ΕΕΕΠ: Σύμβαση  με την «AMID  I.K.E.» για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος 

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΕΕΠ: Σύμβαση  με την «AMID  I.K.E.» για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος 
Η Αρχή προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να ασκήσει τις εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές της ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στατιστικά δεδομένα που σήμερα δεν μπορεί να έχει στην κατοχή της αλλά και πρόβλεψη μελλοντικής εξέλιξης του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα μπορεί να έχει στην διάθεσή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στο πλαίσιο σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρεία «AMID I.K.E.».

Η Αρχή προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να ασκήσει τις εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές της ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή ως Ανεξάρτητη Αρχή καλείται να επιτελέσει έργο που εκτείνεται σε ευρύ φάσμα αντικειμένων ρύθμισης και ελέγχου διαφορετικών μεταξύ τους τμημάτων της συνολικής αγοράς παιγνίων στην Ελλάδα ενώ, ταυτόχρονα, λειτουργεί με σκοπό τη συμμόρφωση της χώρας στην νομοθεσία της Ε.Ε. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) είναι υπεύθυνη σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μεθόδων, συστημάτων και πρακτικών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ενίσχυσης της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας της Αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «AMID CORPORATE GOVERNANCE INTERNAL CONTROLS AND INTERNAL AUDIT SERVICES Ι.Κ.Ε.», αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης σεναρίων για την παρακολούθηση της παικτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων για την τήρηση των διατάξεων του νόμου περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Anti Money Laundering AML) και του σχετικού Κανονισμού.

Προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να ασκήσει τις εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές της ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κρίνεται επιβεβλημένη η συμπλήρωση/επέκταση της αποθήκης δεδομένων και της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων και αναφορών της Αρχής, στα ακόλουθα πεδία:

α. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου για την παρακολούθηση της παικτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων για την τήρηση των διατάξεων του νόμου περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Anti Money Laundering AML) και του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

β. Ανάπτυξη περιβάλλοντος για την υλοποίηση των ως άνω σεναρίων ελέγχου με χρήση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικής ευφυίας, που επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών visual analytics σε βάσεις δεδομένων αναλυτικής χρήσης.

γ. Δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών/dashboards οπτικής αναπαράστασης των πληροφοριών και δημιουργίας ειδοποιήσεων (alerting) που αφορούν στην υλοποίηση των σεναρίων ελέγχου AML.

Ειδικότερα, η «AMID I.K.E.» θα αναλάβει την υλοποίηση σεναρίων, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με την κεντρική αποθήκη δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π. ώστε να προσφέρεται περιβάλλον για ευέλικτη (agile) και γρήγορη υλοποίηση (rapid prototyping) εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων, χωρίς την ανάγκη της αυστηρής και μακρόχρονης προετοιμασίας των δεδομένων που συνεπάγεται ένα τυπικό Data Warehouse. Το όφελος από τη λειτουργία του εν λόγω σεναρίου έγκειται στη δυνατότητα διερευνητικής ανάλυσης (data exploration) και εξαγωγής συμπερασμάτων για την εξέλιξη μεγεθών και δεικτών που δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των σταθερών δεικτών που θα παρακολουθούνται μέσω της αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) σε περιοδική βάση.

Περαιτέρω, μέσω της προτεινόμενης λύσης δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με περιβάλλοντα πλήρους στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων (Data Science) που δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής αλγορίθμων, όχι μόνο για την ανάλυση του ιστορικού που απεικονίζεται στα δεδομένα του παρελθόντος (descriptive analytics) αλλά και πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης (predictive/prescriptive analytics.

Για τη διερεύνηση και αποτύπωση των ζητούμενων σεναρίων ελέγχου AML, θα εφαρμοστεί από την Ανάδοχο η κάτωθι μεθοδολογία υλοποίησης:

α. Σχεδιασμός μοντέλου απαιτούμενων δεδομένων ή/και δημιουργίας νέων, παραγόμενων βάσει τύπων, για τις ανάγκες του σεναρίου. Επικύρωση/προσαρμογή δεδομένων.

β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σεναρίου ελέγχου που αφορά στην παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας παικτών.

γ. Ανάπτυξη περιβάλλοντος για την υλοποίηση του ως άνω σεναρίου ελέγχου με χρήση τεχνολογιών επιχειρηματικής ευφυΐας, που επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών visual analytics σε βάσεις δεδομένων αναλυτικής χρήσης.

δ. Δημιουργία εξειδικευμένης αναφοράς/dashboard οπτικής αναπαράστασης των πληροφοριών και δημιουργία ειδοποιήσεων (alerting) που αφορούν στην υλοποίηση του σεναρίου ελέγχου AML στο περιβάλλον αναφορών της Ε.Ε.Ε.Π. (Power BI).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αλλαγές στην ΕΕΕΠ: Δημιουργείται ένα  νέο μη τυπικό δημόσιο – διοικητικό  Όργανο 

gazzetta
gazzetta reader insider insider