Τουρισμός
18-02-2021 | 19:36

Aegean: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
Aegean: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 12 Μαρτίου καλούνται οι μέτοχοι της «Αεροπορίας Αιγαίου» προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας -με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της- ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ.

Η δρομολογούμενη αύξηση αποτελεί προϋπόθεση του σχεδίου κρατικής ενίσχυσης της εταιρείας, ύψους 120 εκατ.ευρώ, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, έχει συμφωνηθεί η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 120 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) με τιμή εξάσκησης ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας κατά την αύξηση που θα προκηρυχθεί.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα στην έκτακτη γενική συνέλευση, η εταιρεία ανακοίνωσε:

1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον €60.000.000.

2. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018, και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

3. Τροποποίηση των άρθρων 3, 8, 15 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 19η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.