Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου-μαμούθ ύψους 650 εκατ. ευρώ της Lamda Development, η οποία θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του Ελληνικού. Έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη των μετόχων αλλά και μια κατ’ αρχήν συμφωνία με την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς για τραπεζικό δανεισμό ύψους περίπου 880 εκατ. ευρώ η εταιρεία εμφανίζεται έτοιμη για να ξεκινήσει τις εργασίες ανάπλασης στο χώρο του πρώην αεροδρομίου.

Τα χρήματα από την ΑΜΚ και το κοινοπρακτικό τραπεζικό δάνειο θα χρηματοδοτήσουν τις δύο πρώτες δόσεις του τιμήματος για το Ελληνικό αλλά και την πρώτη φάση ανάπτυξης η οποία αναμένεται να διαρκέσει πέντε χρόνια. Σε αυτή τη φάση η Lamda Development θα αναπτύξει άνω του 60% των απαραίτητων υποδομών, 35% του Μητροπολιτικού Πάρκου, τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά με ξενοδοχείο, πύργο κατοικιών, πολυτελείς βίλες και εμπορικό κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. To ύψος της επένδυσης μαζί με τις δύο πρώτες δόσεις αναμένεται να φθάσει τα 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν εκτός από την ΑΜΚ και το δάνειο από την έκδοση ομολόγου 150 εκατ. ευρώ αλλά και από την πώληση κατοικιών στο Ελληνικό.

«Αγκάθι» ο διαγωνισμός για το καζίνο

Την ίδια ώρα που η Lamda Development συγκεντρώνει τα απαραίτητα κεφάλαια, άγνωστο παραμένει το πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η ολοκλήρωση του οποίου είναι μια από τις αναβλητικές αιρέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο διαγωνισμός έχει κολλήσει εδώ και εβδομάδες στο πρώτο στάδιο, δηλαδή σε αυτό του ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας εκ των δύο φακέλων εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προβλήματα σχετικά με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με την εμπειρία της εταιρείας που θα κατασκευάσει το Integrated Casino Resort που θα πρέπει να αναπτυχθεί από το νικητή του διαγωνισμού αλλά και με το σχήμα που θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου, το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα των ενδιαφερομένων θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ.

Εφόσον ληφθεί η απόφαση αποκλεισμού θεωρείται δεδομένο πως θα ακολουθήσουν ενστάσεις που θα καθυστερήσουν περαιτέρω τη διαδικασία. Πάντως, πηγές που γνωρίζουν τις διαδικασίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία από την μεριά της Lamda Development από πιθανές εντάσεις και εμπλοκές στον διαγωνισμό. Και αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, οφείλεται στην ύπαρξη της Αρχής Προδικαστικών Προσφύγων η οποία σε αποκλειστική προθεσμία ενός από την υποβολή της όποιας ένστασης θα έχει βγάλει απόφαση.

Οι αναβλητικές αιρέσεις

Στο ενημερωτικό δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Lamda Development περιγράφονται αναλυτικά οι πέντε κυριότερες αναβλητικές αιρέσεις ώστε να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Ελληνικό ΑΕ.  

Ειδικότερα, στο παρόν στάδιο εκκρεμούν:

1. Η διανομή του ακινήτου σύμφωνα με (α) ένα διάγραμμα διανομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αγοραστή, του πωλητή και του Ελληνικού Δημοσίου, (β) το Σ.Ο.Α. (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά) και (γ) τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή άλλες σχετικές πράξεις. Βάσει αυτής, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας του πρώην αεροδρομίου και σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας της παράκτιας ζώνης, (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας), (εφεξής «η Διανομή») και η σύσταση του δικαιώματος της επιφανείας για χρονική διάρκεια 99 ετών αρχομένη από τη σύσταση του, όπως θα εξειδικευθεί κατά την εν λόγω σύσταση δια των σχετικών πράξεων, στο υπόλοιπο της έκτασης των ιδίων ακινήτων όπου χωρεί η σύσταση του εν λόγω δικαιώματος.

2. Η μεταβίβαση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εμπράγματων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη σύμβαση του Νοεμβρίου του 2014

3. Η μη ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης σχετίζεται με τις αναβλητικές αιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την θέση σε ισχύ των ΚΥΑ, την διανομή του ακινήτου, την μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων κ.τ.λ.

4. Η χορήγηση μέσω δημοσίου διαγωνισμού άδειας καζίνο εντός του ακινήτου, περιλαμβάνοντας όρο που να επιβάλλει στον κάτοχο της άδειας την υποχρέωση να εκκινήσει τη λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Σχεδίου Γενικής Διάταξης. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέχρι την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την άδεια καζίνο με τον υπουργό Οικονομικών μεσολαβούν διάφορα στάδια, η ολοκλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται από την εταιρία, κατά τα οποία μπορεί να ανακύψουν διαδικαστικά θέματα και προβλήματα ή/και δικαστικές διενέξεις εμπλοκής που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ολοκλήρωσης και υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και στην ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. «Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα επέλθουν χρονικές καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς την ημερομηνία μεταβίβασης και επομένως, και την έναρξη υλοποίησης του έργου και της επένδυσης», όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης.

5. Η παράδοση του ακινήτου ελευθέρου από την κατοχή τρίτων στο σύνολό του και της μαρίνας που βρίσκεται στο ακίνητο στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. δυνάμει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που θα υπογραφεί μεταξύ πωλητή και ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Ένα από τα θετικά στοιχεία που κρύβει το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development είναι η πρόβλεψη πως η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει (κατόπιν σχετικής αξιολόγησης και αφού προηγουμένως έχουν πληρωθεί όλες οι άλλες αναφερόμενες αιρέσεις) να παραιτηθεί από την αναμονή πλήρωσης της αίρεσης περί μη εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης και να προχωρήσει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αναλαμβάνοντας και τα σχετικά ρίσκα.