Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και να αποφασίσει για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Νωρίτερα το insider.gr είχε αναφέρει πως οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης προέρχονται από την κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την τσέχικη Seven Energy (Indoverse Chez Coal Investments Limited) που διεκδικεί ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο (Φλώρινα και Μεγαλόπολη) και τον Μυτιληναίο που διεκδικεί τη μονάδα της Μελίτη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κοινοπραξία των εταιρειών Seven Energy και ΓΕΚ Τέρνα δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά με βάση τις συμβάσεις αγοραπωλησίας (SPA) που είχε ανακοινώσει η ΔΕΗ αλλά με βάση εναλλακτική εκδοχή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, που περιλαμβάνει μια πιο ισορροπημένη κατανομή κινδύνων μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή. Αντίστοιχα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ αναμένει την βελτιωμένη προσφορά της Μυτιληναίος, καθώς η πρώτη θεωρήθηκε χαμηλή.

Το ύψος των προσφορών δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί όμως  σημειώνεται ότι στους όρους του διαγωνισμού προβλέπεται ότι αν κάποιος δώσει προσφορά και για τις δύο μονάδες, τότε, αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων.

Με αυτά τα δεδομένα, παράγοντες τις αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός να κριθεί εν τέλει άγονος. 

Η ανακοίνωση των Seven Energy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ολόκληρη η ανακοίνωση της κοινοπραξίας έχει ως εξής:  Η SEV.EN ENERGY και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλαν Δεσμευτική Προσφορά υπό Όρους στη διαγωνιστική διαδικασία της ΔΕΗ

Ο Όμιλος SEV.EN ENERGY και ο στρατηγικός του εταίρος Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (από κοινού «η Κοινοπραξία») αποφάσισαν να μην υποβάλουν δεσμευτική προσφορά για τη διαδικασία αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («η ΔΕΗ») σε Μεγαλόπολη και Μελίτη με βάση τις τελικές Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών («οι ΣΑΜ»), όπως αυτές ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ.

Δυστυχώς, οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις της συναλλαγής, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις εν λόγω ΣΑΜ και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στις 20 Δεκεμβρίου 2018, σε συνδυασμό με έναν αριθμό επιπρόσθετων αστάθμητων παραγόντων, εξακολουθούν να επιβαρύνουν με σημαντικούς κινδύνους τον Αγοραστή, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Κοινοπραξία.

 Ωστόσο, η Κοινοπραξία αποφάσισε να υποβάλει Δεσμευτική Προσφορά στη βάση εναλλακτικής εκδοχής της ΣΑΜ, η οποία περιλαμβάνει μια πιο ισορροπημένη κατανομή κινδύνων μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, καθώς και γεφυρώνει το κενό μεταξύ των προσδοκιών του Πωλητή και του Αγοραστή σε σχέση με την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι η εναλλακτική εκδοχή της ΣΑΜ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της συναλλαγής.

Η Κοινοπραξία μας ήταν και παραμένει προσηλωμένη στο εγχείρημα και υποβάλλει αυτή την πρόταση προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη βιωσιμότητα των μονάδων προς συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.