Επιχειρήσεις | Ελλάδα
12-12-2021 | 09:03

ΕΥΔΑΠ: Τι προβλέπουν οι συμβάσεις της συμφωνίας με το Δημόσιο

ΕΥΔΑΠ: Τι προβλέπουν οι συμβάσεις της συμφωνίας με το Δημόσιο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα, ειδικότερα στις 24 Δεκεμβρίου, οι μέτοχοι της ΕΥΔΠ θα κληθούν να εγκρίνουν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν, μετά από χρόνια διεργασιών και σχετικών διαφωνιών, η εισηγμένη και το Ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με το κόστος του αδιύλιστου νερού έως το 2040.

Όπως προκύπτει και από τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην «πρόσκληση» της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η τιμή είναι χαμηλότερη κατά 40% από το ποσό που πλήρωνε η ΕΥΔΑΠ έως το 2013, αλλά θα ενσωματώσει τα προσεχή χρόνια τις επενδύσεις που θα γίνουν, με την εταιρεία να προσπαθεί να διατηρήσει σταθερό το τιμολόγιο του νερού αλλά και να ελέγχει τις διαρροές στο εσωτερικό υδροδοτικό σύστημα με σκοπό να πετύχει μείωση του κόστους. Σήμερα οι απώλειες των δικτύων της ΕΥΔΑΠ φτάνουν στο 25%. Το Δημόσιο θα αναθέσει και στην ΕΥΔΑΠ τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς νερού στην Αττική για τρία χρόνια.

Οι δύο συμβάσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ και θα τεθούν στην κρίση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση. Βέβαια, το βασικό ζήτημα που υπήρχε ανάμεσα στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΔΑΠ Παγίων (η τελευταία ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο), δηλαδή τη δημόσια εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία των υποδομών (φράγματα Μόρνου, Ευήνου, Υλίκης και Μαραθώνα και συστήματα μεταφοράς νερού στην Αθήνα) ήταν η τακτοποίηση των εκατέρωθεν οφειλών για το 2013-2020, ώστε να κλείσει μια εκκρεμότητα πολλών ετών.

Τελικώς, για τον υπολογισμό των οφειλών χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της «Ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης», την οποία χρησιμοποιεί και η ΡΑΕ για τους κλάδους της ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Η ποσότητα του αδιύλιστου νερού που πήρε η ΕΥΔΑΠ το 2013-2020 είναι 2.948 εκατ. κυβικά. Το χρέος της ΕΥΔΑΠ προς την ΕΥΔΑΠ Παγίων ήταν 346,7 εκατ. ευρώ (171,5 εκατ. για την περίοδο 2013 έως 05/2017 και 173,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως το τέλος 2020)  και της Παγίων προς την ΕΥΔΑΠ 189,5 εκατ. ευρώ (κατά βάση η απαίτηση ποσού €188,4 εκ. το οποίο αντιστοιχεί στις λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΑΠ για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του ΕΥΣ κατά την περίοδο 12/10/2013 - 31/12/2020), οπότε η τελική οφειλή καθορίστηκε σε 157,2 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του ποσού θα εγκριθεί με κοινή υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρεται, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου με την οποία κλείνουν τα ανοικτά μέτωπα του παρελθόντος «προσδιόρισε το μεν οφειλόμενο από την ΕΥΔΑΠ τίμημα για τις ποσότητες αδιύλιστου ύδατος που της παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο συνολικό ποσό των 346.707.891,90 ευρώ, τις δε οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ για το αυτό χρονικό διάστημα για λειτουργικές δαπάνες και για την εκτέλεση έργων για το ΕΥΣ στο ποσό των 189.516.694,76 ευρώ. Περαιτέρω, πρόβλεψε τον συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων και την καταβολή από την ΕΥΔΑΠ προς την ΕΥΔΑΠ Παγίων του υπολοίπου, μετά τον συμψηφισμό, ποσού των 157.191.197,14 ευρώ». Η ΕΥΔΑΠ δύναται να ανακτήσει το ανωτέρω καταβλητέο ποσό (€157,2εκ.) εντός της περιόδου ισχύος της συμβάσεως.

Προβλέπεται σταθερή τιμή 0,0714 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που θα πληρώνει η ΕΥΔΑΠ για τα πρώτα τρία χρόνια (για τα οποία η ΕΥΔΑΠ θα πληρωθεί και για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου), με σταδιακή αύξηση μέχρι τα 0,887 ευρώ ανά κυβικό μέτρο το 2040. Η μεσοσταθμική τιμή από το 2025 μέχρι το 2040 διαμορφώνεται σε 0,0806 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Η τιμή του νερού το 2004-2013 ήταν 0,151 ευρώ/κυβικό και το 2013-2020 ήταν 0,115 ευρώ/κυβικό.

Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει υποχρέωση να μειώσει τις απώλειες στο εσωτερικό υδροδοτικό σύστημα από 25% σήμερα σε 22% μέσα σε τέσσερα χρόνια. Αν το πετύχει, τότε το κόστος του νερού θα μειωθεί κατά 20%. Ειδικότερα, στη νέα σύμβαση με το δημόσιο για το ακατέργαστο νερό προβλέπεται πως αν δεν περιοριστούν στο 22% εντός τετραετίας τότε η ΕΥΔΑΠ θα πληρώνει επιπλέον 20% στην τιμή που έχει συμφωνήσει με το δημόσιο. Αν μειωθούν οι απώλειες κάτω του 22% τότε η ΕΥΔΑΠ θα πληρώνει το 80% της προβλεπόμενης τιμής για τις ποσότητες που εξοικονομεί. Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να καταρτίσει σχέδιο ασφάλειας νερού, από τα σημεία σύνδεσης έως τους μετρητές εντός 3 ετών και σχέδιο επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων εντός 3 ετών.

Οσον αφορά την τριετή σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού δικτύου η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει έναντι 25 εκατ. ευρώ το έτος, ποσό στο οποίο έχει συμπεριληφθεί και μέρος της τιμής του ακατέργαστου νερού για την πρώτη τριετία. Για έκτακτες ανάγκες (λ.χ. προβλήματα από κατολισθήσεις, πλημμύρες) άνω των 150.000 ευρώ θα δίδεται πρόσθετη αμοιβή. Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα σύμβαση, η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει τη συντήρηση του ΕΥΣ για τα επόμενα τρία χρόνια (συν έξι μήνες, αν ζητηθεί από το δημόσιο) χωρίς κόστος καθώς αυτό έχει ενσωματωθεί στην τιμή του ακατέργαστου νερού. Στη διάρκεια αυτής της περιοόδους εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που «τρέχει» το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να παραχωρήσει μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) τη διαχείριση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας, σύμβαση ενδιαφέρει και την ΕΥΔΑΠ.

Επίσης, αναλαμβάνει εκτός από τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου, την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων ασφαλείας στα φράγματα και τη διαχείριση όλων των έκτακτων καταστάσεων. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει εντός 6 μηνών να προτείνει την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης λειτουργίας, να υποβάλει σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης εντός 6 μηνών και να ολοκληρώσει μελέτη τρωτότητας. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης η ΕΥΔΑΠ οφείλει να μεριμνά ώστε οι απώλειες Ακατέργαστου Ύδατος του ΕΥΣ να μην ξεπερνούν το 10% ετησίως.

Στη σύμβαση προβλέπεται πως η ΕΥΔΑΠ «αναλαμβάνει, επιπλέον, την υποχρέωση σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Υδάτινων Πόρων, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση που με βάση τα σχέδια αυτά απαιτείται η απόληψη νερού και από τα υπάρχοντα εφεδρικά Συστήματα Δικαιούχου πέραν των ταμιευτήρων Ευήνου, Μόρνου και Μαραθώνα, το Δημόσιο θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να καλύψει αυτές τις ανάγκες με νέα έργα ή έργα αναβάθμισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος».

Για τις Υπηρεσίες Συνήθους Λειτουργίας και Συνήθους Συντήρησης, συμφωνείται σταθερή ετήσια κατ’ αποκοπή αμοιβή ποσού είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι υδατικοί πόροι που διατίθενται για την ύδρευση της Αθήνας είναι κατά κύριο λόγο το σύστημα των συνδεδεμένων Ταμιευτήρων Ευήνου και Μόρνου, ο Ταμιευτήρας Μαραθώνα, η λίμνη Υλίκη, και διάφορες ομάδες υδρογεωτρήσεων. Οι υδατικοί πόροι, με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας, μπορούν ακόμη να διακριθούν σε κύριους (Μόρνος, Εύηνος), βοηθητικούς (Υλίκη, Μαραθώνας) και εφεδρικούς (υπόγειοι υδατικοί πόροι).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΥΔΑΠ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την επικύρωση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο