Έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015 διαπιστώνει στην Ελλάδα έρευνα της Ernst & Young -ΕΥ. Η χώρα μας παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση (122%) στην περιοχή που καλύπτει η έρευνα με τον αριθμό των συμφωνιών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) να φθάνει τις 20 από 9 το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Η συνολική αξία των συμφωνιών έφθασε τα 1,6 δισ. δολ., παρουσιάζοντας αύξηση 60%. Δύο από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες του πρώτου εξαμήνου, η τρίτη και η τέταρτη ως προς την αξία, πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα: Η εξαγορά της Pharmathen από τη βρετανική BC Partners Ltd έναντι 642,5 εκατ. δολ. και της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά από τη γαλλική Imerys έναντι 634,1 εκατ. δολ. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά Σ&Ε, ήταν η Βρετανία και η Αυστρία με τρεις και δύο συμφωνίες αντίστοιχα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την τελευταία έκδοση της τακτικής έρευνας της Ernst & Young (ΕΥ) M&A Barometer η οποία καλύπτει 11 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία).

Η συνολική αξία των Σ&Ε στην περιοχή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν μειωμένη κατά 10,8%, λόγω κυρίως της μείωσης του αριθμού των μεγάλων συμφωνιών (πάνω από ένα δισ. δολ.), ενώ ο συνολικός αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 2,9% φθάνοντας τις 647.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Τουρκία πρωταγωνίστησε στην αγορά των Σ&Ε, προσελκύοντας τον μεγαλύτερο αριθμό (155) και τη μεγαλύτερη αξία (3,3 δισ. δολ.) συμφωνιών. Στη δεύτερη θέση, ως προς τον αριθμό των συμφωνιών, βρέθηκε η Πολωνία με 117 συμφωνίες και στην τρίτη η Τσεχία με 98 συμφωνίες. Ως προς τη συνολικά αξία, υψηλές επιδόσεις πέτυχαν η Τσεχία και η Ρουμανία με 2,8 δισ. δολ. και 2,1 δισ. δολ. αντίστοιχα.

Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στις Σ&Ε έφθασε το 75%, με εντονότερη παρουσία στην Κροατία (100%), τη Σερβία (95%) και την Ελλάδα (90%). Σχεδόν μία στις δυο Σ&Ε στην περιοχή ήταν ενδοσυνοριακές συναλλαγές (48%), ενώ το 41% πραγματοποιήθηκε από επενδυτές του εξωτερικού και μόνο το 11% κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού. Τα υψηλότερα ποσοστά συναλλαγών εκτός συνόρων πραγματοποίησαν η Κροατία (22%), η Τσεχία (18%) και η Σλοβακία (16%), ενώ τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό πέτυχε η Τουρκία (20).

Σύμφωνα με την EY, οι περισσότερες συμφωνίες Σ&Ε σημειώθηκαν στους τομείς της πληροφορικής (100), της βιομηχανίας (78) και των τροφίμων & ποτών (61). Με βάση τη συνολική αξία των συμφωνιών, οι τομείς που πρωταγωνίστησαν ήταν οι τράπεζες & χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (79,7 εκατ. δολ.), τα τρόφιμα & ποτά (69,5 εκατ. δολ.) και τα φαρμακευτικά (65 εκατ. δολ.).