Smart Readiness Vouchers: Υπερ-υψηλές ταχύτητες για 120.000 ακίνητα - Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Smart Readiness Vouchers: Υπερ-υψηλές ταχύτητες για 120.000 ακίνητα - Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρότυπο, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται από την ΚτΠ ΜΑΕ.

Υπερ-υψηλές ταχύτητες αποκτούν 120.000 ακίνητα, μέσω του προγράμματος Smart Readiness Vouchers του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρότυπο, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται από την ΚτΠ ΜΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω της πλατφόρμας smartreadiness.gov.gr, μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 την αίτησή τους, για τα κτίρια που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της Δράσης «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)».

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στα κτίρια και η διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και επικοινωνίας κατάλληλων αισθητήρων που θα δίνουν στοιχεία για την ασφάλεια του κτιρίου, θα ελέγχουν την ορθή λειτουργία και θα παρέχουν μετρήσεις σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων, όπως το λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ο ανελκυστήρας.

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης

* Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση

* Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για την ένταξη ενός κτιρίου στο πρόγραμμα ο διαχειριστής επιλέγει εγκαταστάτη από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο. Ακολούθως, ο εγκαταστάτης επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά προς τον Διαχειριστή. Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης Voucher, σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προς επιδότηση κτίρια προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τους ορόφους που απαρτίζουν το κτίριο και τις επιλέξιμες εργασίες, με τον ενδεικτικό μέσο όρο του ποσού ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 840,00 ευρώ.

Με το voucher του προγράμματος υποδομής καλωδίωσης οπτικών ινών Smart Readiness «κάθε πολυκατοικία παίρνει ένα χρηματικό ποσό προκειμένου να φτιάξει την καλωδίωση εσωτερικά και έπειτα πλέον απλά η οπτική ίνα μπαίνει στα σπίτια μας» επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM εξηγώντας ότι «η πλατφόρμα έχει ανοίξει μπαίνει ο διαχειριστής και κάνει την αίτησή του. Υπάρχει ήδη πλατφόρμα των εγκαταστατών, έχουν ήδη δηλώσει ποιοι είναι αυτοί οι εγκαταστάτες που δέχονται με τις τιμές που δίνει το πρόγραμμα». Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Smart Readiness δίνει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ταχύτητας 1 Gbps, επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ , χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα επιδοτήσει την εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης οπτικών ινών και έξυπνων μετρητών σε 120.000 ακίνητα της χώρας.

Μιλώντας για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι προχωρά ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας «είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το οποίο ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένως μιλήσει για την ανάγκη ενός πιο σύγχρονου συστήματος υγείας. Με το υπουργείο υγείας ‘τρέχουμε' το πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την διασύνδεση όλων των νοσοκομείων της χώρας - η προσπάθεια θα αφορά και τα ιδιωτικά, διαγνωστικά κέντρα- έτσι ώστε στο κινητό μας στο My Health app να έχουμε όλες τις ιατρικές μας εξετάσεις».

Παράλληλα, ο υπουργός πρόσθεσε ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης, «βρεθήκαμε με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης και ‘τρέχουμε' το πολύ φιλόδοξο και αναγκαίο πρόγραμμα για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη η οποία πλέον ψηφιοποιείται. Όλα αυτά τα έργα είναι του Ταμείου Ανάκαμψης και ο ορίζοντάς τους είναι το πολύ διετία. Το αργότερα σε δυο χρόνια τα έργα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί» και πρόσθεσε ότι στόχος είναι πλέον η διακίνηση δεδομένων και όχι αρχείων, «μέσα στο πρώτο δίμηνο ή τρίμηνο οι πρώτες εφαρμογές θα αφορούν σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στο πώς νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο και δεν θα χρειάζεται να δίνουμε το δίπλωμα οδήγησης ή μια φωτοτυπία του. Δεν θα δίνουμε κανένα χαρτί, δεν θα υπάρχει φωτοτυπία». Διαβεβαιώσε όμως ότι «θα γίνεται χρήση μόνο αυτών -και με την έγκριση του πολίτη- που θεωρούνται απαραίτητα. Ειδικά για τα ιατρικά δεδομένα, που δεν θα είναι ελεύθερα σε οποιονδήποτε γιατρό, τα δεδομένα του πολίτη θα είναι κρυπτογραφημένα και όχι ανοιχτά στην χρήση από οποιονδήποτε».

Ο κ. Παπαστεργίου χαρακτήρισε τον προσωπικό αριθμό ως μεγάλη μεταρρύθμιση, «σταματάμε να ταλαιπωρούμε τους πολίτες καθώς χάρη σε αυτόν τον αριθμό δεν θα χρειαστεί να αποδείξουμε ποιοι είμαστε και θα έτοιμος τον Δεκέμβριο».

Νέα έκδοση gov.gr. με τεχνητή νοημοσύνη - Νέος οργανισμός κυβερνοασφάλειας

Ως μεγάλη όμως αλλαγή και πρόκληση ο υπουργός «έδειξε» την τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο. «Ετοιμάζουμε μέσα στον επόμενο 1 με 1,5 μήνα τη νέα έκδοση του gov.gr με τεχνητή νοημοσύνη που θα μας βοηθήσει να βρούμε την υπηρεσία που ψάχνουμε, το πιστοποιητικό που αναζητούμε για να κάνουμε την δουλειά μας πολύ γρήγορα. Θα είναι ο νέος ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης του gov.gr που θα είναι προσβάσιμος και ελεύθερος από όλους».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Έξυπνες πόλεις» το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να ευθυγραμμιστούν με την κεντρική διοίκηση αναφορικά στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών, με την επιλογή εκείνων των ψηφιακών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες κάθε δήμου, μέσα από έναν κατάλογο έργων. «Κάθε πόλη έχει τις δικές της ανάγκες, κάθε δήμος, κάθε νησί, κάθε ορεινός δήμος. Έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από ένα μεγάλο εύρος επιλογών και εφαρμογών ποιες είναι αυτές που ταιριάζουν στις ανάγκες που έχει».

Έκανε λόγο και για το νέο οργανισμό κυβερνοασφάλειας, «θα είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα έχει την ευθύνη για 2000 κρίσιμες υποδομές, φορείς, οργανισμούς το οποίο θα δίνει οδηγίες, θα ενημερώνει για απειλές».

Παράλληλα, τόνισε μάλιστα ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις και στο θέμα της έγκαιρης αντιμετώπισης καιρικών φαινόμενων λέγοντας ότι «θα το εξαπλώσουμε πλέον και με δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και θα ξέρουμε πλέον από ποιες πλευρές έρχονται τα καιρικά φαινόμενα», ενώ μιλώντας και για το θέμα της πυρασφάλειας ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «ετοιμάζουμε μαζί με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να δούμε αυτές οι λύσεις που δίνει η τεχνολογία αν δουλεύαν καλά όσο φαίνεται να δουλεύουν στα χαρτιά. Έχουμε κάνει μια προσομοίωση και βλέπουμε ότι ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία κάπου υπάρχει κάποια κεραία κινητής τηλεφωνίας ή κάποιος αναμεταδότης τηλεόρασης. Με τις τεχνολογίες που υπάρχουν προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε τουλάχιστον να προλάβουμε ένα φαινόμενο εν τη γενέσει του. Είναι κάποια κομμάτια που δοκιμάζουμε ήδη ώστε η επόμενη αντιπυρική περίοδος να μας βρει έτοιμους. Επίσης η τεχνολογία θα μας βοηθήσει και στο θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων», κάνοντας λόγο για μια πλατφόρμα που θα είναι έτοιμη τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με την οποία «θα ειδοποιείται ο πολίτης ότι το οικόπεδό του θέλει καθάρισμα και εφόσον παρέλθει αυτή η εβδομάδα, αυτόματα θα του επιβάλλεται και το πρόστιμο. Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν επιστολές πλέον θα γίνεται γρήγορα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η Meta εξετάζει συνδρομητική χρέωση των Ευρωπαίων χρηστών - Πόσο θα κοστίζει η «ad free» υπηρεσία

AstraZeneca: Θα πληρώσει 425 εκατ. δολάρια - Δημοφιλή φάρμακα για το στομάχι συνδέονται με νεφροπάθειες

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider