Επιχειρήσεις | Ελλάδα
17-09-2021 | 07:55

Τι συμβαίνει με την «επιστροφή» της Προοδευτικής

Τι συμβαίνει με την «επιστροφή» της Προοδευτικής
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η δημοσιοποίηση στο τέλος του περασμένου Αυγούστου της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2020, με έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή με σύμφωνη γνώμη - ουσιώδη αβεβαιότητα, που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας, όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οδήγησε και σε επαναφορά της μετοχής της Προοδευτικής στο χρηματιστηριακό ταμπλό, αν και σε καθεστώς «επιτήρησης».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «άνοιξε τον δρόμο» της επαναδιαπραγμάτευσης στο ΧΑ μετά την παραπάνω εξέλιξη, σχεδόν 4 μήνες, και κάτι παραπάνω, από την προσωρινή αναστολή, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τότε, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σε συνέχεια της από 23.4.2021 σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. στην ιστοσελίδα του ΧΑ με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι απεβίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Κούτλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας και της γνωστοποίησης της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αδυνατεί να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και οργανωθεί η νέα Διοίκηση, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων της ανωτέρω εταιρείας.

Να σημειωθεί ότι στις 22.4.2021 επήλθε το τραγικό γεγονός του θανάτου του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας, Κωνσταντίνου Κούτλα.

Έκτοτε, κύλησαν κάποιοι μήνες, σχηματίστηκε νέο Δ.Σ., η μετοχή επανήλθε σε καθεστώς διαπραγμάτευσης (επιτήρηση), δίνοντας μάλιστα κίνηση από τα 0,21 ευρώ προς την περιοχή των 0,36-0,37 ευρώ (με μια αρχική «βουτιά» προς τα 18 σεντ), αν και μεσοβδόμαδα έχασε έδαφος μέσα στις συνεδριάσεις προς τα 0,31 ευρώ.  

Να σημειωθεί ότι σε κάμποσες συνεδριάσεις ο όγκος συναλλαγών ξεπερνούσε τα 50 ή 60 χιλ. τεμάχια ημερησίως (όπως και υπήρχαν συνεδριάσεις με χαμηλό όγκο). Με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 8,5 εκατ. ευρώ, με την Καθαρή Θέση της Προοδευτικής στις 31.12.2020 να ανέρχεται σε 7.618.804 ευρώ (2019: στα 7.670.806 ευρώ). Χαμηλό 12μήνου έγινε πέρυσι τον Δεκέμβριο στα 0,165 ευρώ.

Μαζί με την επιστροφή της μετοχής σε καθεστώς διαπραγμάτευσης επέστρεψαν… και τα σενάρια για την «επόμενη μέρα» της Προοδευτικής, που περιλαμβάνουν από προσπάθεια να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για να επαναδραστηριοποιηθεί στον κατασκευαστικό τομέα ή και επέκτασης σε άλλους τομείς με ενδιαφέρον έως και αναζήτηση και εξεύρεση επενδυτή, ένα εγχείρημα που κρατάει πάντως χρόνια.

Βέβαια, κύκλοι της χρηματιστηριακής αγοράς κατά καιρούς ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να βρεθεί εταίρος να «τρέξει» την εταιρεία εστιάζοντας και σε άλλες δράσεις (ακίνητα, ενέργεια κ.α.) ή και να χρησιμοποιήσει την Προοδευτική ως «μέσο» για την είσοδο στο Χρηματιστήριο. Πλην όμως, αν και λέγεται ότι έχουν υπάρξει τέτοιες προσεγγίσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη. Μένει να δούμε να προκύψει κάτι τώρα ή στο προσεχές μέλλον…

Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε κάποια στοιχεία που αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της Προοδευτικής που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (για το 2020):

«Η Εταιρεία και ο Όμιλος «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά τη χρήση 2020 & 2019 εμφάνισαν μηδενικό κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.229.584 (2019: € 554.042). Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν € 197.329 (2019: ζημίες 1.635.083).

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση του 2020 σε € 271.538 (2019: € 346.118) ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε € 418.225 (2019: € 388.842).

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2021 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεών της (περιλαμβανομένων και των δικαστικά διεκδικούμενων) και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για να επαναδραστηριοποιηθεί στον κατασκευαστικό τομέα.

Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση προχώρησε σε οικονομικό συμβιβασμό – εξόφληση μεγάλου αριθμού πιστωτών. Επίσης, ορθολογίζοντας την δομή και τις λειτουργίες της, διαχειριζόμενη την κακή συγκυρία, που ξεκίνησε από το έτος 2008, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, συνεχίζει να καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την ενεργοποίησή της και σε νέους ‐ μη κορεσμένους‐ τομείς δραστηριότητας (π.χ. ενέργεια, διαχείριση ΧΥΤΑ, logistics, κλπ) πέραν αυτού των Δημοσίων Έργων.

Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή και κατ’ επέκταση νέου κεφαλαίου, έως την έγκριση της παρούσας οικονομικής έκθεσης. Η καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων και η μη εξεύρεση νέων κεφαλαίων έχει δυσχεράνει την ενεργοποίηση της Εταιρείας στους νέους τομείς δραστηριότητας .

Επίσης η Εταιρεία συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για διεκδίκηση απαιτήσεων από έργα εσωτερικού και εξωτερικού προσπαθεί να εισπράξει από το Ρουμανικό, Ελληνικό Δημόσιο & καθώς και από τρίτες τεχνικές εταιρείες, σχετικές απαιτήσεις της.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έργα της Ρουμανίας είχαν διακοπεί με υπαιτιότητα του Ρουμανικού Δημοσίου και βρισκόμαστε σε αναμονή οριστικών αποφάσεων από την διαιτησία – εκκαθάριση στην οποίες και έχουμε προβεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις

Κατά την 31.12.20120 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες τεχνικών έργων κατά της εταιρείας, ποσού € 2.500.000. Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

α) ποσό € 1.000.000 αφορά δικαστική διεκδίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Η υπόθεση εκδικάζεται Οκτώβριο 2021.

β) Λοιπές αγωγές τρίτων ποσού € 1.500.000 περίπου.

γ) Αναφορικά με την υπόθεση « ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ » τον Οκτώβριο του 2017 εκδόθηκε απόφαση του Εφετείου Αθηνών ότι: η Κ/Ξ Καζίνο Αθηνών δε δικαιούται αποζημιώσεων. Τόσο η εταιρεία μας όσο και η Κ/Ξ προσέφυγαν κατά της ανωτέρω πράξεως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στη Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Επιπλέον, κατά την 31.12.2020 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες διεκδίκησης απαιτήσεων τεχνικών έργων της Εταιρείας κυρίως κατά Ελληνικού, Ρουμανικού δημοσίου και κατά τρίτων Τεχνικών εταιρειών ποσού € 12.000.000 ως εξής: Ποσό € 3.000.000 περίπου αφορά απαίτηση μέσω διαιτησιών τεχνικών έργων από το Ρουμανικό δημόσιο.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία απαιτεί μέσω αγωγών:

α) το ποσό των € 6.000.000 αφορά διεκδικήσεις από το έτερο μέρος της Κ/Ξ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» β) επίσης υφίστανται απαιτήσεις κατά το Ελληνικού Δημοσίου, ύψος περίπου € 3.000.000 ( τριών εκατομμυρίων ευρώ ), από εκτελεσμένα Τεχνικά Έργα. γ) Τέλος, μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΑΕΓΕΚ για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» γίνεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού, της οικονομικής διαφοράς των δύο εταιριών.

Όπως αναφέρεται, «η χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαιτησιών για έργα της Ρουμανίας συντελεί στον πρόσθετο επηρεασμό του κεφαλαίου κίνησης και δυσχεραίνει το ενδεχόμενο συμμετοχής της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που απαιτούν έκδοση εγγυητικών επιστολών και ύπαρξη πόρων για την υποστήριξη των έργων. Η Εταιρεία αναμένει την τελική εκδίκαση των εν λόγω απαιτήσεων εντός της χρήσεως 2021 ,είτε αρχές του έτους 2022. Η εταιρεία αναμένει την είσπραξη μέρους των απαιτήσεων εκ του Ρουμανικού Δημοσίου, εντός της χρήσεως 2021 ή αρχές 2022. Παρ’ όλο που τα ανωτέρω γεγονότα δυσχεραίνουν την παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, η Διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι, θα δύναται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της τουλάχιστον για τους επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δεδομένου ότι: Υφίστανται αγωγές και διαιτησίες διεκδίκησης απαιτήσεων της εταιρείας κυρίως κατά του Ρουμανικού, Ελληνικού δημοσίου και τρίτων Τεχνικών εταιριών ποσού € 12.000.000. Επίσης ο δείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένει μεγαλύτερος της μονάδας».

Λόγω μη ύπαρξης νέων δημοπρασιών έργων στην Ελλάδα, η εταιρεία προσανατολίζεται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του real estate, εκτός Ελλάδος, και εφόσον υπάρξει μια σχετική ρευστότητα, ιδίως μετά την οριστικοποίηση των ποσών προς είσπραξη από τις διαιτησίες για τα έργα στη Ρουμανία.

Στο τέλος του 2020 ο όμιλος είχε συνολικό τραπεζικό δανεισμό 8,2 εκατ. ευρώ (3,8 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμος-κεφάλαιο κίνησης), ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2,51 εκατ. ευρώ

Επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου υφίστανται προσημειώσεις ύψους € 13.141.915 για εξασφάλιση πιστοδοτήσεων που χορηγήθηκαν. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους € 2.450.000,00 περίπου το οποίο αφορά σε δέσμευση ακινήτου της μητρικής εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο για περαιτέρω εξασφάλιση οφειλών σε αυτό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.