Προς ναυάγιο οδεύει η διαδικασία της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο, με τις δεσμευτικές προσφορές να έχουν πάρει αλλεπάλληλες παρατάσεις ύστερα από αιτήματα των επενδυτών. Ο όμιλος Μυτιληναίος, ο οποίος είναι και η μοναδική επιχείρηση που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά την Τετάρτη, δεν κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες βελτιωμένη πρόταση. Το προσφερόμενο τίμημα το οποίο ήταν αρκετά χαμηλό απέχει πολύ από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να γίνει δεκτό το τίμημα.

Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συνεδριάζει στις 15.00 το μεσημέρι της Παρασκευής για να λάβει τις τελικές αποφάσεις και να αποφασίσει πως θα συνεχιστεί η διαδικασία.

Όπως είναι γνωστό οι μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στην αποεπένδυση είναι οι μονάδες 3 και 4 στη Μεγαλόπολη, και η Μελίτη Ι καθώς και η άδεια για τη Μελίτη ΙΙ. Ο όμιλος «Μυτιλιναίος» αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση η οποία υπέβαλε δεσμευτική προσφορά σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού την Τετάρτη, η οποία ωστόσο αφορά μόνο στη Μελίτη και η οποία σύμφωνα με πηγές του insider.gr ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Η ΔΕΗ από την πλευρά της έχει ζητήσει βελτιωμένη προσφορά και αναμένει να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα. 

Η αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς και η διαδικασία υποστηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ενώ και η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η πώληση να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. 

Όπως αναφέρει πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία μιλώντας στο insider.gr, «η μία προσφορά δεν αποτελεί αυτή καθεαυτή νομικό πρόβλημα αν είναι επαρκώς δικαιολογημένη. Όταν όμως στη διαδικασία συμμετέχει μόνο ένας επενδυτής δημιουργείται θέμα ανταγωνισμού, δεν υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης για να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί επαρκώς η προσφορά ως προς το τίμημα.  Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το προσφερόμενο τίμημα, τότε μπορεί να ληφθεί απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού, η οποία πάλι θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει είτε η ΔΕΗ να αποφασίσει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού προφανώς με άλλους όρους είτε να επιλέξει άλλες εναλλακτικές. Και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτηθεί αρκετός επιπλέον χρόνος». 

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην αποτίμηση ων προς πώληση μονάδων, όπως προβλέπεται πάντως στο νομοσχέδιο για τη διασφάλιση της δίκαιης αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εισφερομένων κλάδων, το εύρος της εμπορικής αξίας καθενός από τους κλάδους (fair value range) θα οριστεί από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή και επομένως η προσφορά των επενδυτών δεν θα πρέπει να βρίσκεται εκτός των συγκεκριμένων πλαισίων.