Πολύ σημαντικές αποκλίσεις παρουσιάζουν τα ποσοστά έγκρισης των αιτήσεων για δάνειο στις τράπεζες, με τα στεγαστικά να απολαμβάνουν -όπως είναι φυσικό- τα υψηλότερα ποσοστά «επιτυχίας».

Στέλεχος συστημικής τράπεζας αναφέρει στο insider.gr ότι το 2018 το 80% των αιτήσεων για στεγαστικά εγκρίθηκε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για επιχειρηματικά ήταν 74%, για αυτοκίνητα 72% και για καταναλωτικά δάνεια 20-30%.

Το υψηλό ποσοστό εγκρίσεων για τα στεγαστικά δάνεια είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι η χορήγηση εξασφαλίζεται με ακίνητο. Αυτό που παρατηρείται, όμως, τα τελευταία χρόνια είναι το «συντηρητικό» προφίλ των δανειοληπτών που κάνουν αίτηση, αφού το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι στην πλειονότητά τους οι δανειολήπτες συνεισφέρουν με ιδία κεφάλαια στο 50% της αγοράς του ακινήτου και ζητούν χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 50%.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Έκθεση του Διοικητή που δημοσιοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, αναφέρεται ότι το 2018 «σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, οι ακαθάριστες ροές ήταν αδύναμες συγκριτικά με τα καταναλωτικά δάνεια, παρά την άνοδο των τιμών των κατοικιών, γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι χρηματοδότησαν περιορισμένο μόνο μέρος των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από μη τραπεζικούς πόρους, π.χ. εισροές από το εξωτερικό». 

Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό, αναφέρει η ίδια πηγή, είναι και η ανασφάλεια που επικρατεί σχετικά με τη διακράτηση μετρητών είτε στην τράπεζα είτε, ακόμη περισσότερο στο «στρώμα». Για τις τράπεζες, πάντως, απαίτηση είναι η ιδία συμμετοχή έως το ποσοστό του 25% και, εφόσον ο αιτών πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, η τράπεζα διατίθεται να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο 75%.

Τα δάνεια αυτοκινήτων ξεπέρασαν σε αξία τα στεγαστικά το 2018

Μια μεγάλη ανατροπή συντελέστηκε το 2018 στις χορηγήσεις προς νοικοκυριά, με τη συνολική αξία των δανείων αυτοκινήτων να αγγίζει -και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνά- τη στεγαστική πίστη.

stegastika

Η ζήτηση για δάνεια αυτοκινήτων καλπάζει τα τελευταία χρόνια, αφού η ιδία συμμετοχή του δανειολήπτη μπορεί να φτάσει μόλις το 10% και το υπόλοιπο 90% να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα. «Το μεγαλύτερο μερίδιο στα νέα δάνεια τακτής λήξης προς τα νοικοκυριά συνεχίζουν να κατέχουν τα καταναλωτικά (69% του συνόλου), όπως είναι συνεπές με τη θετική εξέλιξη των δαπανών για την αγορά αυτοκινήτων και διαρκών καταναλωτικών αγαθών», αναφέρει η Έκθεση του Διοικητή. 

Όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια, αυτά σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2018 -ιδιαίτερα προς το τέλος του έτους– που σε κάποιες τράπεζες άγγιξε το 25% σε ετήσια βάση. Εκτιμάται ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ακινήτων και η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επέδρασαν αυξητικά στη ζήτηση στεγαστικών δανείων ιδίως το δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνει η ΤτΕ στην ίδια έκθεση. Όπως αναφέρεται, μάλιστα, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ζήτηση καταναλωτικών δανείων επηρεάστηκε ευνοϊκά από τις αυξημένες δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά και από την ενδυναμωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη κυρίως το τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις για το 2019, πάντως, τα μεγέθη των χορηγήσεων σε αυτές τις δύο κατηγορίες παραμένουν στα επίπεδα του δ΄ τριμήνου του 2018, όπως επιβεβαιώνουν καλά ενημερωμένες πηγές του τραπεζικού κλάδου.