεύρεση καλύτερης συνολικής ποιότητας διαβίωσης. Ένα εύλογο ποσοστό των μετακινήσεων αυτών αποτελείται από πρόσωπα υψηλού εισοδήματος που συνειδητά επιλέγουν χώρες με ελκυστικό γεωγραφικό-πολιτισμικό προφίλ όπως η Ελλάδα, για παρατεταμένη διαμονή μέσα σε ένα έτος, λόγω του συνδυασμού κλίματος, γεωγραφικής θέσης, τοπικής ομορφιάς και πρόσβασης σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες και υποδομές.

Ιδιαίτερη σημασία για αυτό το φαινόμενο παρουσιάζει το ζήτημα της φορολογικής κατοικίας αυτών των ατόμων – «πολιτών του κόσμου» – που τυχόν επιθυμούν να μετοικίσουν ή να διαμένουν, περιστασιακά μεν συστηματικά δε, στις χώρες που επιλέγουν.

Είναι γεγονός ότι τα άτομα υψηλού εισοδήματος συνεισφέρουν στις τοπικές οικονομίες μέσω της αγοράς-συντήρησης κατοικιών και της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι συγκεκριμένες ενέργειες δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν τα κρατικά έσοδα, συγκυρίες που δεν δύναται να αγνοηθούν στην τρέχουσα περίοδο παγκόσμιων οικονομικών ανακατατάξεων και αναδιοργάνωσης, πόσο μάλλον για μία χώρα όπως η Ελλάδα.

Δεν εκπλήσσει λοιπόν το ότι όλο και περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες με προφίλ αντίστοιχο της Ελλάδας (Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος) έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα για τον ευέλικτο προσδιορισμό φορολογικής κατοικίας για αυτά τα άτομα, ώστε να τα προσελκύσουν να εγκατασταθούν στην επικράτειά τους.

Ιδίως εν όψει Brexit όπου αναμένεται ιδιαίτερη μετακίνηση οικονομικά εύρωστου πληθυσμού ανά την Ευρώπη, αντίστοιχες πολιτικές  προσέλκυσης θα πρέπει να εξετασθούν και από την χώρα μας.